Referenties deelnemers

Op deze pagina vind je referenties over persoonlijke coachtrajecten

op deze pagina vind je referenties over teamcoaching | organisatiecoaching

Reacties van deelnemers aan diverse trainingen

Ik heb inmiddels het gesprek met mijn teamleider gehad en dat is goed verlopen! We hebben heldere afspraken gemaakt waar ik me prima in kan vinden. Ik heb veel aan de tips uit de cursus en je aanvullende mail gehad dus bedankt daarvoor! A.L.

De training commercieel inzicht en vaardigheden heb ik als een efficiënte training ervaren door de persoonlijke benadering. In vertrouwde sfeer is geoefend met presenteren en gesprekken voeren, waardoor heel direct goede tips en adviezen werden gegeven. De trainer Wil Princen leefde zich goed in bij de organisatie en speelde in op voorkomende situaties. Daardoor was het een erg prettige training!  Anita Kastelein, marketing & communicatie

Erg nuttig en leerzaam op een fijne manier, zo’n intervisie met oefenen. Ook gezellig om dit met elkaar als team te ondernemen. B.Z.

Als er naast de hoge werkdruk ook allerlei ad-hoc vraagstukken bij komen die vaak snel een oplossing nodig hebben, wordt het lastig om daar een inpassing voor te vinden. Door de cursus time management wordt de werkdruk niet minder, maar heb ik wel een tool in handen gekregen die het mogelijk maakt om hier voor mezelf een betere sturing aan te geven, waardoor er een beheersbare planning ontstaat.  Sjaak de Graaf

Op de PPL-cursus kijk ik met een goed gevoel terug. Soms wel spannend maar vooral interessant en leerzaam. T.K.

‘Ik weet nog (na 12 jaar!) hoe jullie dat deden met rollenspel in ons MD traject. Daar heb ik zoveel van geleerd. Die aanpak ben ik ergens anders niet meer tegengekomen’. R.P. HR adviseur, toen werkzaam bij een detacheringsbureau in de techniek.

Deelnemers van de training ‘coachend leidinggeven’ aan het woord

1.
Wat heeft deze training jou persoonlijk opgeleverd?
Van de training heb ik persoonlijk met name geleerd hoe meer structuur aan te brengen in gesprekken, niet alleen in de groep maar ook met medewerkers individueel. Ook heb ik geleerd een ietwat afwachtende houding aan te nemen en niet meteen in oplossingen te denken. Ik stel nu eerst vragen (dit kan altijd nog beter) in plaats van direct zelf oplossingen te geven. Ook probeer ik nu meer de medewerkers te stimuleren het beste uit zichzelf te halen.

Wat heeft deze training jouw team/afdeling opgeleverd?
Zoals hierboven ook al een beetje aangegeven probeer ik de groep/medewerker meer zelf te laten nadenken. Met name over wat ze doen, hoe ze het doen en wat ik ze vertel. Ik wil ze zelf meer initiatief laten nemen zodat ze kunnen leren van hun eigen ervaringen. Dit lukt natuurlijk niet altijd omdat ik er zelf ook niet altijd bewust mee bezig ben en aan denk.
Henry Pisters, Director Advisory Group – Regionale Stedelijke Infrastructuur at Royal Haskoning

2.
Wat heeft deze training jou persoonlijk opgeleverd?
Door deze training ben ik mij bewuster geworden van de impact die mijn werkwijze kan hebben op de ontwikkeling van mijn medewerkers. Ik kan nu gericht kiezen voor maatwerk in de aansturing die leidt tot de grootste winst in hun ontwikkeling terwijl de afbreukrisico’s voor de klant, de medewerker en voor het bedrijf beheerst blijven.

Wat heeft deze training jouw team/afdeling opgeleverd?
De medewerkers opereren zelfstandiger. Zij nemen meer de eigen verantwoordelijkheid en hebben ook het vertrouwen dat zij waar dat nodig is gesteund worden. De werkhouding is wat pro-actiever geworden en men denkt ook meer na over de eigen ontwikkeling.
Barend Bekker; Hoofd adviesgroep Wegen / Hoofd vakgroep spoorse kunstwerken, Royal Haskoning

3.
Wat heeft deze training jou persoonlijk opgeleverd?
Ik ben me veel meer bewust van de manier waarop ik coach en mensen probeer verder te helpen. Hierdoor ben je ook in staat om meer maatwerk te leveren afhankelijk van de persoon waar het om gaat. Tevens is het onderdeel creeren van een team zeer inspirerend geweest. De technieken om tot het inzicht te komen hoe je de teamspirit kan verbeteren heeft mij zeer geholpen.

Wat heeft deze training jouw team/afdeling opgeleverd?
Zoals gezegd een betere en meer efficiente/gerichtere manier van coachen. Ik heb concreet gemerkt dat coachen nu minder tijd vergt en effectiever is. Dit blijkt uit de resultaten van de coachingsgesprekken. Betreffende het creeren van teamspririt, het laatste blok, moeten de resultaten nog blijken. Wel heb ikzelf een kapstok om hieraan te werken.
Ir. N.A.P. (Niels) Lanser MBA, Planning & Transport, Director Advisory Group Regional & Urban Development, Haskoning Nederland B.V.

4.
Wat heeft deze training jou persoonlijk opgeleverd?
De trainingen heb ik altijd heel positief ervaren. Je geeft een duidelijke uitleg van de theoretische principes en weet die te koppelen aan aansprekende praktijksituaties. Hierdoor heb ik weer behoorlijk wat kennis en vaardigheden opgedaan. De terugkomdagen hebben hier zeker in sterke mate aan bijgedragen. Zowel de training als de terugkomdagen heb ik als bijzonder inspirerend ervaren. Hierdoor ben ik beter in staat de ontwikkeling van mijn team te begeleiden. Door de meer coachende stijl van leiding geven komen mijn mensen veel zelfstandiger tot oplossingen van complexe uitdagingen.

Wat heeft deze training jouw team/afdeling opgeleverd?
Zie boven. Daarnaast is er gemiddeld 1 keer per maand een intervisie sessie die het team geheel zelfstandig uitvoert. Ze ervaren deze sessies als inspirerend en nuttig!
RD, manager

5.
Inmiddels is de training al weer een jaar of zo geleden. Wat mij het meest is bijgebleven is de open sfeer die je weet te creëren om probleemsituaties te bespreken. In de meeste gevallen aan de hand een stukje heldere theorie. Met name de discussie rond de spagaat waarin je soms gedwongen wordt van leiden tov coachen heeft me geholpen om duidelijker te leiden waar nodig, maar ook verder te delegeren waar ik denk dat dat kan. De principal engineers waar ik nu leiding aan geef zijn veel zelfstandiger bezig dan voorheen. Eén is verder met zijn carriere (Ronald, die in dezelfde cursusgroep zat als ik, is nu directeur van ons kantoor in Delhi!), zodat ik nu weer een minder ervaren groepsleider heb, die ik ook weer erg snel zie ontwikkelen. Door de verder gaande vrijheid en bevoegdheden van mijn mensen, heb ik meer tijd voor andere zaken (business development, ontwikkeling organisatie in Zuid-Afrika). Zo is iedereen blij, en de zaak profiteert ervan. Piet Luijkx, Royal Haskoning

Deelnemer traject ‘Starten in je loopbaan bij Grontmij’
De cursus “starten in je loopbaan bij Grontmij” heeft mij zowel in mijn werk als privé inzicht gegeven in de manier waarop ik maar ook anderen zich bewegen in hun werkzaamheden. Voor wat betreft mijn werk heeft het mij handvatten en richting gegeven hoe te werken binnen een projectteam maar ook hoe ik zelf het beste kan werken om de efficiëntie zo groot mogelijk te houden. Het heeft mij, in mijn werk, inzicht gegeven hoe en waarom bepaalde processen verlopen zoals ze dat doen. En indien het verbetering nodig heeft dit te herkennen. De cursus heeft bijgedragen aan het pad wat ik heb gekozen voor mijn loopbaan bij Grontmij door te ontdekken wat ik belangrijk vindt in mijn werk en wat ik hiermee wil bereiken. Het heeft mij vaste grond onder mijn voeten gegeven en een stevige basis waar ik in de toekomst nog veel aan zal hebben.
Privé heeft het mij gevormd door de ontdekking over mijzelf tijdens de cursus. Het is goed om op een rij te zetten waar je staat en welk soort persoon je bent. Wat ik van mezelf mag verwachten en waarom ik bepaalde dingen op mijn manier doe. Ook heeft de cursus mij inzicht gegeven in het gedrag van gesprekspartners en collega’s maar ook vrienden en kennissen uit mijn privé omgeving. Ik heb door de cursus tools gekregen waaraan ik me kan vasthouden bij het communiceren met personen en mijn belangen en wensen beter kan vertegenwoordigen.
Als persoon ben ik in het algemeen gegroeid door de cursus en heeft, achteraf gezien, de cursus veel meer invloed op mij gehad dan ik had verwacht.
Jeroen Jaspers, junior adviseur Legionella ; Project Engineer Grontmij Middelburg; Grontmij Nederland bv

Deelnemers traject PPL over het aandeel van De Kunst van Anders

  • Van de KvA workshops heb ik veel geleerd. Zij houden een hele goede spiegel voor!
  • Kernachtige trainingen, gericht op het onderwerp.
  • Veel mogelijkheid tot praktijk oefening.
  • Bewustwording. Wat gebeurd er, waarom gebeurd het en hoe kan ik desgewenst hierin meegaan of tegengas geven.
  • Veel oefenmogelijkheden met de acteurs.
  • Veel oefenen en handige tips en trucs.
  • Combi oefeningen en uitleg; zeer interactief met leuke discussies.
  • KvA: leuke lui met oog voor details.

Begeleiding Teamdag
De teamdag voor Veghels Buiten was vooral bedoeld om het team in de nieuwe samenstelling op gang te helpen. Ervaren rotten en nieuwkomers moeten samen verder in een goed lopend project. Dat vraagt van iedereen extra inzet en aanpassing. Deze teamdag was daarvoor een mooie eerste aanzet. Samen hebben we die dag de inhoudelijke prioriteiten bepaald en afspraken gemaakt over de onderlinge samenwerking. Daarnaast was er ruimte voor ontspanning en gezelligheid. Het hele team is er nu van overtuigd dat wij samen verantwoordelijk zijn voor het realiseren van een bijzonder mooi project. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst!

Wilga begeleidt zo’n dag met verve! Samen hebben we het programma op hoofdlijnen bepaald en de taken verdeeld. Vervolgens zorgt Wilga voor de verdere uitwerking, waarbij er zowel aandacht is voor de ‘inhoud’ als voor de ‘mens’ achter het team. Die combinatie is in mijn ogen essentieel voor een goed draaiend projectteam. Wilga heeft ervaring met beide invalshoeken, overigens zonder zweverig te worden. Ze is objectief, meevoelend en houdt het tempo erin. Een mooie combinatie, waardoor haar bijdrage echt meerwaarde oplevert.
Marieke Willekens, Gemeente Veghel