Door meer en beter te leren, verdienen we meer geld

leren, blijven leren, bijleren, omleren, doorleren, verder leren, samen leren, werkend leren, lerend werken…

Uit de column van Frank Kalshoven (Volkskrant, 19 januari 2019)

Zijn stelling:

DRAMATISCHE KWALITEIT ONDERWIJS BOM ONDER WELVAART.

In zijn column strijd hij voor beter onderwijs. Hij steunt hierbij op een artikel van Maarten Camps. Kalshoven schrijft hierover:

‘Maarten Camps, zo heet de secretaris-generaal van EZK, volgt in zijn artikel keurige economenlogica. Inkomensgroei wordt voor een belangrijk deel bepaald door groei van de arbeidsproductiviteit, dat is de waarde van wat we produceren, bijvoorbeeld per gewerkt uur. Deze arbeidsproductiviteit bevindt zich al een tijd in een vrije val en niet alleen in Nederland. Mede hierdoor is de economische groei op langere termijn laag. En lage groei betekent simpelweg dat er minder geld is voor bijvoorbeeld loongroei, winstgroei en groei van de belastinginkomsten.

Waarom groeit die arbeidsproductiviteit niet meer zo hard? Dat heeft, volgens dezelfde economenlogica, deels te maken met de kwaliteit van de beroepsbevolking. Beter opgeleide mensen (niet per se: hoger opgeleide mensen) zijn beter in staat tot hogere productie, bijvoorbeeld door nieuwe technieken snel op te pikken en toe te passen. Onderwijs, kun je lang volhouden, is de belangrijkste sector in de Nederlandse economie.’ (Einde citaat; de rest vind je hier)

Ik wil nog een stap verder.

Steeds vaker lees ik koppen als: 75% van de banen in 2030 bestaat nu nog niet.

Vakken en werk veranderen steeds sneller van aard en inhoud. Dus is het niet alleen belangrijk om te zorgen voor uitmuntend onderwijs voor kinderen en jongeren.

Het is minstens zo belangrijk dat we steeds blijven leren. Bijscholen en omscholen moeten de norm worden. Elk jaar bijscholing in je huidige vak. Na 5 jaar werken een grotere update. Na tien jaar werken (of eerder), weer terug naar de schoolbanken om een nieuw beroep te leren. Of hele nieuwe technieken uit je oude beroep echt onder de knie te krijgen. Scholing (in welke vorm dan ook) en werken moeten veel en veel meer hand in hand gaan. Nog veel te vaak wordt scholing gezien als een kostenpost ipv als een investering om met elkaar te zorgen voor welvaart. Terwijl we onze welvaart alleen kunnen vasthouden (laat staan kunnen laten groeien) als we onze kennis en kunde op heel hoog pijl blijven.

kortom: leren, blijven leren, bijleren, omleren, doorleren, verder leren, samen leren, werkend leren, lerend werken…

dat moet de norm zijn. 

Speak Your Mind

*