Ervaren Talenten vertellen over hun loopbaan – Pieter Ijfs

Inspirerende ervaren professionals vertellen over hun loopbaan – Pieter IJfs

Met deze korte interviews wil ik laten zien dat er heel veel inspirerende en actieve 50+ professionals zijn. 50+ Professionals worden immers niet altijd even positief afgeschilderd. Te oud, te langzaam, te star, te ………. Ik vind dat onterecht en bovendien ontnemen we onszelf en onze organisaties met dit beeld de kans om alle talenten en opgedane ervaringen van senior professionals optimaal te benutten. In dit interview komt Pieter IJfs aan het woord.

Pieter is directeur van De Fraude Experts, een unieke franchise-organisatie
voor recherchebureaus (https://www.ijfsbusinessconsultancy.nl) en heeft een lange staat van dienst in de opsporing en preventie van (bedrijfs)fraude. Hij heeft zich gespecialiseerd in de uitvoering van (interne) fraudeonderzoeken en de levering van preventieve diensten om een organisatie sterker te maken tegen negatieve elementen, elementen die het plezier in ondernemen kunnen ondermijnen.

Kenmerkend voor Pieter
Pieter vertelt: ‘Ik werk mijn hele leven al in dit vakgebied. Ik ben er per toeval in gerold omdat een tijdelijke baan zocht na de middelbare school want ik wist niet goed wat wilde gaan studeren. Het werk sprak me meteen aan. Wat het voor mij zo boeiend houdt, is dat ik altijd gesprekken voer met mensen in een lastige situatie met vaak veel emotie, dat ik in de keuken mag kijken van heel veel ondernemingen en dat ik nooit weet hoe een dag precies verloopt. Elk gesprek is anders, ik moet er altijd mijn volle aandacht bij houden. Het is een fantastisch vak voor mensen die nieuwsgierig en oprecht geïnteresseerd zijn in andere mensen’.
‘Wat mij goed maakt in mijn vak is dat ik gesprekken zo kan voeren dan ik het vertrouwen van de ander win zodat die gaat vertellen wat er aan de hand is. Ik vind het belangrijk om de ander altijd waardig te blijven benaderen. Mijn kracht ligt ‘m in dat ik mezelf blijf, ik speel geen rol en voel werkelijk begrip voor mijn gesprekspartner. Ik ben er van overtuigd dat elk mens in situaties terecht kan komen die zijn slechte of zwakke kanten naar voren halen. En mensen hebben behoefte aan organisatieregels, aan duidelijke grenzen, aan controle, complimenten en opbouwende kritiek. Als het daar aan ontbreekt, loop je als onderneming dus risico dat die zwakke kanten tevoorschijn komen’.

Een mooi voorbeeld
Pieter geeft ook regelmatig lezingen aan ondernemers. De kern van zijn boodschap: ‘Word wakker!’. Pieter vertelt: ‘Ondernemers hebben een natuurlijke neiging om hun aandacht te richten op de markt en de omzet. En minder aandacht te hebben voor de inrichting van hun organisatie en hun eigen mensen. Ik nodig ze uit om out-of-the-box te denken. Kijk eens op een andere manier naar je organisatie en naar je mensen. Vraag je eens af hoeveel aanleidingen en redenen er zijn voor frauduleus gedrag. Of het gedrag wat jij gewoon vindt omdat het al jaren zo is, wel zo gewoon is. Waar grenzen verlegt zijn, terwijl je dat liever niet wil. En wat je er aan doet. Want voor fraude geldt zeker dat voorkomen beter is dan genezen.

Inspiratiebronnen voor Pieter
De vaak intensieve en intense gesprekken met mensen zijn steeds weer een inspiratiebron. Ze zetten hem aan tot reflectie en nadenken. Hij wordt er wijzer, meer inlevend en relativerend van.
Een zaak rond krijgen en de opluchting of blijdschap daarover van de opdrachtgever en de betreffende afdeling, geven hem veel voldoening en het gevoel ‘ik doe het ergens voor’.
Dat zelfde geldt voor gebeurtenissen uit zijn privé leven. Ook die hebben hem stevig geconfronteerd met wie hij is, hoe hij in het leven staat en hem geleerd zijn eigen kracht te benutten. Die ervaringen neemt hij weer mee naar de gesprekken in zijn werk.

Tips van Pieter
1. ‘Noem jezelf niet te snel ervaren. Want dat levert je een voetstuk op maar maakt je ook onbereikbaar. En als ervaren betekent dat je stopt met leren wordt je juist slechter in je vak in plaats van beter. De kwaliteit van mijn werk is in de loop van vele jaren gegroeid. Het heeft jaren geduurd voordat ik geen ‘rol’ meer nodig had, maar juist mezelf met mijn eigen kwetsbaarheid durfde in te zetten. En juist dat maakt me krachtig in mijn werk’.
2. ‘Blijf jezelf en blijf bij jezelf. Daar zit je kracht. Maniertjes en trucjes zijn buitenkanten. Daar kom je in dit vak niet ver mee’.

Zijn motto
Geniet van het leven. Als je niet meer kan genieten raak je uit balans en verlies je je kracht. Dat beperkt ook je functioneren in je werk.

Welke inspirerende Ervaren Talenten kent u? Ik zoek Ervaren Talenten om te interviewen voor mijn website en artikelen. Laat mij weten wie ik volgens u zeker moet spreken! Wilga Janssen; 06 55 79 78 32  of w.janssen@dekunstvananders.nl

Graag nog meer inspiratie? Lees dan hier het verhaal van Wendela van der Meiden.