De professional als trainer: ken jezelf.

Ken je eigen mix

Je eigen talenten, drijfveren, kwaliteiten en valkuilen, vormen de ingrediënten van wie je bent als trainer. Dat heeft een directe invloed op de keuzes die je als trainer maakt en de dingen die je overbrengt.
Voorbeeld? Je hebt in het verleden moeten leren om goed voor jezelf op te komen. Dat heeft je ook heel wat gebracht. In je trainingen valt het je dan ook meteen op als mensen slecht voor zichzelf opkomen. Je besteedt daar dan veel aandacht aan. Ander voorbeeld? Je hebt een gedisciplineerde levensstijl, waarin actief deelnemen een belangrijk onderdeel is. Onbewust ga je ervan uit dat iedereen dat belangrijk vindt. Je besteedt in je training dus geen aandacht aan het vinden van motivatie om dingen in de praktijk ook echt te gaan doen.

Jezelf goed leren kennen, betekent in eerste instantie, goed weten waar je valkuilen en kwaliteiten zitten en wat je uitgangspunten zijn. Zodat je weet waarom je bepaalde dingen zegt, maar ook weet welke dingen je bewust in je trainingen moet doen omdat je dat niet van nature al doet. Je kent je eigen kracht. Daarnaast weet je ook wat je grenzen zijn. Een trainer gebruikt zijn of haar eigen ontwikkeling om dat te leren.

In tweede instantie geeft zelfkennis je ook veel kennis over hoe mensen in elkaar zitten. Jij weet wat je valkuilen zijn en kan daarom met andere mensen over hun valkuilen in gesprek. Door over jezelf te reflecteren en door theorieën en modellen over hoe mensen in elkaar zitten te bestuderen, kom je meer over hoe mensen in elkaar zitten, te weten. Een trainer gebruikt zijn of haar eigen ontwikkeling om te leren hoe anderen leren.

Verder is het voor deelnemers heel goed als de trainer blijk geeft van zelfkennis en ook open is over hoe hij/zij in elkaar zit. Dat maakt dat het voor de deelnemers veilig is om ook over zichzelf te praten. Open zijn over je eigen ontwikkeling kan stimulerend werken.

Een goede manier om je zelfkennis als trainer te vergroten is het vragen om feedback in je omgeving. Stel aan een aantal mensen vragen over hoe je overkomt en wat anderen zien als je kwaliteiten en valkuilen. Vraag ook feedback aan mensen die kritiek op je hebben.

Een tweede manier is het beschrijven van je successen: Schrijf precies op wat er goed ging en wat jouw taak daarin was. Analyseer welke kwaliteiten daarin te vinden zijn. Je kunt daarbij het STARR-model gebruiken:
Situatie: Wat was de situatie of context waarin het voorbeeld zich afspeelde?
Taak: Wat was jouw taak, of welke taak heb jij op je genomen?
Actie: Wat is er precies gezegd en welke actie is ondernomen?
Resultaat: Hoe werd er gereageerd hierop, en wat was het eindresultaat?
Reflectie: Hoe kijk je er op terug? Welke kwaliteiten herken je?

Hetzelfde kun je doen met iets waarvan je vindt dat het (ten dele) mislukt is. Beschrijf daarin wat je valkuilen waren. Bespreek dit als het kan met iemand die erbij was.
Maak op deze manier een lijst van valkuilen en kwaliteiten aangevuld met uitgangspunten. Deze lijst is nooit definitief. Door je eigen ontwikkeling kun je kwaliteiten ontwikkelen en ook nieuwe kwaliteiten ontdekken.

Heb je zelf tips?
Deel ze met anderen en schrijf ze hieronder op. We verloten onder de schrijvers elke maand een boek over trainen.

Wil je af en toe een artikel met nieuwe tips over trainen en groepen leiden? Meld je dan aan voor onze nieuwe artikelen.

Spreken onze tips je aan? Vertel het anderen via de sociale media.
Wil je graag training | coaching op dit onderwerp? Nodig ons uit voor een oriënterend gesprek. Je kunt contact opnemen via het contactblokje rechts.

Laat wat van je horen

*