E=M.C2 en R=E.S Werken aan het rendement van opleidingen

Elke organisatie wil graag vooraf zo goed mogelijk weten wat de investering in opleidingen, trainingen, persoonlijke coaching en teamcoaching oplevert. En wij willen dat ook graag weten. Dus zoeken we bij elk traject en elk programma met zowel onze opdrachtgevers als met deelnemers naar manieren om het rendement zo inzichtelijk mogelijk te maken.

Daarin spelen E=MC²  en R=ES  een belangrijke rol. Waar staan ze voor?

Energy = Motivation x Character x Competentions

Results = Energy x Surroundings

Wat betekent het voor ons vak?

Ons vak gaat over ‘Energy’. In instructieve trainingen werken we met name aan het leren en verbeteren van competenties. En omdat je dat doet, help je deelnemers bij het ontwikkelen van hun karakter en het versterken van hun motivatie. In coaching en coachend training werk je ook aan het verbeteren van competenties maar nog veel meer aan het ontwikkelen van karakter en het benutten van de motivatie.

Voordat we aan een leer-/ontwikkeltraject kunnen beginnen,voeren we ook gesprekken over de ‘surroundings’ aan de hand van vragen als:

 • Wat daarin helpt het leren/ontwikkelen?
 • Wat daarin belemmert het leren/ontwikkelen?
 • Wat daarin helpt om te performen?
 • Wat daarin belemmert om te performeren?
 • Wat kun je toevoegen/verbeteren/veranderen in de omgeving om het leren en het performen te stimuleren?

Soms blijkt dat medewerkers alles in huis hebben om goed werk te leveren maar dat de belemmerende factoren in de omgeving liggen. En omdat R=ES kan 10 x 0 = 0!

Als medewerkers niet alles in huis hebben, is er een leer-/ontwikkelvraag. En dan is ook de vraag ‘hoe meten we het resultaat van de leer-/ontwikkelinterventie?’ relevant. Wij voeren met onze opdrachtgevers en deelnemers gesprekken over:

 • Wat zien we deelnemers na het leertraject anders/meer doen. Het gaat dus over waarneembaar ander gedrag. Je ziet deelnemers oefenen, experimenteren, intrainen.
 • Wat moeten deelnemers kennen en hoe kun je dat toetsen.
 • Wat moeten deelnemers kunnen en hoe kun je dat toetsen.
 • Welke veranderingen in hun mindset (willen, durven, snappen) moeten we kunnen zien en hoe merk je dat.

Als bedrijf wil je niet alleen leerresultaten maar ook werkresultaten zien. Je wilt dat het nieuwe gedrag ook positief effect heeft. Dan bespreken we aspecten als:

 • Hoe zien we dat de invloed|het beïnvloedend vermogen van deelnemers is toegenomen.
 • Hoe is dat, met in acht neming van het gegeven dat R = ES  in € terug te zien.
 • Hoe is dat in klant-tevredenheid terug te zien.
 • Hoe is dat in medewerkers-tevredenheid of collega-tevredenheid terug te zien.

Natuurlijk kan de realiteit heel wat weerbarstiger zijn dan de gewenste resultaten. Maar dat neemt niet weg, dat het belangrijk is om steeds oog te houden op ‘wat wil je bereiken, waar staan we nu en welke activiteiten dragen wel/niet bij aan een volgende stap op weg naar het realiseren van onze doelen?. Zo borgen én verbeteren we steeds de kwaliteit van de interventies. Met als doel om gezamenlijk effectief en efficiënt te werken aan de vragen en opdrachten van onze klanten.

Kortom: wij gaan voor E = MC² en R = ES…  en jij?

Blijven leren is duurzaam leren

E = MC² laat ook zien dat je moet blijven investeren in het verbreden, verbeteren en verdiepen van je competenties en dat je moet blijven investeren in het ontwikkelen van je karakter, je persoonlijke talenten en je zelfmanagement. Als je dat niet doet zakt je energy stap voor stap. Jobrotation, een andere werkomgeving, nieuwe projecten, andere collega’s, een andere hobby, je vak bijhouden, een nieuwe rol vervullen… allemaal dragen ze bij aan je ontwikkeling en daarmee aan je energy en productiviteit. Voorkom dus routine. Want teveel routine zorgt er voor dat je brein kan vervallen in zijn gemakzuchtige stand en roest het vast.

R=ES laat zien dat je ook als omgeving moet blijven investeren in al je medewerkers en moet blijven zoeken naar mogelijkheden om het werk zo effectief, efficiënt, slim, inspirerend en leuk mogelijk te kunnen doen. Want alleen dan blijven ook de resultaten hoog.

Wil je graag weten wat we voor jou en jullie bedrijf kunnen betekenen? Neem contact op met ons via het contactformulier hiernaast of via 06 55797832.

 

Laat wat van je horen

*