Coaching met ACT (Acceptance and commitment training), Breda

ACT 3

ACT – het monster van de vervelende gedachten en gevoelens

Herken je dit?

Je eerste reactie bij lastige, moeilijke, vervelende situaties, gedachten of gevoelens is om ze te negeren, weg te duwen, er tegen te vechten, ze te ontwijken, het onmiddellijk op te lossen of te ontkennen.

Vaak is dat niet succesvol. Je vervelende gedachten en gevoelens steken toch weer de kop op. Je doet dingen niet die je eigenlijk wel graag zou willen doen. Je raakt (steeds) verder af van wat je zelf belangrijk en waardevol vindt.

Met ACT leer je op een andere manier met vervelende gevoelens, situaties, en gedachten om te gaan. Onderzoek laat namelijk zien dat juist het vechten, vermijden, vluchten er voor zorgt dat die gevoelens en gedachten een steeds grotere invloed op je leven krijgen. Het laatste wat je eigenlijk wilt bereiken.

ACT is in mijn ogen vooral een training omdat het grootste gedeelte van het ACT traject bestaat uit het doen van oefeningen. Om al doende te leren op een andere manier met je denken, voelen en situaties om te gaan.

ACT bestaat uit zes kernaspecten

Acceptatie. Acceptatie richt zich op de bereidheid om alles wat je niet kunt controleren onvoorwaardelijk toe te laten. Acceptatie draait om het stoppen met vechten tegen vervelende gedachten, gevoelens of situaties. In acceptatie staat de bereidheid om dat waar je geen grip op hebt, te laten zijn voor wat het is.

Defusie. Met taal kunnen we onszelf aardig de put in praten en gek maken. Taal kan allerlei negatieve emoties uitlokken. Door defusie-oefeningen leer je om meer afstand te nemen van je eigen interne gebabbel. Daardoor wordt je er minder door meegesleept. Je leert je eigen gedachten van een afstand te aanschouwen.

Hier & nu zijn. We besteden heel wat tijd aan het in gedachten vooruit en terug uit kijken. We piekeren of malen terwijl we ondertussen de dingen die we doen, op de vol automatische piloot doen. Met behulp van o.a. mindfulness oefeningen leer je om steeds meer met je aandacht in het hier & nu te zijn.

Waarden. Je bent meer dan je gedachten en gevoelens. Maar wat ben je dan meer? Als je wat losser komt te staan ten opzichte van je eigen denken en voelen, ontstaat er ruimte om meer te leven vanuit je eigen waarden en verlangens. Je kunt op zoek naar datgene wat er voor jou echt toe doet in jouw leven.

Toegewijd handelen. Je leven kun je alleen leven door dingen te doen. Je waarden en verlangens om te zetten in acties. En al doende jouw leven binnen de mogelijkheden die zich voordoen op jouw manier vorm te geven.

Tijdens de coaching lopen we de zes aspecten samen door. Je gaat steeds met oefeningen en opdrachten de deur uit. Als je daar actief mee aan de slag bent geweest, kunnen we in het volgende coachgesprek weer een stap verder. Zo ontwikkel je meer flexibiliteit. In je hoofd en in je gedrag. Zodat je een voor jezelf waardevoller en vitaler leven kunt leiden.

Voor wie?

ACT 4

ACT – je eigen weg gaan

ACT coaching is vooral bedoeld voor mensen die merken dat ze zichzelf in de weg zitten met hun eigen gedachten en serieus & actief aan de slag willen. Coachees willen bijvoorbeeld assertiever worden, hun leven meer naar eigen inzicht inrichten, beter kunnen omgaan met situaties die ze spannend en moeilijk vinden, een baan doen die hen heel leuk lijkt maar die ze niet durven te doen, kortom: steviger in hun eigen schoenen staan om hun eigen pad te bewandelen.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd en zou je graag meer willen weten wat wij voor je kunnen doen? Neem voor een gratis oriënterend gesprek, contact op met Wilga Janssen via het contactformulier hiernaast of via 06 55 79 78 32

PS

ACT, acceptance and commitment therapie en training is ontwikkeld door Steven C. Hayes. En naar Nederland gehaald door Gijs Jansen, van de universiteit van Nijmegen. Gijs heeft ook allerlei boekjes geschreven waarmee je zelf aan de slag kunt. De plaatjes komt uit het handboek voor coaches en therapeuten, Time to Act van Gijs Jansen en Tim Batink.

Laat wat van je horen

*