Aanpak bij organisatie- en teamcoaching

De kracht van onze organisatie- en teamcoaching zit in de uitspraak ‘samen sta je sterker’. Met onze aanpak willen we de kracht, kennis en ambitie van alle betrokken medewerkers creatief verbinden, inzetten en benutten. Omdat je daarmee de kans het grootst maakt dat je je doelen in de toch altijd weer onvoorspelbare toekomst, kunt realiseren.

We kiezen voor een praktisch creatieve en doelgericht aanpak, die zich kenmerkt door cyclisch bezig te zijn met:

 1. onderzoek & bezinning;
 2. visie, keuzes en planvorming;
 3. op pad, actie & bijstelling.

Elke fase kent zijn eigen aanpak en begeleidingsvormen.
Begeleidingsvormen die we regelmatig inzetten:

 • onderzoeksvormen waarin naast feiten ook ervaring, beleving en overtuigingen hun plek hebben
 • real-live-interventions
 • intervisie
 • voorzitterschap van focus en koers bijeenkomsten
 • teamdagen begeleiden
 • werkvormen die inspiratie en energie creeren
 • trainen in de benodigde kennis & kunde
 • rol-gericht coachen
 • levensloop- en loopbaancoaching
 • monitoren en ondersteunen van het leer- en ontwikkelingsproces
 • ruimte voor creatie en inspiratie laten ontstaan
 • inspireren en steunen bij lastige stappen in het proces.

Over Wilga en teamcoaching

Een blik op mijn overtuigingen en drijfveren
Ik vind het snijvlak tussen ‘professional en team’, tussen ’team en markt’, tussen ‘de binnenkant en de buitenkant’ mega interessant. In dat brandpunt gebeurt het: daar ontstaat door wederzijdse beïnvloeding de energie, het idee, de beweging en ontwikkeling (of stagnatie) en daarmee de mogelijkheid om de gewenste toekomst een stapje dichterbij te brengen. Een mens is een mens dankzij andere mensen. Ook als het gaat om het realiseren van je eigen ambities en dromen, heb je andere mensen nodig, benut je kansen en mogelijkheden die de omgeving je aanreikt en moet je dealen met wat zich aan obstakels in de omgeving voordoet.

Mijn kracht ligt:

 • in het verbinden van de buitenwereld aan de binnenwereld,
 • in het zien van patronen die ooit hielpen en nu belemmeren,
 • in het samen met het team ontdekken van kansen en mogelijkheden om de gewenste toekomst een stapje dichterbij te brengen
 • in het inspireren en praktisch steunen van het benutten van die kansen en mogelijkheden.

Inspiratiebronnen:
Ontwikkel- en verandervragen hebben vaak veel kanten en dimensies in zich. Dat maakt ze spannend, leerzaam en interessant. Het vraagt ook om een grote en divers gevulde gereedschappenkist. Enerzijds benut ik voor de meer praktische vragen tools uit mijn trainings- en coachingservaring. Voor diepergaande vraagstukken waar ‘meer van hetzelfde’ op termijn niet meer gaat werken, benut ik visie en methodieken uit het begeleidingskundige denken en handelen van B. Coenen en het theorie U van o.a. O. Scharmer. En gelukkig biedt ook het dagelijkse werken en leven een schat aan inspiratie en handvatten.

Wij houden ons aan de NOBCO ethische gedragscode Daarin staat onder andere:

 • de coachee uiteindelijk zelf het beste weet wat goed voor hem is en zowel in zijn privé – als in zijn professioneel bestaan zelf, op basis van eigen afwegingen, kan beslissen wat hij wél of niet wil; dientengevolge is de coachee ook zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij maakt, en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag
 • de coachee en de coach volkomen gelijkwaardig zijn, in die zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden
 • tijdens coaching de doelen, middelen en keuzen van de coachee prioriteit hebben boven die van de coach
 • dat alle gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.