duurzame inzetbaarheid van 50+ professionals

duurzame inzetbaarheid

Door de huidige demografische ontwikkelingen zijn er steeds meer organisaties waar een naar verhouding grote groep 50+ professionals werkt. Dat levert nieuwe vraagstukken op.Je bent bij ons (ook wij horen bij deze groep) op het goede adres als  je op zoek bent naar iemand die je ervaren professionals, leidinggevenden en teams ondersteunt bij het benutten van werkervaring en laten groeien & bloeien van talenten. Wij vinden dat professionals met ervaring een inspiratiebronnen (dienen te) zijn voor ontwikkeling van henzelf, hun collega’s en hun klanten. Onze aanpak maakt het mogelijk nieuwe inspiratiebronnen en energie aan te boren.

Vanuit organisaties gezien, gaat het om vragen als:

* Hoe zorgen we ervoor dat ervaring en kennis van de ervaren professionals niet verloren gaat?
* Hoe creëren we met onze ervaringen nieuwe kansen en mogelijkheden in de markt?
* Hoe binden en boeien we met onze leidinggevende stijl (ervaren) talenten?
* Hoe zorgen we voor duurzame inzetbaarheid van onze (ervaren) talenten?
* Hoe helpen we ervaren professionals bij het verbreden en verdiepen van hun competenties?
* Hoe helpen we teams om het optimale uit hun ervaring, hun deskundigheid en hun samenwerking te halen?

Vanuit ervaren professionals gezien, gaat het om vragen als:

* Hoe kan ik mijn ervaringen voor mijzelf en voor anderen, beter benutten?
* Hoe blijf ik zichtbaar & interessant voor mijn organisatie?
* Hoe presenteer ik mezelf positief, deskundig en krachtig?
* Hoe kan ik mijn nog onbenutte talenten verder ontwikkelen?
* hoe blijf ik met veel plezier aan het werk?
Klik hier als u naar de pagina’s voor persoonlijke professionele ontwikkeling wilt.

Duurzame inzetbaarheid, tot je 70e werken gaan in onze aanpak hand in hand met marktontwikkeling, vakontwikkeling, loopbaankeuzes, strategische personeelsplanning, jobcrafting, meester-gezel samenwerking, coaching en mentorschap. Deze vraagstukken vragen om meerzijdig kijken en meerzijdig aanpakken.

We kiezen ook bij deze vraagstukken altijd voor een begeleidingskundige dus coachende werkwijze. Samen onderzoeken wat er speelt, op welke manieren je je doelen en resultaten beter kunt realiseren en samen aan de slag. Door deze evenwaardige samenwerking worden de energie, ideeën  en daadkracht die in elk mens aanwezig zijn weer zichtbaar en ingezet voor een ieders belang . Onze 50+ werk(zoek)kringen zijn hiervan een voorbeeld.

Loopbaangesprekken & onze loopbaangesprekken-strippenkaart

Functionerings- en loopbaangesprekken worden steeds belangrijker. Markten veranderen sneller en sneller en wie weet beter wat er op een markt en in een vak gebeurt dan de professional die in die markt|dat vak werkt! Grotere bedrijven laten hun leidinggevenden en HR mensen deze gesprekken voeren. Middelgrote en kleine organisaties hebben die niet altijd paraat. Daarvoor hebben wij de loopbaangesprekken – strippenkaart bedacht. Onze loopbaancoaches voeren een keer per een à twee jaar een loopbaangesprek met elke professional. De professional gebruikt dat gesprek om zijn eigen functioneren en loopbaan onder de loep te nemen en een plan te maken voor de komende periode. De loopbaancoach maakt aan de hand van alle gesprekken een overzicht van de wensen en mogelijkheden van de groep professionals en de trends in de markt en het vak die uit de gesprekken naar voren komt. Belangrijke input voor de missie, visie en strategie van het bedrijf.

Onderzoek over de inzet van ervaren professionals

Wij horen om ons heen regelmatig (voor)oordelen over 50+ professionals. Te duur, te langzaam, te weinig geïnteresseerd… Allerlei onderzoeken ontkrachten veel van deze oordelen. We houden de onderzoeken op dat gebied bij en informatie daaruit vind je op deze pagina.