intervisie voor|met teams

Intervisie 

Ben je lid van een of meerdere teams? Kennisteams? Vakgroepen? Projectteams?  En zoek je naar mogelijkheden om beter van elkaar te leren, om beter samen te werken, om als team te verbeteren of vernieuwen? Of zoek je een aanpak om werkproblemen effectief met een groep onder de loep te nemen?

Dan is intervisie voor jou dé methode!

Intervisie is onderlinge advisering in een groep van zes tot acht deelnemers. Dat wil zeggen dat de deelnemers allemaal kunnen bijdragen aan het bedenken van oplossingen voor problemen of uitdagingen die voorliggen.
De kracht van intervisie zit ‘m in de gestructureerde aanpak. Die zorgt ervoor dat iedereen aan bod kan komen, dat een vraagstuk ook echt uitgediept wordt, dat elke deelnemer kan bijdragen aan de cases. En dat alles in een open sfeer, waarin met respect met elkaar gesproken wordt. Terwijl de inbrenger van de case zelf verantwoordelijk blijft voor het uiteindelijk benutten van alle input die verzameld wordt.

Intervisie met De Kunst van Anders

Trainers en coaches van De Kunst van Anders begeleiden al ruim tien jaar intervisiegroepen. We kunnen je helpen bij het opstarten van de intervisie in je team. We kunnen je helpen als de intervisie niet helemaal soepel loopt. We kunnen je helpen als je eens een andere intervisievorm wilt gebruiken. Ons doel is altijd, er voor te zorgen dat je na een of meerdere sessies zelf als team met intervisie verder kunt.

We zien dat onze opdrachtgevers veel rendement hebben van de ingezette intervisie:

  • deelnemers leren beter analyseren
  • deelnemers leren denken in opties voor oplossingen ipv in de enige echte goede oplossing
  • de onderlinge band versterkt
  • collega’s spreken elkaar makkelijker aan als ze gewend zijn om in een veilige setting problemen met elkaar te bespreken
  • de focus komt meer te liggen op continu ‘verbeteren en vernieuwen’ ipv op ‘fouten verbergen’.

Meer weten?

Wij komen graag met je praten over de kansen en mogelijkheden die intervisie jou en jouw organisatie biedt. Je kunt contact opnemen via het contactvenster rechts op via 06 55 79 78 32.