De zes kern competenties van een trainer

Het werken met competenties is een onderdeel van de inhoud van het vak van trainer. Trainers werken aan het ontwikkelen van competenties van deelnemers en het competentiegericht opleiden. Maar trainers moeten natuurlijk ook hun eigen competenties goed in kaart brengen en bewust omgaan met hun eigen ontwikkeling. in het boek van Lianne Kaufman en Janneke Ploegmakers vind je het competentieprofiel van trainerstalent. Daarin worden 6 kerncompetenties beschreven die een trainer in hun ogen moeten hebben:

 1. Prestatiemotivatie/enthousiasme
 2. Sociaal gedrag:
  1. Samenwerking
  2. Contactvaardigheid
  3. Inlevingsvermogen/tact
 3. Presentatievaardigheid/overtuigingskracht
 4. Creativiteit
 5. Adviesvaardigheid
 6. Onafhankelijkheid

Hieronder licht ik ze toe.

1. Prestatiemotivatie/enthousiasme
Een trainer werkt vaak alleen en regelmatig met weerstand in een groep. De trainer moet de motivatie dus uit zichzelf kunnen halen en enthousiast over kunnen komen. Dat kan alleen als je ook enthousiast bent. Anders kost een hele dag enthousiast doen, je erg veel energie.

2. Sociaal gedrag
De trainer is in staat contact te maken en goede relaties op te bouwen en te onderhouden. Ook met mensen die hem/haar in eerste instantie niet aanspreken. De trainer kan dat op verschillende niveaus en kan ook samenwerken met verschillende mensen.

2a. Samenwerking
De trainer richt zich op het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Het doel van de training is daarbij belangrijk en niet zozeer het eigen belang.

2b. Contactvaardigheid
De trainer kan zonder moeite zich onder de mensen begeven, contacten initiëren en onderhouden met mensen van uiteenlopende aard onder diverse omstandigheden.

2c. Inlevingsvermogen/tact
De trainer is alert op de behoeften beweegredenen en gevoelens van anderen en heeft het vermogen om daarop sensitief en effectief te reageren. De trainer stemt het gedrag af op de ander en heeft het vermogen om gepast te reageren in sociale interacties, zodat irritaties en conflicten vermeden worden.

3. Presentatievaardigheid/overtuigingskracht
De trainer presenteert ideeën en feiten op heldere, aansprekende wijze aan een groep en maakt daarbij gebruik van ter zake doende middelen.

4. Creativiteit
De trainer kan nieuwe en bestaande ideeën genereren om het doel van de training te kunnen bereiken.

5. Adviesvaardigheid
De trainer is instaat om de wensen, behoeften en vragen van klanten/deelnemers op adequate wijze in kaart te brengen en er effectief op in te spelen. De trainer kan op verschillende manieren advies geven, van coachend naar instructief en allerlei varianten daar tussen in.

6. Onafhankelijkheid
De trainer is autonoom in zijn/haar gedrag, durft eigen standpunten tegenover anderen te handhaven en te verdedigen en stelt zich explorerend en kritisch op, vraagt door om zaken
helder te krijgen en een standpunt in te kunnen nemen.

De competenties maken duidelijk wat er door deelnemers en opdrachtgevers van een trainer verwacht wordt.

Competenties omvatten meerdere persoonlijke kwaliteiten, kennis en vaardigheden. Persoonlijke kwaliteiten zijn jouw eigenschappen die je inzet om een bepaalde competentie inhoud te geven. Je bent bijvoorbeeld consciëntieus en die eigenschap zie je terug in de manier waarop je met je sociale contacten omgaat. En natuurlijk ook in je andere competenties.

Veel van deze competenties zijn ook gewenst bij allerlei andere beroepen. De rol als trainer, adviseur, coach of leidinggevende hebben overlappende competenties.

Je zult van sommige competenties weten of je ze wel of niet hebt en van andere zal dat wat minder duidelijk zijn. Dat betekent dat je een goed beeld moet zien te krijgen van jezelf als trainer. Formuleer voor jezelf wat je nog wilt of moet ontwikkelen. Gebruik daarvoor 360 graden feedback en de feedback van opdrachtgevers en deelnemers.  Maak een persoonlijk ontwikkelingsplan en monitor door het jaar heen hoe jij je ontwikkelt.

PS

Wil je af en toe een artikel met nieuwe tips voor adviseurs? Meld je dan hier aan voor onze nieuwe artikelen.

Spreken onze tips je aan? Vertel het anderen via de sociale media links.

Wil je graag een presentatie |training | coaching op dit onderwerp? Nodig ons, via het contactformulier hiernaast uit voor een oriënterend gesprek. 

Reacties

 1. Toen ik ging zoeken naar de titel van het boek bleek dat het niet van Karin de Galan is maar van Lianne Kaufman en Janneke Ploegmakers.

Laat wat van je horen

*