Ervaringen van coachees

Coachee en zijn leidinggevende; het onderwerp van de coaching was omgaan met emotionele klanten in een zorgcentrum
Coachee: “Wilga zet je aan het denken, waardoor je jezelf de denkbeeldige spiegel gaat voorhouden. Ze geeft je de kans om jezelf ‘bij te sturen’. Leidinggevende: Je hebt een persoonlijke, integere aanpak waarbij je iedereen in z’n waarde laat, je oordeelt niet. Tegelijkertijd begrijp je goed wat er nodig is en ben je to the point en resultaatgericht.

Ir. Paul de Jong, adviesgroephoofd RHDHV
Ik had al veel zaken in mijn hoofd van hoe ik met de groep waar naar toe wilde. Wilga, jij hebt er voor gezorgd dat daar de juiste ordening in kwam en je hebt er een goede verdiepingsslag aan gegeven. Deze bijdrage heeft er mede voor gezorgd dat we de senioren en de rest van de groep de weg hebben gewezen voor het integrale denken en wat belangrijk is irt tot onze klanten. Vooral de afsluitende sessie afgelopen dinsdag gaf mij het gevoel dat we de juiste weg zijn ingeslagen. Voor mij is het zeer leerzaam geweest, b.v. hoe je ook anders tegen zaken aan kan kijken.
Ik heb je begeleiding als zeer prettig  ervaren. Je bent een rustig persoon die goed kan luisteren en meestal subtiel stuurt. Je hebt in de verschillende gesprekken bij mij in ieder geval mijn ademhaling naar een goed niveau gekregen. Je hebt je zaakjes goed voor elkaar en zit sterk aan tafel. In ieder geval van mijn kant veel dank voor de wijze waarop je mij hebt meegenomen in mij eerste strategie-trekkersrol.

HV projectleider en adviseur, ingenieursbureau
Wilga, de coaching heeft mij inzicht gegeven in mijn drijfveren en de drijfveren van anderen en hoe je hiervan gebruik kunt maken in je dagelijks werk en omgang met anderen. Daarnaast heeft het me geholpen om situaties beter te analyseren om van daaruit strategisch te handelen en meer invloed uit te kunnen uitoefenen.  Door de coaching heb ik meer inzicht gekregen in mijn valkuilen, en de mogelijkheden om dit om te buigen naar effectief gedrag. De begeleiding vond ik erg prettig. Hoewel intensief, zorg je voor een ontspannen, open sfeer. Het verbaasde me hoe snel je vaak tot de kern wist door te dringen.

M.S, ingenieur
Wilga, je loopbaancoaching heeft mij veel opgeleverd. Meer plezier in het werk. In de basis meer vertrouwen in mijn capaciteiten, inzicht in mijn meerwaarde en kracht en daardoor een meer ontspannen werkbeleving. Ik vond je begeleiding prettig. Voor mij was het een goede mix tussen ‘streng’/ aangeven waar het op staat en ondersteunend. Je was altijd proactief en vasthoudend. Grote theoretische kennis, op de hoogte van ontwikkelingen in je vak. En kan dit ook goed toepassen op de mensen die je coacht. De start van mijn traject was misschien wat ‘anders dan anders’ en daar heb je ook goed op ingespeeld. Ik had vanaf het begin veel vertrouwen in je.

Fieke van der Leest, programmamanager bij Grontmij
Ik ben 1,5 jaar geleden gevraagd om het programmamanagement over te nemen van een nationaal programma wat een regionale uitvoering kent. Mijn opdrachtgever is een samenwerkingsverband van 9 bestuurders van overheden met daarom heen een schil van vrijwilligers, ondernemers, belanghebbenden. Een prachtige, complexe en unieke opgave. Met een uitvoeringsbudget van 27 miljoen. Een team aansturen, lobbyen voor het programma en het programmanmanagement was voor mij een nieuwe stap. Coaching in strategisch denken en tactisch doen, heeft mij het volgende opgeleverd: Je zelf nog beter leren kennen: waar ben je goed en wat kan altijd beter; theorieën: netwerk denken, teambuilding, speelvelden overzien, analyseren van gedrag;door middel van Helikoterview: analyseren van diverse vraagstukken en bijhorend netwerk.
Ik heb de coaching ervaren als: zeer professioneel, persoonlijk, doelgericht. In persoonlijke gesprekken, per mail of via skype kon diverse vraagstukken (van theorie, praktijk of persoonlijke vragen) worden voorgelegd. Via scherpe vragen wist Wilga zowel je inhoudelijk als procesmatige verder te brengen. Ik waardeer zeer de openheid, haar inhoudelijk expertise op vlak van menselijk gedrag, coaching/persoonlijke ontwikkeling.

Mike van der Linden, adviseur bij RPS
Na jaren van niet onverdienstelijk maar ook niet volledig bevredigend adviseurschap in mijn vakgebied, werd het tijd om de steeds terugkerende valkuilen en remmende factoren eens aan te pakken. Om uiteindelijk in spannende en uitdagende, maar ook in taaie en zware omstandigheden beter uit de verf te komen, en dus om zo mijn werk efficiënter te maken en er meer plezier en energie uit te halen (of eigenlijk andersom). Bij Wilga is me dat voor een goed deel gelukt. Niet helemaal, maar daar ligt eigenlijk haar grootste verdienste: ze heeft me een flink eind op weg geholpen om mezelf te verzoenen met wie ik ben en hoe ik werk, met mijn eigen-aardigheden en eigen werkwijze. En ze heeft me de handgrepen gegeven om hiermee verder te gaan. Ze heeft me geleerd om scherper te zien waar, wanneer en waarom er voor mij drempels opdoemen en om die vervolgens over te gaan. Of niet, maar dan bewuster, met argumenten om weer uit te leren. Minder moeten en dichter bij mezelf, meer reflectie en rust, meer durf en kracht. En het werkt, de ene keer beter dan de andere keer, maar het werkt! Ik heb twee kanten van Wilga’s werkwijze gezien. De ene is soms knap confronterend, maar dat kan ook niet anders. Zoals bij ieder in zo’n situatie zit de oorzaak daarvan natuurlijk in mijzelf. Maar het is de manier waarop zij doorvraagt, algemener maakt, lijnen legt en handreikingen geeft, die vertrouwen en durf geeft om de confrontatie aan te gaan, en die als leermoment te gebruiken. Waarbij ze het ook niet schuwt om haar eigen wedervaren als voorbeeld te gebruiken. Daarnaast heb ik Wilga leren kennen als deskundige, meedenkende adviseur in hoe bepaalde klantbenaderingen en werkprocessen creatiever en efficiënter aan te pakken. Zij doet dat vanuit een duidelijke “beleefdheid”, kennis en inzicht, zeker ook in de commerciële aspecten van de materie. En ze heeft een heel grote gereedschapskist paraat waar ze uit kan putten en ook goed kan overdragen. Wat ik aan het coachingstraject met Wilga heb gehad is duidelijk. En wat ik zo leuk vind, is dat de sfeer die mijn herinnering eraan kleurt steeds meer iets sprankelends en kleurigs krijgt. Terwijl het bij tijd en wijle best wel moeizaam en zwaar was. Naam en logo zijn dus uitstekend gekozen, Wilga! Bedankt!

S.v.G, projectmanager in de zorg

Wat heeft het mij opgeleverd: Uit een meer algemeen coachingsgesprek kwam een loopbaanvraagstuk naar voren. Wilga presenteerde een eenvoudig model waar we mee aan de slag zijn gegaan. Het hielp mij om op een vrij snelle en praktische manier tot de kern te komen. Zeker toen er van Wilga’s kant nog wat verdiepende vragen bij kwamen. Voor mij heeft het vooral opgeleverd dat ik nu een steeds scherper beeld heb van wat ik ‘echt’ zoek in mijn werk. Dat maakt dat ik keuzes die ik neem, neem op basis van mijn eigen enthousiasme of gebrek daaraan en niet op basis van behoeften of enthousiasme van anderen.

Hoe heb ik de coaching door jou ervaren:  Mijn ervaring is dat je een prettige combinatie hebt van spiegelend en sturend. Met dat laatste bedoel ik vooral dat je niet alleen beschouwend en reflecterend bent, maar ook doelgericht blijft. Je luistert, maar vertelt ook, biedt denkmodellen aan, koppelt mijn vraag aan de context waarin ik werk. Je bent daarmee een actieve coach. Dat vind ik prettig.

Saar Foeken  Clusterhoofd Dijken, Wegen en Water  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Ik heb Wilga leren kennen als een stevige coach die goed reflecteert. Wilga houdt een spiegel voor en onderbouwt haar reflectie met theorie en modellen. Zo wordt de feedback herkenbaar en herleidbaar, zodat je er ook echt iets mee kan. Ze is niet om de tuin te leiden met mooi praterij en prikt goed door op de essentie.
Wilga heeft mij goed in laten zien waar mijn kwaliteiten en kracht liggen. heeft mij enorm geholpen!

T. S. Directeur in de zorg
Wilga helpt mij keer op keer om in onze dynamische netwerkorgansiatie effectief te kunnen blijven handelen en in mijn energie te blijven. Ook om mijn persoonlijke drijfveren en competenties scherp in beeld te houden en keer op keer op de voor mij juiste wijze te verbinden aan de uitdagingen waarvoor ik als directeur sta. Dit houdt mij persoonlijk flexibel, gemotiveerd en inspirerend voor mijn omgeving. De frequentie van de gesprekken wisselt en zijn ook qua inhoud goed afgestemd op de complexiteit van de vraagstukken. Wilga weet mij hierin altijd weer te verrassen en mijn blik te doen verruimen.

J.C. Projectmanager
De coachgesprekken hebben mij het besef van mijn kunnen en weten gegeven; bovendien brachten ze veel meer rust in mijn manier van denken, analyseren, begrijpen en reageren in verschillende voorkomende situaties. Het van buiten af bekijken van een probleem plus het kanaliseren/richten/focussen van mijn energie op de juiste/beste manier voor het afhandelen van desbetreffende situatie was/is een absolute toppunt in mijn ontwikkeling.
Het vertrouwen van mijn direct leidinggevende op management en technisch gebieden is erg veel toegenomen nadat de eerste resultaten van de coachgesprekken zichtbaar werden. Namens en in plaats van de directieleden was ik ingezet als mediator voor de conflicthantering met een van onze moeilijkste klanten, met heel goede resultaten.

P.S. Financieel Manager
De coaching heeft mij opgeleverd dat ik stap voor stap heb leren inzien dat ik ben wie ik ben, wat mijn valkuilen zijn maar meer nog waar mijn krachten liggen. De adviezen, mogelijke oplossingen en kritische vragen van Wilga hebben mij wakker geschud en inzicht gegeven welke dingen ik zelf kan veranderen en welke dingen zijn zoals ze zijn. Dit alles heeft mij geholpen bij het besef dat ik kan blijven wie ik ben.

Bart van Eck, ondernemer
“Daar stond ik dan; terug uit het buitenland, bewust gekozen om zelfstandige te worden, bruisend van ambitie en ideeën, maar geen ervaring met het ondernemerschap. Ik kwam niet echt van de grond, gooide 12 stenen in 13 vijvers en ik was meer aan het werk dan aan het leven.
Wilga heeft daar duidelijk verandering in gebracht. Ze visualiseerde mijn probleem en gaf me handvatten en begeleiding bij het creëren van focus voor de korte en lange termijn. Dankzij Wilga’s scherpe en oprechte aanpak kan ik met trots zeggen dat ik zowel persoonlijk als professioneel ben gegroeid. Ik ben Wilga dan ook heel dankbaar en kan haar oprecht aan iedereen aanbevelen.”

John Driessen, expertiseleider Grontmij
Is het volgende herkenbaar: je wilt zo graag persoonlijk en professioneel groeien, maar zelf kom je er even niet uit? Dit speelde voor mij in 2009. Wilga heeft mij coachend over dit dode punt heen geholpen. En hoe…..! Ik mag wel zeggen dat Wilga als coach een van de belangrijkste mijlpalen in mijn leven is geweest. Ik kan na deze periode van harte het volgende aanbevelen: neem, als je een sprong wilt maken in je leven, een coach. En mijn tip is: zoek contact met Wilga Janssen, zij maakt het verschil!