Projectleider?: samenwerken in het projectteam begint bij jou

Op zoek naar training | coaching voor projectleiders of adviseurs?
Neem contact op via 06 55797832  of het contactvenster rechtsboven.

Projectleider? De samenwerking in het projectteam begint bij jou!

Vorige en deze week buigen we ons met onze PPL deelnemers**  twee dagen over samenwerken en leidinggeven in projecten. Uit alle oefeningen en opdrachten blijkt steeds weer hoeveel invloed je als projectleider hebt. Ook op de samenwerking en de communicatie in het projectteam. Projecten doe je vaak samen. Je hebt elkaar nodig om de projectdoelen te realiseren. Als projectleider ben je dan de toonzetter voor wat betreft de onderlinge communicatie en de samenwerking.

Samenwerken = hoe werk jij als projectleider samen

Hoe kun je vanuit je rol als projectleider de communicatie en samenwerking versterken zodat je gemakkelijker en met meer plezier de projectendoelen realiseert? Wat doe je wel en wat doe je juist niet? In dit artikel vind je onze zes tips om van een project-team een project-top-team te maken.

Wat kun je als projectleider doen om de communicatie goed te laten verlopen?

 1. Geef zelf het goede voorbeeld. Als projectLEIDER zet je de toon als het gaat om de omgangsnormen en omgangsvormen. Zet jezelf dus in de samenwerkingsmodus. Zowel richting klant als richting collega. Laat vervolgens in je taal en in je doen & laten zien hoe jij wil dat er samengewerkt wordt. Samenwerkingsbevorderend gedrag bestaat bijvoorbeeld uit:
  • Helder uitspreken wat je van een ieder verwacht en wat mensen van jou mogen verwachten.
  • Actief luisteren naar alle boodschappen die in het verhaal van de ander verpakt zitten. Luister naar de inhoudelijke boodschap, de relationele boodschap en de gevoelsboodschap. (Ja hoor, ook in zakelijke gesprekken laten mensen horen en zien welke waarden en gevoelens ze hebben. En bepalen die waarden en gevoelens veel van hun handelen.)
  • Je houden aan afspraken. Zo laat je als projectleider zien dat je betrouwbaar bent en dat je betrouwbaarheid in projecten belangrijk vindt. Lukt dat een keer niet, ben dan vooral eerlijk en open. Zo blijf je een betrouwbaar projectleider.
  • Deel zo veel mogelijk informatie over het project. Met name informatie over de projectdoelen, over de voortgang van het project, over hoe de klant over het project en de tussentijdse resultaten denkt, is belangrijk.
 2. Verbind je projectmedewerkers met elkaar en met de klant. Je werkt nou eenmaal veel gemakkelijker met mensen die je persoonlijk kent. Laat niet alle communicatie via jou lopen. Laat mensen rechtstreeks met elkaar praten. Zo versterk je het persoonlijke contact en daarmee de persoonlijke betrokkenheid en onderlinge samenwerking.
 3. Pak gedoe meteen bij de kop. Smoor ongewenst gedrag meteen in de kiem. Spreek mensen – onder vier ogen – aan als ze zich niet aan afspraken houden. Leiders hebben een belangrijke rol als het gaat om het creëren van veiligheid in een groep. Enerzijds doe je dit door met je eigen gedrag de toon te zetten. Anderzijds door mensen bij ongewenst gedrag op assertieve wijze aan te spreken . Zo draag je bij aan de veiligheid in de groep. En creëer je een groep waarin mensen graag met elkaar samenwerken aan de projectdoelen. Meestal zorgt dit ervoor dat de kwaliteit beter wordt, terwijl er minder tijd en geld verspild wordt.

Wat is effectief leiderschapsgedrag voor een projectleider?

 1. Als projectleider ben je vaak de voorzitter van een overleg. Let er in vergaderingen op dat mensen naar elkaar luisteren en dat niet steeds één iemand de boventoon voert. Wil je niet dat mensen op hun laptop of telefoon zitten de kijken tijdens een overleg, spreek dan af dat iedereen alle apparatuur weg legt. En zorg voor korte, effectieve overleggen waaraan alle teamleden actief kunnen deelnemen. Een goede agenda en goede voorbereiding helpen je hierbij.
 2. samenwerking team verbeteren

  projecten leiden en samenwerken

  Toon als projectleider je waardering voor de inzet en de kunde van mensen. Als je er vanuit gaat dat al je projectmedewerkers het hart op de goede plek hebben zitten en dus naar eer en geweten hun werk goed willen doen, straal je dat ook uit. En is de kans groot dat mensen zich daar naar gaan gedragen. Wel gemeende en concrete complimenten doen wonderen. Oprechte aandacht en interesse voor al je teamleden en ingaan op hun verzoeken om informatie of hulp, ook.

 3. Focus als projectleider niet alleen op wat de klant belangrijk vindt in het project. Probeer ook ruimte te maken voor wat je projectmedewerkers belangrijk vinden in het project. Probeer ze daar op te faciliteren. Projectmedewerkers werken veelal aan meerdere projecten of meerdere opdrachten binnen een project tegelijkertijd. Dat kan knelpunten op leveren. Door overleg met jou als projectleider help je jouw projectmedewerkers om goede keuzes te maken. Door goed gebruik te maken van de interesses, talenten, ervaringen en leerwensen van je projectmedewerkers komen zij goed tot hun recht en stijgt hun intrinsieke motivatie.

PS     Geen projectleider?

Ben je geen projectleider? Als adviseur of specialist ben je vaak projectmedewerker. Dan help je jezelf en het projectteam enorm door het onderwerp ‘Wanneer, waarover en hoe werken we precies samen?’ op de overlegagenda te zetten. Zo wordt het een bespreekbaar onderwerp. En kunnen jij en je collega’s hun eigen wensen voor wat betreft de samenwerking kwijt.

PS     Nog meer tips?

Welke tips heb jij? Je kunt ze hieronder kwijt in het reactie vak. Wij zijn er benieuwd naar.

Delen?

Vind je dit artikel interessant voor mensen uit je netwerk? Je kunt het via de social media buttons links, delen met je netwerk.

Meer tips en handvatten?

Op deze pagina vind je een overzicht van al onze artikelen.

En hier kun je je inschrijven om gratis elke maand een artikel van onze hand in je mailbox te ontvangen.

**Professioneel Projecten Leiden
Is een programma voor startende projectleiders. We voeren die programma voor de vijfde keer voor Sweco uit. Meer informatie over het programma vind je hier.

Op zoek naar training | coaching voor projectleiders?
Neem contact op via 06 55797832  of het contactvenster rechtsboven.