Managementteam op volle sterkte

Als managementteam vorm je gezamenlijk de spil en de kracht van de organisatie. Bij jullie begint de besluitvorming, de vooruitgang maar ook de stagnatie. Hoe maak je van je managementteam een topteam? Hoe benut je alle talenten en persoonlijkheden zo dat ze de organisatie ten goede komen?

Wij krijgen deze vraag regelmatig van directeuren en managers. Afhankelijk van de situatie, de vraag en de doelen kiezen we met de groep een pad, waarlangs we met elkaar aan de slag gaan. Natuurlijk maken we gebruik van veel verschillende werkvormen en materialen. Toch zijn er wel een aantal die eruit springen omdat de teams ons terug geven daar zoveel profijt van te hebben. We maken graag gebruik van:

  • De drijfverentest van RealDrives. Omdat deze niet alleen inzicht geeft in de drijfveren van elk MT lid, maar ook in de blik op de omgeving en het beïnvloedend gedrag dat ingezet wordt.
  • Kernkwaliteitenmodel van Offman. Het model biedt handvatten om op basis van kracht en kwaliteiten samen te werken.
  • 360 graden feedback vragenlijsten. Feedback vragen en deze serieus nemen, betekent dat je je aan elkaar verbindt en je aan elkaar wilt bijdragen.
  • Progressiegericht werken. Zo blijft de focus op vooruitgang liggen.
  • Oplossingsgericht werken. Zo blijft de focus ook op praktische vraagstukken liggen.

Deze mix van middelen en werkvormen geeft body aan onze mens- en resultaatgerichte focus. Zonder de dagelijkse praktijk en de praktische vraagstukken uit het oog te verliezen.

Een klant aan het woord over RealDrives 
Wat een inspirerende dag! Met de methode Real Drives hebben we als MT inzicht gekregen in onze persoonlijke en team drijfveren. Leuke methode en heel inzichtelijk. Het heeft ons nieuwe inzichten gebracht op “onze werkelijkheid”. Daarmee gaan we zeker ons voordeel doen!  Dr. Marina A.W. Eckenhausen, directeur Foreest Medical School, Alkmaar

Wil je graag weten hoe we met je managementteam een verbeterslag kunnen maken? Neem dan contact op met Wilga Janssen op w.janssen@dekunstvananders.nl  of 06 55 79 78 32

de zes drijfveren waarop de RealDrives test je onderzoekt, hebben elk hun eigen kleur. Je bent daarmee altijd je eigen menging van kleuren.

De zes drijfveren waarop de
RealDrives test je onderzoekt, hebben elk hun eigen kleur. Je bent daarmee altijd je eigen menging van kleuren.