Loopbaancoaching: Je leven lang leren met deze 7 praktische tips

Loopbaancoaching: je leven lang leren. Zeven praktische tips.

Wil je graag je leven lang leuk werk? Duurzaam inzetbaar blijven dus? En daarom ook je leven lang leren? In onze loopbaancoaching staan we regelmatig stil bij dit soort vragen. We helpen je met praktijkopdrachten, testen en onze gesprekken om steeds opnieuw je loopbaan vorm te geven. Wat kun je zelf doen?

Loopbaancoaching: wij geven je zeven tips waarmee je zelf meteen aan de slag kunt!

loopbaancoaching: groeien en bloeien

Loopbaancoaching: groeien & bloeien

Het sociaal cultureel planbureau onderzoekt regelmatig hoe de arbeidsmarkt in Nederland functioneert. Dit jaar staat duurzame inzetbaarheid centraal. En nee, dat is geen onderwerp dat alleen 50+ aangaat. Juist voor professionals geldt dat ze vanaf hun eerste werkdag moeten nadenken over hun loopbaan en de scholing en persoonlijke ontwikkeling die daarbij horen.

Scholing is dan ook een van de belangrijke onderwerpen in dit onderzoek.

Een paar highlights uit de resultaten

  • Zeven op de tien werkgevers geven een hoge prioriteit aan opleiding en scholing in het personeelsbeleid.
  • Een kwart van alle werkgevers (24%) vindt dat werknemers werkgerelateerde opleidingen en cursussen zo veel mogelijk buiten werktijd moeten volgen.
  • Ongeveer een derde van de werkgevers (36%) vindt dat werknemers zelf moeten bijhouden of ze de nodige cursussen en opleidingen doen.

Meer informatie kunt je hier vinden.

Dat het belangrijk is om te blijven leren is ondertussen bij iedereen wel doorgedrongen. Voor professionals, niet voor niets kenniswerkers genoemd, is dit al helemaal belangrijk. Aan hen en aan leidinggevenden/managers besteden werkgevers dan ook het grootste deel van hun scholingsbudget.

Hoe zorg je er voor dat je kennis en kunde up to date blijft? Natuurlijk moet je je vakliteratuur (online en offline) bijhouden. En af en toe een bijscholing of training volgen (live en online). Natuurlijk is het belangrijk om elke paar jaar loopbaangesprekken te voeren, met HR, je leidinggevende of een loopbaancoach.

Maar wat kun je als kenniswerker nog meer doen om bij te blijven? Of liever nog: voor te blijven? Wat kun je zelf en gezamenlijk allemaal doen?

Vier tips om je kennis en kunde op orde te houden

  1. Denk na over wat je zelf wilt realiseren in je loopbaan. Waar wil je graag heel goed in zijn en blijven? Wat vind je zelf het leukst om te doen? Welke toekomstmogelijkheden zijn daarin? En welke kennis en kunde is daarvoor belangrijk. Maak een plan. En kijk elk kwartaal hoe het met het plan staat. Want vele kleine stapjes zorgen ook voor ontwikkeling en verbetering.
  2. Bespreek 1 keer per kwartaal met je vakcollega’s welke nieuwe ontwikkelingen jullie zien bij klanten, bij concurrenten en in het vak. Spreek ter voorbereiding met klanten en vakgenoten buiten je organisatie. Maak met elkaar afspraken over het delen van kennis en ontwikkelingen. Als je samen optrekt, voel je je meer uitgedaagd en gestimuleerd om je kennis en kunde te ontwikkelen. En samen groei je sneller dan in je eentje.
  3. Doe intervisie met elkaar en gebruik die momenten ook om nieuwe ervaringen te delen. Intervisie hoeft niet alleen maar te gaan over problemen. Intervisie over succeservaringen of de resultaten van nieuwe technieken of handelwijzen zijn ook heel leerzaam. Bovendien leer je enorm veel van de manier van denken van anderen. Iedereen heeft immers zijn eigen blinde vlekken. Je kunt nooit alles weten en overzien. Laat je dus van feedback en tips voorzien. De techniek van intervisie is hiervoor een mooi middel. Wij begeleiden intervisiebijeenkomsten en trainen intervisiebegeleiders. Als je meer over intervisie wilt weten, neem dan contact met ons op.

In onze ogen hebben ook leidinggevenden een belangrijke rol

  1. Bespreek minimaal 1 keer per jaar met je leidinggevende welke trends er in je vak en in je rol zijn en hoe jij daarin voorop wilt lopen of minimaal bij wilt blijven. Onderzoek van het ADP laat zien dat je als werknemer veel meer bezig bent met het werk dat hier en nu gedaan moet worden. En dat managers en directeuren meer bezig (horen te) zijn met de langere termijn. Als het even mee zit heb je (of ben je) een leidinggevende (of directeur) die zijn ogen en oren meer gericht heeft op de langere termijn ontwikkelingen in de markt en in de organisatie. Samen kun je dan bekijken wat de betekenis van die ontwikkelingen zijn voor jouw ontwikkeling en scholing.

Hieronder drie meer out-of-the-box tips waarmee je je kennis & kunde verbetert

  1. Neem een stagiaire en geef deze de opdracht jou bij te praten over nieuwe ontwikkelingen in het vak. Geef je stagiair een uitdagende opdracht. Daar leer je zelf ook weer van. En geef je stagiair ook de opdracht om je steeds met lastige vragen het vuur aan de schenen te leggen.
  2. Kijk eens in een ander vakgebied naar ontwikkelingen die daar spelen. Hebben die ontwikkelingen effect op jouw gebied? Kun je iets daarvan gebruiken op jouw gebied? Wij laten in het traject ‘professioneel projecten leiden’ voor Sweco deelnemers regelmatig met elkaar praten over hun vak en de ontwikkelingen daarin. In die ‘kruisbestuivingen’ ontstaan altijd weer nieuwe inzichten en nieuwe ideeën voor diensten en producten.
  3. Stel je beschikbaar als coach, mentor of trainer in je vakgebied. Dat kan heel leerzaam zijn juist ook voor jezelf. Om de ander goed te kunnen helpen moet je zelf het vak goed bijhouden. En je moet het goed kunnen uitleggen. De vragen van je coachee/deelnemer stimuleren jou in je eigen ontwikkelingen. Een win-win situatie dus.

Heb je nog meer tips voor de lezers van deze blog? Laat het ons weten door je tip in het reactieveld hieronder te schrijven. Want leren doe je ook door elkaar te helpen.

Wil je je eigen loopbaancoach zijn?

Met deze vragen kun je zelf je eigen loopbaan en de je keuzes daarin onder de loep nemen.

Ben je op zoek naar hulp bij het vorm geven van je loopbaan? 

Wil je jouw ideeën, plannen, wensen, verlangens eens tegen een ervaren loopbaancoach aanhouden? Wil je meer inzicht in wat je wilt, waar je talenten liggen en hoe je daar werk of een loopbaan van maakt? En zoek je een coach die goed thuis is in de wereld van de ingenieurs en technisch professionals? Neem dan contact op met ons via het contactvenster rechts of via 06 55 79 78 32.

Delen?

Vind je dit artikel interessant voor mensen uit je netwerk? Je kunt het via de social media buttons links, delen met je netwerk. Wij waarderen dat natuurlijk zeer.

Meer lezen?

Op deze pagina vind je een overzicht van al onze artikelen.

En hier kun je je inschrijven om gratis elke maand een artikel van onze hand in je mailbox te ontvangen.

Laat wat van je horen

*