Aanpak van een coach traject

Wie zich meldt voor een coachtraject, doet dat niet voor niets. Je hebt een vraag waar je zelf, met de mensen uit je eigen omgeving niet uitkomt. Je melden bij een coach, vinden de meeste mensen best spannend. Want wat gaat er gebeuren? Wat voor iemand is die coach? Wat moet je allemaal vertellen? Wat zal ze allemaal vragen? Wat wordt er allemaal van mij verwacht?

We vinden het daarom belangrijk om vooraf  helderheid aan je te geven.

Als eerste heb je een kennismakingsgesprek. Want de basis van een goed coachtraject is dat er vertrouwen kan ontstaan tussen jou en mij als coach. Je zoekt immers een coach die jou en je verhaal serieus neemt en echt naar je luistert. En je wilt een coach die alles wat ze in huis heeft, voor jouw welbevinden inzet. Of ik dat ben? De mensen die ik gecoacht heb, vinden van wel. Dat kun je hier lezen. Of jij dat vindt, ontdek je in het kennismakingsgesprek.

Onze coachtrajecten kennen een vaste cyclus. Die cyclus is er  samen met de gecoachte en de opdrachtgever de voortgang en resultaten te kunnen bespreken. Zo wordt je als opdrachtgever steeds betrokken bij het coachtraject en weet je met elkaar of je op de goede weg zit. De cyclus gaat als volgt

1. kennis maken, doelen formuleren en werkafspraken maken.
2. drie tot vijf gesprekken met alle oefeningen en opdrachten die daarbij horen.
3. een pas op de plaats met opdrachtgever en deelnemer.

Daarnaast bestaat een coachtraject uit veel meer dan alleen de coachgesprekken. Als gecoachte krijg je een logboek, oefeningen en opdrachten mee, wij bieden je tussentijdse support per mail, telefoon of skype. Je bent dus voor wat langere tijd intensief met een onderwerp bezig. Waardoor er ook daadwerkelijk veranderingen optreden. En daar was het je allemaal om begonnen.

PS 1
Je zoekt een coach omdat je weg wilt van de situatie zoals die nu is,  je eigen ambities en dromen wilt realiseren en er iets aan wilt doen. Al weet je niet precies wat. Zoals Harry Potter voor zijn heldendaden wijsheid, steun, inspiratie en praktische ideeën in zijn omgeving zocht, zo zoek jij nu een coach voor steun, inspiratie, praktische handvatten en een dosis wijsheid. Als je wilt weten of wij die coach voor je kunnen zijn, mail ons dan. Wij nemen dan contact met je op om een kennismakingsgesprek af te spreken.

PS 2
Martin Buber schrijft in zijn boek ‘De weg van de mens’: Ieder mens is een nieuwe verschijning op aarde en zijn taak is het zijn aanleg te vervolmaken in deze wereld op zijn eigen manier. Hij licht dat toe aan de hand van dit verhaal: Rabbi Susja zei het volgende kort voor zijn dood: ‘In het toekomende rijk zal mij niet gevraagd worden: “Waarom zijt gij niet Mozes geweest?” Mij zal gevraagd worden: “Waarom zijt gij niet Susja geweest?” ‘  Kortom: wordt de beste versie van jezelf. Een ander kan dat niet…  Wil je graag coaching om meer ‘de beste versie van jezelf’ te worden, neem dan contact met ons op.

Wij houden ons aan de NOBCO ethische gedragscode Daarin staat onder andere

  • de coachee uiteindelijk zelf het beste weet wat goed voor hem is en zowel in zijn privé – als in zijn professioneel bestaan zelf, op basis van eigen afwegingen, kan beslissen wat hij wél of niet wil; dientengevolge is de coachee ook zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij maakt, en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag
  • de coachee en de coach volkomen gelijkwaardig zijn, in die zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden
  • tijdens coaching de doelen, middelen en keuzen van de coachee prioriteit hebben boven die van de coach
  • dat alle gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Laat wat van je horen

*