Persoonlijke coaching

De Kunst van Anders werkt met ingenieurs en technisch professionals aan hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Persoonlijke coaching is naast training en teamcoaching een van onze begeleidingsvormen.

Iedereen heeft fases in het leven waarin hij/zij zich afvraagt:

Zit je tijdelijk in zo’n fase? Dan zijn onze oplossingsgerichte en praktische coachtrajecten een goede oplossing voor je. Wij helpen je met praktische handvatten én diepgang, op een vriendelijke wijze op weg.

Wil je weten hoe anderen die coaching ervaren? Lees dan deze pagina waarop klanten hun ervaringen met Wilga Janssen als coach vertellen.

Wil je een verkennend gesprek? Dat kan natuurlijk. Het gesprek kost je (en ons) alleen tijd en levert je inzicht in je vraag en hoe je daar met onze hulp mee aan het werk gaat.

Je kunt contact opnemen met Wilga Janssen op 06 – 55797832 of w.janssen@dekunstvananders.nl.

Je kunt contact opnemen met Wil Princen op 06 – 55708153 of w.princen@dekunstvananders.nl

PS
We maken in onze coachpraktijk gebruik van diverse methodieken. We geloven namelijk niet dat er maar een weg is die naar Rome leidt. Wel dat er een weg is die op dit moment past bij jouw vraag en jouw stijl van leren & ontwikkelen. En dat wij daarvoor diverse aanpakken in huis dienen te hebben. We putten dus uit de (sociale) psychologie, oplossingsgericht werken, NLP, communicatietechnieken, RealDrives drijfverenscan, testen van Testlokaal, loopbaanmethodieken, kernkwaliteitenmodel (Offman), Sociale Mentaliteitenmodel (v.d. Griend) en theaterwerkvormen.

Wat we ook inzetten, altijd staat jouw vraag centraal.

Laat wat van je horen

*