Teambuilding: cultuur en cultuurverandering

Teambuilding: welke cultuur heeft jouw team?

Wij helpen teams van professionals om zicht te krijgen op hun teamcultuur en om deze cultuur stap voor stap aan te passen aan de door hen gewenste veranderingen. Dat doen we door actief deel te nemen aan het teamproces en hen met allerlei oefeningen, opdrachten, dialoog, feedback en andere middelen, handvatten aan te reiken. Je zelf veranderen kan al lastig zijn, als groep veranderen vraagt nog meer aandacht, energie, lef en vasthoudendheid. Waarom?

Wikipedia zegt over het begrip cultuur: ‘in het algemeen verwijst cultuur naar het patroon van menselijke activiteit en de symbolische structuren, die deze activiteiten een zekere betekenis geven’. Cultuur van een groep van samenwerkende mensen gaat daarmee over zichtbare patronen, rituelen, manieren van met elkaar omgaan en de symbolen die daarbij horen. En over de onzichtbare spel- en gedragsregels, waarden, opvattingen en historie die daar onder ligt. Cultuur wordt daarom vaak als een ijsberg weergegeven.

Iedereen herinnert zich de keren dat je voor het eerst in een voor jou nieuwe groep terecht kwam en voorzichtig onderzocht en uitprobeerde hoe je je hoorde te gedragen om in de groep opgenomen te worden. De duidelijk zichtbare kanten hebben mensen binnen een paar weken door: ‘hier lunchen ze gezamenlijk, haal je koffie voor elkaar, wordt niet gepraat over het weekend etc. etc.’.
Over de minder zichtbare kanten kun je lelijk struikelen. Zo herinner ik me die keer dat ik in mijn eerste overleg een vraag stelde over het voorstel van persoon C.. Er viel een stilte. Bij iedereen kon je vragen stellen maar bij persoon C. bleek niemand dat te doen. Ai… mijn neus gestoten.

De cultuur van een organisatie of team heeft dus altijd een historie. Alle gedrag heeft, vanuit historisch perspectief ooit een goede reden gehad. Alle gedrag, afspraken, rituelen en symbolen zijn ontstaan vanuit de behoefte van de groep om antwoorden te hebben op vraagstukken en problemen die zich voordeden. Cultuur ontstaat daarmee uit de wisselwerking tussen mensen en omgeving. Omdat het om ingesleten patronen en spelregels gaat, is veranderen niet vanzelfsprekend en gemakkelijk.

Maar de omgeving verandert steeds waardoor de cultuur van een groep mee moet bewegen. Ook dat blijkt lang niet altijd even gemakkelijk.
Ook de teamleden kunnen wisselen. Nieuwe teamleden stellen vragen over de patronen, afspraken, rituelen van de groep en willen die soms ook aanpassen aan wat henzelf of de nieuwe situatie beter past. De ‘oude’ teamleden kunnen hier tegen in opstand komen. Vaak wint ‘oud’ van ‘nieuw’. Tenzij je er een gezamenlijke verbeter- of vernieuwingsopgave van maakt. Die een doel dient waar iedereen zich in kan vinden. En je bereid bent om er met lef en vasthoudendheid, langere tijd mee bezig te zijn.

Die bewegingen in de teamcultuur begeleiden wij van De Kunst van Anders met liefde en plezier. Met respect voor wat ooit goed werkte en focus op wat nodig is voor succes en werkplezier in de toekomst. Wij zetten onze lange adem, onderzoekende geest en vermogen tot creatief vernieuwen in om samen met het team uit te komen bij de gewenste teamcultuur.

We maken o.a. gebruik van cultuuronderzoeken en modellen van: Quinn & Cameron, Schein, Scheltens, Hofstede, De Moor. En maken voor het faciliteren van de gewenste veranderingen vooral gebruik van technieken en middelen uit training en coaching zoals games, praktijkopdrachten, real-live-interventions, werkplekbegeleiding, oplossingsgericht werken en progressiegericht werken.

Maatwerk

Wij maken altijd programma’s op maat. Dat betekent dat we de ruimte hebben om te werken met groepen vanaf 1 persoon! Trainen en coachen, theorie en praktijk gaan zo hand in hand.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd en zou je graag meer willen weten wat wij voor je kunnen doen? Neem dan contact op met Wilga Janssen via het contactformulier hiernaast of via 06 55 79 78 32

Delen

Als je denkt dat dit programma ook interessant is voor je netwerk, deel dan deze pagina via de social media buttons links.

Meer lezen?

Op deze pagina vind je een overzicht van al onze artikelen.

En hier kun je je inschrijven om gratis elke maand een artikel van onze hand in je mailbox te ontvangen.