Belangrijk om te weten over gedrag

Goed psychologisch onderzoek doen is niet gemakkelijk. Mensen en omstandigheden veranderen steeds waardoor een precieze herhaling van het onderzoek ingewikkeld is.

Deze bevindingen uit de psychologie zijn in elk geval onomstreden:

– Vriendschap is essentieel voor mentale en fysieke gezondheid.
– Sociale uitsluiting (ook milde vormen daarvan) doet pijn.
– Empathie is een belangrijke drijfveer om te helpen.
– De wens om een goede reputatie in stand te houden bevordert wenselijk gedrag.
– De meesten van ons hebben een onrealistisch positief beeld van zichzelf, hun relatie en hun eigen groep.
– Negatieve informatie beklijft beter dan positieve.
– Veel mensen gaan er – ten onrechte – vanuit dat anderen alleen uit zijn op eigen belang en financieel gewin.

Bron: Wetenschapskatern Volkskrant, juli 2016

 

Speak Your Mind

*