Ben ik een interessante, inspirerende adviseur?

Om een interessante adviseur te zijn, moet je in mijn ogen je kennis en kunde combineren met een groot vermogen om het gesprek met de klant interessant te maken. Interessant voor de klant! Dat doe je vooral door mogelijkheden te onderzoeken en veronderstellingen te opperen. Het gaat er niet dat je de super expert bent die weetjes spuit, maar dat je een gesprek kan verdiepen en verbreden, dat je ideeën en mogelijkheden onderzoekt en niet te snel (in gedachten) een deur dicht doet. Nieuwsgierigheid is dus een fantastische eigenschap.

Edward de Bono ‘Ben ik wel interessant?’

Edward de Bono is de goeroe op het gebied van creatief denken. Hij heeft talloze boeken geschreven met tips en oefeningen waarmee je speelser, creatiever en origineler leert denken. Wij gebruiken zijn materialen regelmatig in onze trainingen.

Een van zijn boeken heeft als titel ‘Ben ik wel interessant? En hoe word ik interessanter?’. Het boek staat vol tips en praktische oefeningen. Het is typisch zo’n boek dat je als adviseur gebruikt om je denkvermogen te versterken. Daarom wat highlights uit zijn boek en natuurlijk een paar oefeningen.

Quotes uit het boek

Een interessante persoonlijkheid is geen wandelende encyclopedie, maar iemand die mogelijkheden onderzoekt en veronderstellingen oppert. Het gaat er niet dat je de super expert bent die zijn kennis spuit maar dat je een gesprek verder kan brengen, kan verdiepen en verbreden, dat je ideeën en mogelijkheden onderzoekt en niet te snel (in gedachten) een deur dicht doet. En dat je over meerdere onderwerpen mee kunt praten omdat je een onderzoekende geest hebt.

Interessant zijn, is gebaseerd op een wisselwerking met je gesprekspartner. Want alleen door datgene wat zich in de gedachtewereld van de luisteraar afspeelt, raakt de luisteraar geïnteresseerd.

Een boeiend gesprek is vergelijkbaar met jazzmuziek. Er zit een ontwikkeling, een opgaande beweging in, er wordt geïmproviseerd, thema’s worden ingezet en nader uitgewerkt, muzikanten reageren op elkaar, subthema’s komen aanbod. Iedereen die wel eens naar Jazz luistert weet dat je daarin ook te ver kan gaan. Dan raakt de muzikant teveel op zichzelf gericht. Jazz is communicatie.

Wat kun je doen om interessant te zijn?

De Bono noemt onder andere:

  • Bedenk doelbewust alternatieven: alternatieve verklaringen, alternatieve effecten, alternatieve invalshoeken etc.
  • Gebruik analogieën en metaforen. Beelden en parallellen zetten je gedachten op een ander been en brengen daarmee nieuwe inzichten of oplossingsrichtingen.
  • Provoceer af en toe. Een kenmerk van provocatie is dat het reacties uitlokt. Provocaties vormen de basis van creativiteit. Provocaties openen nieuwe gezichtspunten.

Wat maakt iets interessant?

De Bono noemt onder andere:

  • Wat interessant is, roept gevoelens op. En die gevoelens geven een onderwerp meer lading en dus wordt het interessanter.
  • Een onderwerp is interessant als het relevant is voor jezelf (voor je klant dus). Als het goed oplossen van een vraagstuk voor je klant van belang is, is hij meer geïnteresseerd in alternatieven. Maar een leuk gesprek over een hobby, een vakantie, een ontwikkeling in de markt kan ook buitengewoon interessant zijn en geeft jou de gelegenheid te laten zien dat je een boeiend mens bent.
  • Humositeit….. Op een ander been gezet worden, verrast worden. Humor, een nieuw inzicht, een echte doordenker. Allemaal gedachtesprongen die verrassen en daarmee het gesprek interessanter maken. De Bono laat met dit voorbeeld zien dat ook een nieuw (zelf bedacht) begrip, het gesprek meer energie kan geven.

Drie oefeningen (in het boek staan er 74!)

1.
In elk van de hierna volgende zinnen ontbreekt een woord. Bedenk zoveel mogelijk woorden.
Ik……………. Nooit op zondag.
Mannen zijn veel………dan vrouwen.
Wanneer je een leugen vertelt, moet je altijd…………..
(eventueel mag je meer dan 1 woord gebruiken).

Het aantal mogelijkheden wordt slechts beperkt door je voorstellingsvermogen. Als je bewust probeert om je open te stellen voor de mogelijkheden die er zijn, zal dat je verbeeldingskracht ten goede komen. Het is van belang dat je jezelf de rust gunt om mogelijkheden te onderzoeken.

2.

oefening De Bono
Wat is dit:
Wat zou de vorm in werkelijkheid kunnen voorstellen?
Wat zou de vorm symbolisch kunnen voorstellen?

 

3.
Een cruiseschip doet regelmatig verschillende havens aan. De volgorde van de havens is zo gekozen dat de reis zo interessant mogelijk wordt. Stel je voor dat elk van de zes willekeurig gekozen woorden die je hieronder ziet, een van die havens is. Maak de reis van het ene woord naar het ander zó, dat op het eind alle woorden zijn ‘bezocht’. De reis van het ene woord naar het andere moet door een sterke verbinding worden gerechtvaardigd.

De ‘havens’:
Sport – ijs – lippenstift – laser – zout – zaag.

PS
Het is ook leuk om deze oefeningen met een groepje te doen. Je brengt elkaar weer op ideeën en je genereert teamenergie. Bovendien stimuleer je elkaar om ‘out of the box’ te denken. En dat is de cultuur die je met elkaar nodig hebt om echt te vernieuwen en verbeteren.

PS

Wil je ons maandelijkse artikel met nieuwe tips liever niet missen? Meld je dan hier aan om ons artikel maandelijks in je mailbox te ontvangen.

Spreken onze tips je aan? Vertel het anderen via de sociale mediabuttons links.

Wil je graag een presentatie |training | coaching op dit onderwerp? Nodig ons, via het contactformulier hiernaast uit voor een oriënterend gesprek.

Laat wat van je horen

*