De professional als trainer?, met ons praktische ’train de trainer’ programma

Wat levert het op om je eigen professionals als interne trainer in te zetten?

Bedrijven kiezen er steeds vaker voor om hun medewerkers te laten trainen door interne trainers. Dat heeft grote voordelen. Er is natuurlijk het kosten aspect, maar dat is niet de enige reden waarom organisaties hiervoor kiezen. ‘Eigen’ trainers staan met twee voeten in de dagelijkse praktijk. Ze kunnen de cases en de inhoud naadloos afstemmen op de praktijk van de deelnemers. Een andere reden waarom organisaties hiervoor kiezen, is dat het geven van trainingen voor medior en senior medewerkers een mooie mogelijkheid is voor persoonlijke ontwikkeling. Trainen in je eigen vak|vaardigheden geeft meer verdieping en geeft je de gelegenheid je expertise in te zetten om collega’s verder te helpen. Medewerkers die weinig uitdaging meer zien in hun uitvoerend werk kunnen als trainer weer nieuwe motivatie vinden. Zo kunnen bedrijven besparen op kosten en tegelijkertijd medewerkers de kans geven zichzelf te ontplooien. In het kader van duurzame inzetbaarheid, niet onbelangrijk.
Er is nog een ander punt namelijk ‘practice wat je preach’. De trainers zijn niet alleen de trainers, ze moeten ook zelf het goede voorbeeld geven in de organisatie. Daarmee is de olievlekwerking van hun trainingen groter. Bovendien zijn interne trainers gemakkelijk bereikbaar bij een praktijkvraag van een deelnemers. Werkend leren en leren op de werkplek krijgen zo als van zelf vorm.

Nu is een goede medewerker niet automatisch ook een goede trainer. Trainen moet je leren. Sommige medewerkers hebben er meer talent voor dan anderen, maar ze ontdekken in ons programma allemaal dat trainen een echt vak is. Een vak dat andere kennis en vaardigheden van je vraagt. Die kennis en vaardigheden gericht ontwikkelen, is het doel van ons programma ’train de professional’.

Hoe doen wij dat?

De trainerscompetenties waar we o.a. aan werken zijn:

 • Begeleiden van leerprocessen
 • Gerichtheid op de werkcontext en de resultaten die daar behaald moeten worde
 • Niet een model maar de vraag van de deelnemer centraal stellen
 • Helder, concreet en deelnemer gericht kunnen uitleggen en presenteren
 • Oefeningen, werkvormen en simulaties kunnen begeleiden
 • Het groepsproces kunnen inzetten ten behoeve van het leerproces.

Onze aanpak

We zetten een mix van verschillende begeleidingsvormen in: trainen, coachend trainen, coachen tijdens het werk, intervisie, werk-/leeropdrachten, e-coaching etc.. De kracht onze aanpak zit ‘m in:

 • We laten in ons eigen gedrag als trainer zien, hoe trainen werkt.
 • We sluiten aan bij de leerstijl van de deelnemer en de werkstijl in de organisatie.
 • We verbinden theorie en modellen aan de werksituatie met behulp van praktische opdrachten.
 • We zijn persoonlijke, betrokken en inspirerende begeleiders.
 • We zorgen voor continuïteit in de begeleiding door contacten tussen de train de trainer bijeenkomsten in.

 

Interessant? Wil je graag met ons in gesprek over dit onderwerp? Neem dan via ‘meer informatie’ hiernaast, contact met ons op.

PS

Natuurlijk zijn wij niet de enige die nadenken over dit onderwerp. Daarom hieronder wat recente informatie over je leven lang leren en leren van en voor je werk.

Levenslang leren, dat ligt ons niet zo…

kopte de Volkskrant op 26 september jl. Gelukkig ging het artikel vooral over formeel leren van volwassenen. En met name over het formeel leren van volwassenen via de Open Universiteit. Gelukkig is dat maar een klein stukje van al het leren dat we in ons land doen. Toch maken we ons ook wel eens zorgen. Wij denken echt dat je leven lang leren de norm moet zijn. Niet alleen voor hele slimme professionals maar ook voor bijna alle andere werknemers. Wij maken ons daar hard voor en helpen onze klanten graag om dat leren in, van en voor het werk tot excellent niveau te laten stijgen.

Een lerende economie 

Voor wie nog meer wil weten: de wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid schreef het rapport ‘Naar een lerende economie. Investeren in het verdienvermogen van Nederland’.

 

Laat wat van je horen

*