Sociale verbondenheid en duurzaam communiceren. Artikel

In het boek de Bue Zones worden aspecten genoemd die bijdragen aan vitaal, energiek en met plezier zo oud mogelijk worden. Dat is wat we allemaal wel willen…

Belangrijke aspecten zijn: bewegen, gezond eten & drinken, religie|verbondenheid met het grotere geheel, weten waarvoor je je bed uit komt, het leven kunnen accepteren zoals het is en daarin ontspannen blijven en sociale contacten. Ook andere onderzoeken laten zien dat positief realistische overtuigingen over jezelf en de wereld waarin je leeft en een stevige sociale inbedding van groot belang zijn voor vitaliteit. Niet alleen voor je persoonlijke vitaliteit maar ook voor de vitaliteit van een team en organisatie.

In dit artikel willen we de spotlights zetten op sociale verbondenheid en de communicatie die daarvoor nodig is. Het is een artikel over duurzame communicatie, maar je kunt er ook meteen mee aan het werk. Daar houden wij van!

In onze begeleiding gebruiken we de door ons ontwikkelde vitaliteitsaanjager©: een testformulier met vragen dat je helpt je vitaliteit in kaart te brengen.

Wij stellen in onze vitaliteitsaanjager© over je persoonlijke vitaliteit bijvoorbeeld dit type vragen:

  • Mijn meest nabije relaties (partner, familie, vrienden) zijn voedend/ondersteunend voor mij.
  • Ik bespreek mijn wensen, behoeften en gevoelens openlijk met mijn familie en vrienden.
  • Ik heb regelmatig interessante|leuke gesprekken met mensen die ik minder goed ken.

Deze vragen zijn bedoeld om je te helpen de invloed van je eigen sociale verbindingen op je vitaliteit te onderzoeken. Zo kijk je waar en hoe je jouw vitaliteit kunt vergroten. Wat zijn jouw antwoorden op deze vragen? Ben je tevreden over de vitaliteit van jouw sociale verbindingen? Ja? Mooi zo; hoe kun je het zo houden? Nee? Wat zou je als eerste kunnen doen om je sociale verbindingen te versterken? En bedenk: elke reis begint met de eerste (kleine) stap…

In de vragenlijst over de vitaliteit van een team|organisatie© stellen we natuurlijk andere vragen mbt sociale verbindingen en inbedding.

Hoe creëer je langdurige sociale verbondenheid?

Sociale verbondenheid en sociale contacten zijn de tegenhanger van eenzaamheid. Eenzaamheid kan veel verschillende redenen hebben. Je kunt geen of weinig sociale contacten hebben, je kunt je niet gezien of gehoord voelen, je kunt je verloren voelen in een groep bekenden etc. Eenzaamheid kan kortdurend of langdurend zijn. Wil je je sociale verbondenheid versterken en je eenzaamheid verkleinen dan moet je daar zelf actief aan werken. Contact leggen, contact onderhouden, jezelf laten kennen en de ander willen kennen, ruimte maken, ruimte geven en ruimte krijgen om het gedoe van alle dag in het sociale contact in te bedden. Elkaar steunen, hulp aanbieden en hulp vragen. Investeren dus.

Sommige rituelen en gewoonten helpen mensen om sociale verbondenheid en sociale contacten te onderhouden. Samen verjaardagen, Sinterklaas, Kerst, Oud & Nieuw vieren. Elke donderdag samen naar de Yoga gaan. Een wandelclubje hebben. etc.. Zo hoef je er niet elke keer over na te denken en de vanzelfsprekendheid van de gewoonte biedt sociale veiligheid (en soms benauwdheid:-) ).

Mijn moeder, 82 jaar en wonend in een heel klein dorp, zei eens: ‘Ja, ik ga mee hoor als de KBO iets organiseert. Het maakt me ook niet zoveel uit wat we gaan doen, want je kunt over alles wel iets te zeuren hebben. En anders gebeurt er nooit iets. Het is toch al mooi dat het bestuur het allemaal organiseert.’ Relativeren, ergens de leuke en goede kanten van zien, gewoon meedoen voor de gezelligheid, niet altijd je zin hoeven hebben. Ook dat zijn dingen die je helpen je sociale contacten te onderhouden.

Duurzame communicatie

Een ander aspect is de manier waarop we in die sociale contacten het gesprek met elkaar voeren. Wij noemen dat duurzame communicatie. Communicatie die bedoeld is om je sociale contacten op te bouwen en te versterken en te vergroten. Communicatie wordt duurzamer als je let op de volgende zaken:

1. Intentie. Alles begint met je eigen overtuigingen en doelen: Als je er van uitgaat dat mensen altijd iets leuks, interessants in zich hebben, ga je ook met die blik het gesprek in. Als je er van overtuigd bent dat je voorzichtig moet zijn met ‘jezelf bloot geven’, ga je op die manier het gesprek aan. Als je het contact en er voor elkaar zijn, belangrijker vindt dan je zin krijgen, voer je met die intentie ook je gesprekken. En jij? Met welke overtuigingen over jezelf en anderen en met welke intentie en doelen voer jij je gesprekken?

2. Waarnemen en interpreteren. In onze trainingen gebruiken we vaak de Roos van Leary. Een oud en bekend model maar daarom niet minder goed. Een van de assen staat voor ik-gericht|afstandelijk <=> wij-gericht|nabijheid. Of je vanuit de ik-gerichte positie of vanuit de wij-gerichte positie naar de ander kijkt maakt enorm veel uit in hoe je de verbale en non-verbale communicatie van de ander interpreteert. Als voorbeeld: de ander komt een stapje dichterbij staan: Een ik-gerichte interpretatie kan zijn: ‘Wat moet die zo dicht bij, ga weg’ en dan doe je een stap achteruit. Een wij-gerichte interpretatie kan zijn: ‘Gezellig’ en dan buig je bijvoorbeeld je hoofd nog wat meer naar de ander.
Een andere techniek die we onze deelnemers vaak trainen zijn de waarnemingsposities. Je leert waar te nemen vanuit vier verschillende posities: ik, jij, wij en de omgeving. Zo wordt je flexibeler in je waarneming, creatiever in je interpretaties en begripvoller in je gesprek. De vraag die je kan stellen is dus: Ben je in staat om je waarneming en je interpretatie los van elkaar te maken? Ben je in staat om je in de positie van de ander te verplaatsen?

3. Luisteren en vragen stellen. Stel meer vragen. Luister oprecht geïnteresseerd en met waardering voor de inbreng van de ander. Niemand is perfect, iedereen zijn eigen mening en zijn leven. Dat soort overtuigingen maken het gemakkelijker om je oordeel over wat de ander zegt even te parkeren. Zo ga je de ander beter begrijpen, meer respecteren en meestal ook meer waarderen. Bedenk: het gaat in gesprekken meestal niet om de enige echte feitelijke waarheid maar om het delen van eigen ervaringen en belevingen. En daarmee om het versterken van de sociale verbondenheid.

Aandachtig en waarderend luisteren betekent:

  • dat je je openstelt voor het gezichtspunt van de ander
  • dat je zonder  met oprechte belangstelling luistert
  • en spreekt vanuit je eigen ervaringen en in de ik-vorm
  • dat je de moed hebt om eerlijk en open te vertellen over jezelf
  • steeds opletten hoe de ander reageert op jouw uitspraken en reacties.

4. Ik-boodschappen. Wie bij ons feedback trainingen heeft gevolgd, kent deze al. Het is veel effectiever om jouw doelen, verlangens, wensen, behoeften etc. in de ik-vorm te vertellen. Ik heb er behoefte aan dat……….  Mijn doelen zijn ……… Wie in algemeenheden praat (een mens, iedereen….) of jij-boodschappen (ik wil dat jij……) maakt zichzelf niet kenbaar.

5. Kunnen toegeven. En excuses kunnen maken. Iedereen maakt fouten. Iedereen vergeet wel eens iets. Je hoeft niet altijd je zin. In duurzame sociale relaties durven mensen te geven en te ontvangen. Fouten toegeven en excuses kunnen maken horen daarbij.

Workshop|training ‘duurzaam communiceren’

Natuurlijk valt er altijd nog meer te zeggen over sociale contacten en duurzame communicatie. En er valt altijd te oefenen en te leren van elkaar. Wij organiseren daarom af en toe een voor iedereen toegankelijke workshop over dit onderwerp. Als je op de hoogte wilt blijven van data dan kun je je hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Wil je liever zo’n workshop met je eigen collega’s volgen? Dat kan natuurlijk. Bel of mail ons op info@dekunstvananders.nl of op 06 55 79 78 32.

En natuurlijk zijn we ook benieuwd hoe jij jouw sociale contacten uitbouwt en uitdiept. Deel je tips met ons en de andere lezers door hieronder te reageren.

PS

In een recent onderzoek (Volkskrant, wetenschap, 17 augustus j.l) wordt met breinscan bevestigd dat we bij het uitleggen aan anderen niet alleen letten op onze eigen woorden, maar vooral letten op of je verhaal ook goed overkomt op de ander. En daarin speelt ook het non-verbale zowel van de spreker als van de luisteraar een belangrijke rol. Het gaat dus niet om wat je vertelt maar om hoe de ander het ‘verstaat’. We zijn dus op allerlei manieren gericht op het laten ontstaan, vasthouden en versterken van het contact en het over laten komen van onze boodschap. Door dat nog bewuster te doen vergroot je de vitaliteit van je sociale contacten. En help je, jouw kans op een leuk en lang leven te vergroten.

 

Laat wat van je horen

*