Teamvitaliteit….. moet dat? En helpt dat bij teambuilding?

Team vitaliteit, vitale teams …. helpt dat bij teambuilding?

Vorige week had ik onderstaand gesprek met een leidinggevende. Hij zei: ‘Ach ja…. vitaliteit… Er zit niemand ziek thuis. Alle teamleden sporten. Ze hebben uitdagende klussen om te doen. Ze hebben het gezellig met elkaar. Ze zijn volgens mij vitaal zat. Waarom zou ik dan nog aandacht moeten besteden aan de teamvitaliteit? Wat heeft dat nog voor meerwaarde?’

Een goede vraag. Want het draait toch allemaal om individuen? Als die goed in hun vel zitten, hun competenties ontwikkelen, hun drijfveren in het werk kunnen benutten, hun loopbaan vorm kunnen geven… dan is dat toch genoeg? Dan zijn ze toch vitaal? En als zij vitaal zijn, dan is toch ook het team vitaal?

Mijn antwoord is: ‘nee, dan is niet vanzelfsprekend ook het team vitaal!’

Onze hele maatschappij en ook de meeste organisaties zijn doordrongen van het ‘individu-denken’. Daarmee bedoel ik dat we vooral kijken naar de prestaties en de ontwikkelingen van de individuele medewerkers. De successen en het falen wijzen we toe aan de persoon. HRM en HRD richten zich op de persoonlijke ontwikkeling, de persoonlijke loopbaan, het persoonlijk functioneren.

We vergeten dat elk individu onderdeel is van een omgeving.

En dat die omgeving, o.a. het team een grote invloed heeft op het functioneren van het team.

Een praktisch voorbeeld
Wij geven trainingen aan startende projectleiders. Daarbij is het van groot belang dat ze voldoende ruimte en mogelijkheden hebben om te oefenen en te experimenteren. In een projectenorganisatie heb je daarvoor projecten nodig. Elk jaar zijn er deelnemers die de pech hebben dat projecten waarin zij zouden kunnen oefenen, niet doorgaan. Of dat er collega’s ziek worden, waardoor de werkdruk zo oploopt dat er weinig tijd voor nieuwe dingen overblijft. Door die pech, daalt het tempo van hun leerproces. In plaats van een strakke curve omhoog is en het langzaam oplopend lijntje. Zonder dat ze daar zelf – in elk geval op de korte termijn – veel aan kunnen doen.

De omgeving is dus van groot belangrijk voor het functioneren van het individu. Voor de meeste mensen is het team waarin ze werken, hun directe omgeving. Dus is ook de vitaliteit van het team, van de groep als geheel, belangrijk voor het totale resultaat.

Wat kun je, in het kader van teambuilding, doen als je de teamvitaliteit wilt versterken?

Via welke invalshoeken kun je de vitaliteit van het team vergroten?

vitale mensen | vitale teams | vitale organisaties

vitale mensen | vitale teams | vitale organisaties

Wij gebruiken bij teambuilding o.a. de ‘vitaliteitsaanjager’. In het model van de vitaliteitsaanjager zitten vijf invalshoeken waarmee je aan de slag kunt, namelijk:

  • Missie & meerwaarde
  • Zakelijke verbindingen & inbedding
  • Uitvoering & Innovatiekracht
  • Energie & leiderschap
  • Structuren & middelen

Door middel van een vragenlijst, laten we het team zelf aangeven hoe ze vinden dat ze op al deze invalshoeken functioneren. Door middel van een stap voor stap gestructureerde aanpak, helpen we het team te focussen op de in hun ogen kernaspecten. Waarna ze gezamenlijk onderzoeken hoe ze daar stap voor stap verbetering in aan kunnen brengen.

Deze aanpak leidt 3 x tot vitaliteit

  • Door op deze manier gezamenlijk te werken, ontstaat er energie in het team.
  • Door zelf de kernpunten te benoemen ontstaat er draagvlak voor ontwikkeling en innovatie.
  • Door samen concrete acties en monitoring te formuleren ontstaat er persoonlijk en gezamenlijk leiderschap.

Drie verschillende invalshoeken van het team vitaliteitmodel ‘de vitaliteitsaanjager’ die er samen voor zorgen dat de vitaliteit van het team zich versterkt. Waardoor individuen er graag in werken. En het gezamenlijke resultaat verbetert.

Wil je meer aan teambuilding doen?

En met ons in gesprek over de vitaliteit van je team(s)? Neem dan contact op met Wilga Janssen via het contactformulier rechts of via 06 55 79 78 32. En maak een afspraak voor een oriënterend gesprek.
Op deze pagina kun je lezen hoe andere teamleden en opdrachtgevers onze teamcoaching ervaren.

Meer lezen?

Op deze pagina vind je een overzicht van al onze artikelen.

Delen?

Je kunt via de social media buttons links, dit artikel delen met je netwerk. Wij waarderen dat zeer.

Speak Your Mind

*