Macht, persoonlijke invloed en strategisch handelen

Macht     Persoonlijke invloed     Strategisch denken, tactisch handelen

Waarom invloed en macht belangrijk is

Onlangs las ik in het tijdschrift voor psychologie (nr. 02.2017) een interessant interview met Dacher Keltner. Deze Amerikaanse sociaal psycholoog doet onderzoek naar macht en de effecten van macht (Universiteit van Berkeley). Keltner beschrijft macht als de invloed die we hebben op hoe een ander zich voelt en denkt en hoe hij de wereld ziet. Wij noemen dat geen macht maar invloed. Wie macht heeft, heeft in onze ogen ook sanctiemiddelen tot zijn beschikking. Dat hebben we lang niet allemaal. Invloed hebben we allemaal omdat we dat met ons eigen gedrag realiseren. En dat hebben we altijd voor handen. Invloed dus.

Voor wie zich bezig houdt met strategisch handelen, is het versterken van de persoonlijke invloed belangrijk. Maar ook voor het gewone dagelijkse leven is het je bewust zijn en inzetten van je invloed belangrijk. Waarom eigenlijk? In het artikel staan een aantal interessante onderzoeksresultaten:

1. Macht, je kunnen inleven en egocentrisch gedrag

macht en strategisch handelen

Mensen met weinig macht|invloed kunnen zich beter inleven in anderen en zijn vrijgeviger. Ze richten hun empathie en vrijgevigheid op andere mensen uit de eigen groep. De bereidheid om mensen die ‘afwijken van hun eigen groep’ te helpen, neemt juist af bij minder macht|invloed.

Mensen met veel macht|invloed worden steeds minder empathisch.  Machtigen zijn steeds minder goed in het innemen van het perspectief van de ander. Ze hebben andere mensen minder nodig en daarmee wordt de kans op asociaal gedrag groter. Macht hebben, maakt egocentrisch.

Het effect op strategisch handelen

Voor mensen die strategisch denken en tactisch willen handelen is het belangrijk om dit goed in de oren te knopen en in situaties steeds te onderzoeken hoe het zit met de macht|invloed van alle andere spelers in het spel.

En het is belangrijk om je te realiseren dat het gedrag van mensen verandert door de macht|invloed die ze krijgen. Het is dus geen bewuste keuze om egocentrisch, asociaal en weinig nadenkend te zijn. Het slijt er langzaam in. Dat is een van de redenen waarom andere onderzoekers aangaven dat het verstandig is om iemand niet langer dan 10 jaar op een machtige positie te laten zitten.

2. Macht en stress

Je machteloos voelen, het idee en gevoel hebben dat je geen enkele invloed hebt nog op je situatie nog op je omgeving, zorgt er voor dat mensen stress ervaren. Talloze onderzoeken laten dit zien. Zelf herken ik het ook uit mijn eigen leven. Ik had veel stress toen mijn dochter ernstig ziek was en wij als ouders moesten afwachten tot het weer goed zou komen. Helemaal niets kunnen doen om het proces in positieve zin te beïnvloeden, gaf haar en ons veel stress. (Het is gelukkig allemaal goed gekomen.)

Stress en macht

Mensen die onderaan de hiërarchische ladder staan, hebben daar stress van. Ik zie dat regelmatig in trainingsprogramma’s voor startende werknemers. Soms bungelen die startende medewerkers in het team onder aan de ladder, zijn ze het afvoerputje voor de klussen en zijn ze afhankelijk van de goodwill van andere teamleden voor leuke uitdagende opdrachten. En dat geeft stress.

Andere onderzoeken laten zien dat een aanhoudend hoog stress (cortisol)niveau het lichaam en ook het brein aantast. Het immuunsysteem verzwakt. Depressiviteit maar ook agressiviteit  liggen op de loer (vechten – vluchten – bevriezen zijn de basisstress reacties). We worden minder goed in denken, plannen en zelfcontrole. Ons denken wordt veel negatiever. Zowel over onszelf als over andere mensen. Vanuit het negatieve denken handelen ze ook met meer wantrouwen.

Het effect op strategisch handelen

Voor mensen die strategisch denken en tactisch willen handelen is het belangrijk om zich goed te realiseren wat de impact van een gebrek aan macht|invloed is. Als je wilt dat mensen actief en positief betrokken zijn bij de situatie, het project of proces is het slim om ze zichtbare invloed en positie te geven.

En als je zelf het gevoel hebt weinig macht te hebben en je daardoor somber of bozig bent, is het dus belangrijk om te zoeken naar mogelijkheden om wel invloed uit te oefenen en wel een zinvolle bijdrage te leveren aan de omgeving. Wij helpen mensen met behulp van de ACT aanpak (acceptance and commitment training|coaching) om hun persoonlijke kracht te vergroten. Je leest hier wat die inhoudt.

Wil je weten hoe wij je kunnen trainen|coachen in strategisch handelen?

Je kunt meer informatie vragen of je aanmelden voor een persoonlijk kennismakingsgesprek via het contactformulier rechts. Of via 06 5579 78 32.

Meer lezen?

Op deze pagina vind je een overzicht van al onze artikelen.

Delen?

Je kunt via de social media buttons links, dit artikel delen met je netwerk. Wij waarderen dat zeer.

 

 

 

Laat wat van je horen

*