Ben je een ervaren technisch professional? En op zoek naar nieuwe loopbaanmogelijkheden? Zoek je een ervaren loopbaanbegeleider? Kijk hier.

Loopbaancoaching voor ingenieurs en technisch professionals

Loopbaancoaching voor ingenieurs en technische professionals

Persoonlijke loopbaancoaching voor ingenieurs en technische professionals met het oog op je duurzame inzetbaarheid.

We hebben hiervoor het onderdeel 55 plus loopbaancoaching en sollicitatie begeleiding opgericht. Je kunt 55 + loopbaancoaching en sollicitatietraining volgen via LinkedIn en natuurlijk ook onze artikelen over deze onderwerpen op de website ’55 plus loopbaancoaching en sollicitatiebegeleiding’ lezen.

Benutten van talenten en ambities geven vleugels aan je loopbaan

Als technisch professional ben je met hart en ziel verbonden met je vak, je vaak veeleisende opdrachten en klanten. Daar gaat alle tijd en energie in zitten. Dan kan er een moment komen waarop je, opkijkend van je werk, je realiseert dat er wat is veranderd: ‘vind ik dit werk eigenlijk nog wel zo leuk?’; ‘de markt verandert, willen ze nog wel wat ik kan?’; ‘de organisatie verandert, pas ik daar nog wel’?

Ik merk in onze trainingen voor technische professionals dat ze vaak bescheiden zijn. Het is vanzelfsprekend dat je goed ben in je werk. Maar die bescheidenheid maakt het je ook lastig bij het maken van loopbaankeuzes en het jezelf presenteren op de arbeidsmarkt. Terwijl profileren en presenteren, in het kader van ‘duurzaam inzetbaar zijn’ EN ‘zelf plezier houden in je werk’, belangrijke aandachtspunten zijn.

Met behulp van onze loopbaanbegeleiding krijg je niet alleen antwoorden op je loopbaanvragen, je gaat er ook mee aan de slag zodat de opgedane ideeën werkelijkheid kunnen worden.

Onze werkwijze

Stap 1. Kennismaking & globaal plan van aanpak
Eerste gesprek met jou en eventueel ook je  leidinggevende en/of HR waarin afspraken gemaakt worden over de doelen, verwachtingen, mijn rol en de rol van de leidinggevende.

Stap 2. Onderzoek- & bezinningsfase
Deze fase bestaat uit 3 gesprekken waarin het onderzoeken van jezelf en de omgeving waarin je werkt en leeft centraal staan. De conclusies van het onderzoek nemen we mee naar de volgende fase.

Stap 3. Visie, keuzen en planvorming
In deze fase (2 gesprekken) staat het maken van een concreet plan van aanpak centraal.

Stap 4. Actie
Het lijkt voor zich te spreken. Toch blijkt de actiefase vaak vol hobbels te zitten. Eigen gewoonten en overtuigingen kunnen je flink in de weg zitten. Begeleiding van deze fase (3 tot 5 gesprekken), is in mijn ogen dan ook onontbeerlijk.

Dit loopbaantraject

  • is praktisch en concreet, sluit aan bij jouw denk- en doen- wereld.
  • stimuleert je om ook eens om het hoekje te kijken (waar de nieuwe kansen en mogelijkheden liggen).
  • daagt je uit om ook daadwerkelijk die stappen te zetten. En support je daarbij.
  • verbindt jouw wensen, kennis & kunde met organisatieontwikkelingen, vakmatige ontwikkelingen en marktontwikkelingen.

Meer weten?
Je kunt ons mailen (zie reactieformulier rechts) of bellen (o6 55 79 78 32)om in een oriënterend gesprek te onderzoeken hoe onze energieke, actieve en inspirerende aanpak bijdraagt aan je verdere loopbaan. Als je denkt dat onze aanpak past bij een vriend of bekende, stuur deze pagina dan door.

Waar jouw talenten en de behoeften van de wereld elkaar raken, ligt jouw roeping.
Aristoteles

Stel je voor… Je mag mensen door het museum van je leven leiden. Wat valt er allemaal te zien, horen, beleven in je museum. Laat je inspireren door dit filmpje.

Wij houden ons aan de NOBCO ethische gedragscode Daarin staat onder andere:

  • de coachee uiteindelijk zelf het beste weet wat goed voor hem is en zowel in zijn privé – als in zijn professioneel bestaan zelf, op basis van eigen afwegingen, kan beslissen wat hij wél of niet wil; dientengevolge is de coachee ook zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij maakt, en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag
  • de coachee en de coach volkomen gelijkwaardig zijn, in die zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden
  • tijdens coaching de doelen, middelen en keuzen van de coachee prioriteit hebben boven die van de coach
  • dat alle gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.