Samen werken aan verbetering en vernieuwing

Professionals in crisis: organisatieverandering in crisistijd

De Kunst van Anders werkt veel met professionals. Ook in veranderprocessen. Juist dan is het belangrijk om niet over professionals heen te reorganiseren maar samen met je hoogopgeleide, slimme en betrokken werkers kritisch te kijken naar kansen en mogelijkheden in de markt, naar sterkten en zwakten van de organisatie, het team en jezelf en samen stap voor stap te verbeteren en vernieuwen. Juist door samen op te trekken, blijven mensen gemotiveerd om alle energie en creativiteit in te zetten voor het gezamenlijke belang. En alleen samen kom je weer uit de modder. Om dat proces van samen verbeteren en vernieuwen te faciliteren, kiezen wij voor de begeleidingskundige aanpak. Soms ook wel organisatiecoaching genoemd.

Voorbeeld
Tot vorig jaar liep het in dit team allemaal gesmeerd: ondanks de crisis toch mooie opdrachten en zelfs ruimte om nieuwe mensen aan te nemen. Maar nu daalt de omzet al een tijdje en een deel van de nieuwe mensen zit niet lekker in het werk. De vraag: wil je met ons meekijken wat er aan de hand is en hoe we hier uit komen.
Natuurlijk zit niemand van deze professionals te wachten op een wijsneus die hen wel even zal vertellen wat ze allemaal fout doen. Iedereen heeft, zo blijkt uit de gesprekken, zo zijn eigen kijk op de zaak. Juist door die eens door een neutrale derde in een open gesprek te inventariseren en onderzoeken ontstaan aanknopingspunten voor het verleggen van de koers. Door het de ontstane beelden en de eerste ideeën voor koersverlegging met hele team te delen, ontstaan aanvullingen en concrete acties. Ze kunnen weer verder.

De kracht van onze organisatiecoaches zit ‘m in:

  • respect, samenwerken en humor – dat klinkt misschien vreemd maar zonder deze drie kom je in onze ogen geen stap verder
  • verder en breder willen kijken – het gaat nooit om een los issue maar altijd om een patroon waarin verschillende elementen (aanwezige competenties, de gezamenlijke historie, stijl van leidinggeven, teamnormen, marktontwikkelingen,  etc. etc.) een rol spelen
  • doorvragen – goede open vragen zijn de kracht van een onderzoeker omdat die vragen ook de pijnlijke punten bloot leggen
  • creatief denken – ‘hoe kan het ook anders’  staat centraal in de fase van koers verleggen en daarmee in de activiteiten die we in die fase met de groep uitvoeren
  • helpen bij de implementatie – want al moet je het zelf doen, ideeën, inspiratie, energie, complimenten en aandachtige vasthoudendheid van de coach helpen om door te gaan
  • het Theory U-model van Otto Scharmer biedt een rijk scala aan invalshoeken, handvatten en inzichten voor onze aanpak. We kiezen heel nadrukkelijk voor een praktische en snelle route als dat kan en nemen een langere en soms kronkelige route als dat nodig is. De gewenste resultaten voor korte en lange termijn staan steeds centraal.

Wil je graag weten wat we voor je team of organisatie kunnen doen?
Neem dan contact op met Wilga Janssen op w.janssen@dekunstvananders.nl of 06 55 79 78 32

Hoe om te gaan met ideeën voor innovatie en verbetering?

Medewerkers die ideeën opperen moet je altijd belonen. Ook als het slechte ideeën betreft. Zo kan het volgende idee alleen maar beter worden. Aldus promovendus Dirk Deichmann. Neem mensen en hun ideeën altijd serieus. Juist ook slechte ideeën. Ze onthullen waardevolle informatie over knelpunten van de organisatie, producten, diensten of markt. Zorg er voor dat ideeën opperen nooit negatieve gevolgen heeft. Zorg voor een plek waar mensen hun suggesties vrijelijk kunnen droppen. Ideeën winnen aan kwaliteit als ze in een groep van zo ’n vijf mensen uit diverse disciplines worden uitgewerkt. Zorg voor een in allerlei opzichten gemengde groep. Ook constructieve en specifieke feedback is belangrijk. Zo leer je wat waardevolle en nutteloze ideeën zijn. Blijf mensen ook stimuleren om met hun ideeën te komen. Elke innovatie ontstaat uit een (vaag) idee. Gun het ideeën om tot wasdom te komen.  Bron: MT februari 2012