Duurzame inzetbaarheid ook in 2016

Duurzame inzetbaarheid is in de huidige arbeidsmarkt een belangrijk thema. Niet alleen vanwege de vergrijzing en het langer doorwerken. Ook de snelle veranderingen in technologie en klantvraag, vragen om een doorlopende focus op blijvende dus duurzame inzetbaarheid. In duurzame inzetbaarheid speelt vitaliteit een belangrijke rol. Immers, met alleen kennis & kunde kom je er niet. Je moet ook flexibel, veerkrachtig, energiek, daadkrachtig kortom vitaal zijn. Om medewerkers en teams | organisaties daarbij te helpen hebben Hildegonde Mostert (PRCL) en Wilga Janssen de vitaliteitsaanjager ontwikkeld.

Om te werken aan vitale en daarmee duurzame inzetbare medewerkers zien wij nu mogelijkheden om met behulp van ESF-subsidie en onze vitaliteitsaanjager een voor de medewerkers van jullie organisatie specifiek traject op te zetten dat je helpt een impuls te geven aan activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

De eigen vraag staat hierbij centraal en daarbij kun je denken aan: hoe houden wij (oudere) medewerkers flexibel en betrokken? Hoe zorg je ervoor dat ze mee gaan in veranderingen en plezier houden in hun werk?

Met behulp van de persoonlijke vitaliteitsaanjager kun je medewerkers helpen om zelf actief te werken aan hun vitaliteit en daarmee aan hun duurzame inzetbaarheid. Met behulp van de team vitaliteitsaanjager help je teamleden om met eigen acties het team energieker en daadkrachtiger dus vitaler maken.

Als uitkomst ontvang je dan onder meer:

  • Op individueel niveau een persoonlijk vitaliteitsplan
  • Op individueel niveau een aanzet voor een loopbaanplan en/of persoonlijk werk-ontwikkel-plan
  • Op groepsniveau gedragen activiteiten om te komen tot een gezamenlijke en vitale aanpak van de vraagstukken van het team. Met onze aanpak kun je na afronding van het traject zelf verder aan de slag.

Door het proces goed te implementeren draagt het ook bij aan het stimuleren van interne en externe mobiliteit en kun je als werkgever aantonen dat je in het kader van transitie aan het einde van het contract actief een bijdrage hebt geleverd.

Hoe?
Ter introductie van onze aanpak help ik jullie in september een plan te schrijven en een subsidie aanvraag in te dienen tot een maximum bedrag van €10.000,– , zijnde 50% van de externe advieskosten.

Let op…
De eerste indiendatum is 19 oktober 2015. Hoe vroeger je indient hoe groter de kans dat het ook wordt toegekend.

Ik ben benieuwd wat je van deze mogelijkheid vindt. Als je er met mij over in gesprek wilt, kun je een bericht sturen via het contactformulier links.

PS
Hoe ziet de leeftijdsopbouw van je organisatie er over 5 jaar uit? Wat betekent dat voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit? En voor de activiteiten die je er nu voor kunt doen?

PS 2016

De subsidie voor het verhogen van duurzame inzetbaarheid is voorbij. Dat neemt niet weg dat je leven lang leren om duurzaam inzetbaar te blijven van groot belang blijft. Zowel voor een organisatie|bedrijf als voor de samenleving als totaal. De minister wil nu (januari 2016) onderzoeken in hoeverre hij werkgevers kan verplichten om meer te investeren in permanent leren en scholing van werknemers. Maar waarom zou dat nodig zijn. Iedereen snapt dat permanent scholen | leren belangrijk is. Dus wil iedereen daar toch in investeren. Jij toch ook!

Laat wat van je horen

*