RealDrives test en drijfveren verder toegelicht

 

de zes drijfveren waarop de RealDrives test je onderzoekt, hebben elk hun eigen kleur. Je bent daarmee altijd je eigen menging van kleuren.

de zes drijfveren waarop de
RealDrives test je onderzoekt, hebben elk hun eigen kleur. Je bent daarmee altijd je eigen menging van kleuren.

Drijfveren hebben een enorme betekenis voor het gedrag, de energie en de effectiviteit van mensen. Het is dan ook niet vreemd dat alleen al in Nederland vele tienduizenden mensen tests hebben gedaan om hun drijfveren te leren kennen. Vooral in grote, professionele organisaties gebeurt dat dagelijks. Het blijkt een uiterst effectief middel om individuen en teams beter te laten functioneren, maar ook versterkt het de binding tussen mens en organisatie. Organisaties die rekening houden met de drijfveren van hun medewerkers zijn immers veel aantrekkelijkere werkgevers.

RealDrives is een methodiek die drijfveren gebruikt om cultuurpatronen inzichtelijk en bespreekbaar te maken, om begrijpelijk te maken waarom mensen doen wat ze doen, om de onderlinge samenwerking in en tussen teams te verbeteren, om uit te leggen hoe je mensen en groepen moet motiveren, om wederzijds begrip te vergroten, om de communicatie effectiever te maken en om organisaties te besturen.In een RealDrives uitslag kan naast iemands interne motivatie of voorkeur worden afgelezen met welke bril iemand naar zijn omgeving kijkt en hoe iemand doet en handelt. Aan de hand van een RealDrives uitslag is haarfijn te zien hoe iemand zijn gedrag aanpast aan zijn omgeving.

RealDrives maakt gebruik van de laatste inzichten op het gebied van waarden en psychologie van groepen. RealDrives meet zes verschillende drijfveren en gebruikt voor iedere drijfveer een specifieke kleur.

Een uitslag – de RealDrives driehoek zoals hieronder getoond – is opgebouwd rond drie gebieden; iemands voorkeur of interne motivatie, zijn kijk op de omgeving en zijn gedrag. Ieder gebied wordt voorgesteld als een cluster van zes meer of minder gekleurde hexagonen. Iedere verdeling van kleuren geeft een uniek patroon. Alle mensen zijn verschillend en ieder mens heeft zijn eigen patroon.

RealDrives vormt een prima uitgangspunt bij een individueel coachingstraject. Tussen de drie gebieden liggen drie eerste coachingsvragen: “Is dit een omgeving die bij je past?”, “Voel je je lekker bij dit gedrag?” en “Werkt dit gedrag in deze omgeving?”. De diepere coachingsvraag luidt: “Waarom doe je het op deze manier?”

 

 ??????????????????????Aan de slag?
Wil je graag weten wat de RealDrives test jou en/of je team oplevert? Neem dan contact op met mij op w.janssen@dekunstvananders.nl  of op 06 – 55 79 78 32.
Een klant aan het woord over RealDrives 

Wat een inspirerende dag! Met de methode Real Drives hebben we als MT inzicht gekregen in onze persoonlijke en team drijfveren. Leuke methode en heel inzichtelijk. Het heeft ons nieuwe inzichten gebracht op “onze werkelijkheid”. Daarmee gaan we zeker ons voordeel doen!  Dr. Marina A.W. Eckenhausen, directeur Foreest Medical School, Alkmaar

Weten wat je wilt is de meest stevige basis om vanuit te leven

Wij mensen zijn gelukkig heel flexibel. We passen ons aan steeds wisselende omstandigheden aan en verzinnen ongekende oplossingen voor steeds weer nieuwe problemen. Soms kost het veel pijn en moeite en andere keren lukt het oplossen van een vraagstuk fluitend. We doen al die moeite omdat we iets willen. We we willen iets bereiken en vaak ook van iets af. Inzicht in je drijfveren (ook wel als waarden of behoeften aangeduid) geeft je een enorm stevige basis om de keuzes te maken die bij jou en jouw leven passen.

Wil je weten wat de verschillende drijfveren zijn die in RealDrives getest worden?

Lees dan dit artikel.

Waarvoor kun je de RealDrives test inzetten?

Hier lees je waarvoor ik de RealDrives test inzet

Wetenschappelijk onderzoek

Walther Mischel is een 84-jarige hoogleraar psychologie aan Columbia University.  Walter Mischel hij deed veel onderzoek naar de persoonlijkheid en gedrag in een tijd dat nog gedacht werd dat ‘je bent zoals je bent en dat je niet verandert’. Mischel’s onderzoeken lieten juist zijn dat het idee dat mensen stabiele persoonlijkheidstrekken hebben die ervoor zorgen dat we ons consistent gedragen in allerlei situaties een mythe is. In plaats daarvan, zo liet hij zien, gedragen we ons in verschillende contexten erg verschillend. Wie zijn hoofd er bij houdt kan dus, vanuit de eigen persoonlijke drijfveren invloed uitoefenen op de omgeving door flexibel te zijn in je gedrag. De RealDrives test geeft daar een fantastische inkijk in: het laat je zien wat je drijfveren zijn, hoe je van daaruit naar de omgeving kijkt en welk gedrag je nu inzet om invloed op die omgeving uit te oefenen. Een mooie basis voor een persoonlijk- of teamontwikkeltraject.

Meer weten? Mail of bel ons.

Vind je dit ook interessant voor anderen? Stuurt het dan door.

Bovenstaande teksten zijn (deels) geschreven door Hans Versnel en Machiel Koppenol. Zij zijn de onderzoekers van het drijfverenmodel en de makers van meerdere drijfverentesten waaronder de Management Drives test. De RealDrives test is een doorontwikkeling van de Management Drives test. Versnel en Koppenol verzorgen de certificeringsprogramma’s en onderhouden het testprogramma. In 2011 heeft Wilga bij hen haar certificering gehaald.