Teamcoaching: hoe wordt je een sterker team?

teamcoach

teamcoaching

Hoe wordt je een sterker team? 
Meer inzicht in de krachten van en in je team?

We weten uit onderzoek over de effecten van teamcoaching dat als het teamdoel helder is en de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk zijn, het team plezieriger en productiever werkt als duidelijk is waar een ieders kwaliteiten liggen.

Niet alleen de inhoudelijke maar ook de proces- en persoonlijke kwaliteiten. Belbin is na al die jaren nog steeds een mooi model dat bijdraagt aan een beter functionerend team. Inzicht in je eigen voorkeurrol in een team, maakt je dus een beter teamlid. Belbin is een veel gebruikt handvat in mijn teamcoaching.

 Welke teamrollen onderscheidt Belbin?

  • De Bedrijfsman. Sterkte: nuchtere, taakgerichte aanpakker, maakt van ideeën concrete taken. Zwakte: soms wat star en behoudend.
  • De Brononderzoeker. Sterkte: extraverte netwerker, komt met nieuwe ideeën en ziet kansen. Zwakte: nonchalant, snel verveeld.
  • De Plant. Sterkte: vernieuwende denker, komt met originele oplossingen. Zwakte: solist, dromer, onrealistisch, weinig daadkrachtig.
  • De Monitor. Sterkte: bedachtzame, analytische, kritische helicopterview. Zwakte: hakt geen knopen door, is afstandelijk.
  • De Vormer. Sterkte: gedreven, gepassioneerde en competitieve ondernemer. Zwakte: onverdraagzaam en ongeduldig, walst over anderen heen.
  • De Voorzitter. Sterkte: natuurlijke leider, rustig, tolerant, besluitvaardig en gestructureerd. Zwakte: manipuleert anderen soms.
  • De Groepswerker. Sterkte: sociale, gevoelige, meegaande sfeermaker. Zwakte: kan niet goed tegen stress, gaat conflicten uit de weg
  • De Zorgdrager. Sterkte: consciëntieuze, perfectionistische kwaliteitsbewaker. Zwakte: moeite met delegeren en probleemgericht.
  • De Specialist. Sterkte: vakkundig, inhoudelijk en toegewijd. Zwakte: eenling, moeite met teamwerk en creatieve oplossingen.
samenwerking team verbeteren

relaxt samenwerken

Wil je meer weten over Belbin? Of eens onderzoeken wat je eigen voorkeurstijl is? op 123test.nl vind je een groepsrollentest gebaseerd op Belbin. En op coachfinder vind je meer (kritische) informatie over Belbin. 

Wil je weten op welke manier ik jou en je team kan helpen om krachtiger te worden, effectiever, efficiënter en met meer plezier samen te werken? Neem dan contact op met mij via het contactformulier rechts. Ik bespreek graag mijn aanpak bij teamcoaching met je.

 

teambuilding – teamcoaching – samenwerken – teamcoach

 

Laat wat van je horen

*