Duurzame inzetbaarheid , zelfmanagement en vitaliteit

‘Minder cao’s, meer afspraken over duurzame inzetbaarheid’, kopte P&O actueel 8 mei jl.. In bijna 80% van de afgesloten CAO’s zijn afspraken over duurzame inzetbaarheid opgenomen.

Gelukkig. Want ons land, en daarmee ook onze bedrijven en organisaties staan voor enorme uitdagingen. Op alle terreinen is verandering de norm. Daarin spelen de economische crisissen, digitalisering, toenemende internationale concurrentie, vergrijzing en de enorme druk op ons milieu en grondstoffen een belangrijke rol. Alle hens aan dek dus.

In Nederland moeten bedrijven het dan al snel hebben van hoogwaardige arbeid. Veel van die arbeid wordt gedaan door redelijk autonoom werkende (teams van) professionals. De kwaliteit en efficiency van hun werk is voor een bedrijf van overlevingsbelang. Verbeteren en vernieuwen zijn de norm. In dat kader is aandacht hebben voor de duurzaamheid van de inzetbaarheid van die professionals vanzelfsprekend. Immers, investeren in duurzame inzetbaarheid, in gezonde, betrokken, goed opgeleide medewerkers is de basis niet alleen voor de klantwaarde en winst van vandaag maar ook voor die van morgen.

Naast duurzame inzetbaarheid speelt zelfleiderschap een steeds belangrijkere rol. Van goed opgeleide en ervaren professionals mogen we verwachten dat ze niet alleen verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen werk en hun eigen inzetbaarheid maar ook mede verantwoordelijkheid dragen op zijn minst voor het team waarin ze werken. Zelfleiderschap, duurzame inzetbaarheid en zelfsturende|zelforganiserende teams gaan hand in hand.

Hoe help je een team nu om zelf onderzoekend en verbeterend met elkaar te werken aan duurzame inzetbaarheid, klantwaarde en andere vraagstukken die op hun pad komen?

Logo vitaliteitsaanjager KvA en PRCL

Om teams (inclusief hun leidinggevende als ze die hebben) te helpen gezamenlijk te werken aan vraagstukken die op hun pad komen hebben wij (Hildegonde Mostert van PRCL en Wilga Janssen) de vitaliteitsaanjager © ontwikkeld. Met dit model kijken we:

  • vanuit 5 verschillende invalshoeken naar de vitaliteit en daarmee duurzame inzetbaarheid van medewerkers,
  • vanuit 5 verschillende invalshoeken naar de vitaliteit, energie en slagkracht van het team
  • en naar de interactie tussen die twee.

Dat doen we vanuit de doelen die het team zichzelf stelt (zie plaatje werkwijze hieronder). Met behulp van onze vragenlijsten onderzoeken we met het team waar de kansen en mogelijkheden voor verbetering en vernieuwing liggen. Door daar concrete acties aan te koppelen, kan een team meteen zelf aan de slag.

schema van doel naar actie - alleen de plaatjes

In dit document vind je meer toelichting op onze aanpak: vitale teams en vitale organisaties – van doel naar actie.

We willen HR managers en HR adviseurs graag kennis laten maken met de mogelijkheden voor ontwikkeling en verbetering, die de vitaliteitsaanjager en onze aanpak aan medewerkers en teams biedt. Daarom organiseren we masterclasses. Voorafgaand aan de masterclass kunt u gratis een persoonlijke vitaliteit-analyse doen. U krijgt aan de hand daarvan een aantal persoonlijke reflectievragen die u helpen om uw persoonlijke vitaliteit te versterken.

In de masterclass gaan we verder in op de gebruiksmogelijkheden en de aanpak van ons instrument. We kijken met u naar het persoonlijke en het team|organisatieinstrument. Dat doen we oa. aan de hand van cases (medewerkers en teams die we ondertussen met onze aanpak begeleidt hebben). We laten u zien hoe een inventarisatie leidt tot mooie verbeteracties, meer vitaliteit van mensen en teams en daarmee een duurzamere inzetbaarheid.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de masterclass en kunt u zich aanmelden.

Laat wat van je horen

*