De kracht van trainen en coachen door De Kunst van Anders

Wat is de kracht in het trainen en coachen van De Kunst van Anders?

Wij vormen al 18 jaar een bureau dat mensen helpt (samen) te leren en te ontwikkelen ten behoeve van het verbeteren van prestaties en realiseren van doelen. Onze focus ligt op communicatie, persoonlijke invloed, zelfmanagement & persoonlijke ontwikkeling. Onze doelgroep zijn met name ingenieurs en andere technisch professionals.

Toen we als bureau indertijd zochten naar een bedrijfsnaam, hebben we de term ’the art of change’  omgezet naar ‘de kunst van anders’.  Onze klanten, onze deelnemers willen andere resultaten en realiseren zich dat daar ander gedrag bijhoort. Wij verstaan de kunst en vooral de kunde (en hebben de ervaring) om hen te helpen bij het leren en ontwikkelen dat voor die verandering nodig is. Dat doen we op een praktische, pragmatische wijze met humor|lichtvoetigheid en diepgang. Doelen staan centraal, werkvormen zijn ons middel.

werkend leren

werkend leren De Kunst van Anders

De Kunst van Anders gaat daarbij uit van de principes van werkend leren. Werkend leren staat voor integratie tussen leren en werken. De praktijk en de resultaten in de praktijk staan centraal. Volwassenen hebben al een rugzak vol kennis, kunde, ervaringen en gedachtepatronen en leren het meest van ervaringen en van afkijken. Wij haken daar met onze aanpak en leertrajecten op in. Omdat we dat doen, maakt een volwassen deelnemer gemakkelijk gebruik van de aangereikte inzichten en vaardigheden.

Een ontwikkelingsproces bestaat uit: ervaringen op doen, reflectie, nieuwe inzichten, kennis en kunde aangereikt krijgen, feedback bij het toepassen en last but not least om ruimte voor experimenteren en oefenen. Ook in de begeleiding moeten deze aspecten van ontwikkelen terug komen. We werken vanuit het principe ervaringsgericht leren en actie-leren dus met activerende oefeningen en opdrachten, (mini)games, rollenspel, eigen ervaringen, begeleide dialoog, zelfreflectie, feedback van de groep, et cetera. Recente inzichten uit breinonderzoek, verwerken we in onze aanpak. Bovendien denken we altijd vanuit het cascademodel: elke stap, elke interventie dient een vervolg te hebben omdat leren nooit ophoudt.

Onze begeleiding is coöperatief, interactief, gestructureerd, flexibel en ervaringsgericht.

Onze vormen van begeleiden variëren:

  • instructief trainen (ervaren, uitleggen, voordoen, samendoen, uitproberen); deze vorm zetten we m.n. in als mensen beginners zijn in het onder de knie krijgen van competenties; in groepen van ongeveer 8 deelnemers. We maken vooral gebruik van oefeningen, cases, (regie)theater¹, games, testen, out-door games etc. We willen onze deelnemers daarmee steeds verrassen, uitdagen, uitnodigen maar vooral helpen om nieuw geleerde inzichten en vaardigheden in de praktijk ook echt te gaan gebruiken. Want uiteindelijk gaat het om het resultaat in de praktijk.
  • coachend trainen (vragend en prikkelend aan de hand van praktijkervaringen, cases en oefeningen); deze vorm zetten we in als mensen al enige maturiteit hebben in hun competenties; in groepen van ongeveer 8 deelnemers. Ook hier maken vooral gebruik van oefeningen, cases, (regie)theater¹, games, testen, out-door games etc. We willen onze deelnemers daarmee steeds verrassen, uitdagen, uitnodigen maar vooral helpen om nieuw geleerde inzichten en vaardigheden in de praktijk ook echt te gaan gebruiken. Want uiteindelijk gaat het om het resultaat in de praktijk.
  • persoonlijk coachen en counseling (hierbij staat de persoon in de rol centraal)
  • intervisie begeleiding en
  • mensen leren om zelf intervisie te begeleiden
  • teamcoaching; we helpen teams om in hun ontwikkeling een stap verder te komen; aanleidingen zijn: het startmoment; gedoe in het team; performance vragen; een groeisprong in het team.
    procesbegeleiding van strategiebijeenkomsten of team overleggen
  • begeleiding op de werkplek (real-live-interventies).

Werkplek leren

ervaringsgericht leren

ervaringsgericht leren De Kunst van Anders

Omdat het ontstaan van nieuwe routines vooral op de werkplek zelf plaatsvindt, combineren we deze begeleidingsvormen met werkplekopdrachten, reflectievragen, leerlogboek, werkplek coachen, e-mail coachen, coachen via skype of telefoon, modelleren, intervisie en/of supervisie.

We werken graag en veel in coproductie met onze klanten. We nemen dan beiden een deel van de uitvoering voor onze rekening en zorgen ervoor dat de begeleidingen op elkaar aansluiten. Met name leidinggevenden, interne coaches|trainers en HR zijn in trajecten onze samenwerkingspartners.

De verankering van nieuw werkwijzen en nieuw gedrag in het dagelijks werk staat altijd centraal. En vanuit het cascade-denken houden we ook een oog op de vraag ‘hoe zorgen we ervoor dat het leren door blijft gaan’.

Lees hier meer over onze zienswijze en aanpak.

In gesprek?

Spreekt onze aanpak je aan? Wil je graag weten hoe we onze begeleiding voor jou/jullie vragen vorm geven? Neem via het contactblok hiernaast of via 06 55797832 contact op voor een kennismakingsgesprek.

PS 1

Regietheater wordt ook wel joystick theater genoemd. Net zoals bij games hebben de deelnemers de joystick van de acteurs (vaak onze acterende trainers) in handen. Steeds wanneer de trainer/acteur iets (niet) doen wat in de ogen van de deelnemers anders moet, kan de deelnemer ‘stop’ zeggen en geeft de deelnemer samen met zijn collega’s aan hoe het precies anders moet.
De trainer/acteur gaat vervolgens precies dat geïnstrueerde gedrag ‘doen’. Zo zien deelnemers meteen het effect van hun idee. Op die manier kun je allerlei varianten van gedrag uitproberen. Gaandeweg wisselen trainer/acteur en deelnemer een keer van plek zodat de deelnemer ook zelf ervaart (we werken per slot met ‘ervarend leren’) hoe bepaalt gedrag voelt en gaat en welk effect het in deze situatie heeft.

Laat wat van je horen

*