referenties van klanten | deelnemers

teamcoaching ’team van een gemeente’

Wat heeft de teamcoaching je opgeleverd: Ik heb mijn teamleden beter leren kennen en begrijp beter welke historische ontwikkelingen hebben geleid tot waar het team nu staat binnen onze omgeving. Bij het vooruitkijken heb ik nieuwe inzichten gekregen hoe wij de positie naar de toekomst toe kunnen versterken. Op basis hiervan weet ik beter welke sterktes en kwaliteiten ik extra kan inzetten om hier zo goed mogelijk een bijdrage aan te leveren. JB, teamlid

Door de teamcoaching hebben we elkaar ( terug) gevonden. Er is meer ruimte ontstaan voor ieders eigen- aardigheden; acceptatie. We staan in meer contact met elkaar,  er is meer begrip voor anders zijn of een andere mening hebben. We steunen elkaar naar buiten toe. We zijn (weer) zichtbaar geworden als team binnen de organisatie en naar onze nieuwe teamleider toe. We zijn als team  meer in control en worden  veel minder geleid  door invloed(en)  van buiten af en zijn daar ook weerbaarder tegen geworden. We worden  serieuzer genomen dan voor de teamcoaching. Het was een verademing dat jij zo de tijd nam om stil te staan bij elkaar. Geen tig onderwerpen maar uitdiepen; niet veel maar intens.  De opdrachten waren een kapstok waarbij het proces centraal stond. Dit heeft er toe geleid dat we met jouw ondersteuning veel over elkaar en onszelf hebben geleerd en de stappen hebben kunnen zetten zoals hierboven beschreven. De begeleiding was prettig omdat je steeds aan sloot bij ons. Je was heel flexibel in het aanpassen van het programma zodat de aandacht beschonken kon worden waar onze behoefte lag. En die veranderde ook tussen de bijeenkomsten door, mede door de samenwerking met de ‘nieuwe’ collega’s, maar ook omdat we weer met elkaar in gesprek/contact waren. Dat heb ik als heel prettig ervaren. Ik vind het bijzonder dat je ons in een paar sessies zo ver op weg hebt geholpen dat we nu in staat zijn om het verder handen en voeten te kunnen geven. Dank je wel! MB, teamlid.

Ik heb in mijn ogen bereikt dat ik meer duidelijkheid heb over wat een zelfsturend team inhoud, wat er nodig is om als team succesvol te zijn. Verder is er meer begrip voor elkaar ontstaan, doordat we elkaar beter hebben leren kennen. Ik vond zelf het erg prettig dat we uitvoering de geschiedenis van ons team hebben besproken. Hierdoor werd voor mij de voorgeschiedenis helder en kan ik de oud gedienden uit ons team beter begrijpen. Je hebt stapsgewijs het e.e.a. aangepakt, theorie gegeven en huiswerkopdrachten, hierdoor hebben we meer inzicht gekregen. Wat is goed vond is dat je iedere keer de doelen/ leervragen aanpaste en ons ook bevroeg of we nog op de goede weg waren. Ik heb je begeleiding als prettig, vriendelijk en integer ervaren. Wat een leerpunt is, is dat je ook even de kans biedt om als deelnemer te reageren op een vraag. Je gaf soms theorie, daarna stelde je dan bijvoorbeeld aan mij een specifieke vraag hierover. Daar moest ik dan echt even over nadenken en dan was ik stil. Terwijl ik dat nog aan het doen was, vulde jij soms de stilte alweer op met een verhelderende/ verdiepende vraag. Ik wil je bedanken voor je begeleiding, je geduld en je flexibiliteit! ME, teamlid. 

organisatie- & teamontwikkeling

Wilga helpt mij keer op keer om in onze dynamische netwerkorganisatie effectief te kunnen blijven handelen en in mijn energie te blijven. Ook om mijn persoonlijke drijfveren en competenties scherp in beeld te houden en keer op keer op de voor mij juiste wijze te verbinden aan de uitdagingen waarvoor ik als directeur sta. Dit houdt mij persoonlijk flexibel, gemotiveerd en inspirerend voor mijn omgeving. De frequentie van de gesprekken wisselt en zijn ook qua inhoud goed afgestemd op de complexiteit van de vraagstukken. Wilga weet mij hierin altijd weer te verrassen en mijn blik te doen verruimen. T. S. Directeur in de zorg

Wilga heeft mij destijds ondersteuning geboden toen ik de overstap maakte van project manager naar lijnmanager. Zij heeft mij wegwijs gemaakt in de verschillen tussen projectleiding en afdelingsleiding, onder andere situationeel leidinggeven. De afdeling waar ik leiding aan ging geven had zo zijn historie waarbij het van belang was om een aantal patronen te doorbreken. Wilga heeft in die periode onder andere intakegesprekken gevoerd met de personeelsleden en de heersende situatie in kaart gebracht. Zij heeft mij ondersteund bij het voorbereiden van afdelingsbijeenkomsten om zodoende de juiste snaar te raken. We hebben onder andere gewerkt met metaforen. Mede door de inzet van Wilga heb ik destijds mijn rol snel in kunnen vullen en werden in korte tijd essentiële stappen gezet.

In een later stadium, inmiddels op een andere afdeling, heeft Wilga mij ondersteund door als opleidingsadviseur op te treden. Zij heeft een selectie en screening van opleidingsinstituten uitgevoerd en we hebben aan de hand daarvan gezamenlijk een keuze gemaakt in de voor onze werkomgeving meest geschikte opleider. De desbetreffende personeelsleden hebben aansluitend een zeer doeltreffende opleiding genoten. Tevens heeft Wilga enkele van mijn personeelsleden persoonlijke coaching geboden, vooral gericht op het komen tot zelfreflectie. Aan de hand daarvan hebben de desbetreffende personeelsleden zelfvertrouwen opgebouwd en hun ontwikkelstappen gemaakt.

De samenwerking met Wilga is telkens zeer prettig geweest. Wilga is scherp van inzicht, ze is motiverend en ze laat je je eigen kerncompetenties (met bijbehorende valkuilen) op een prettige manier ontdekken. Van haar coaching krijg je energie om je volgende stappen te zetten. CSi industries B.V. Marco Verhoef, Manager Project Management & System Integration

Begeleiding Teamdag
De teamdag voor Veghels Buiten was vooral bedoeld om het team in de nieuwe samenstelling op gang te helpen. Ervaren rotten en nieuwkomers moeten samen verder in een goed lopend project. Dat vraagt van iedereen extra inzet en aanpassing. Deze teamdag was daarvoor een mooie eerste aanzet. Samen hebben we die dag de inhoudelijke prioriteiten bepaald en afspraken gemaakt over de onderlinge samenwerking. Daarnaast was er ruimte voor ontspanning en gezelligheid. Het hele team is er nu van overtuigd dat wij samen verantwoordelijk zijn voor het realiseren van een bijzonder mooi project. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst!
Wilga begeleidt zo’n dag met verve!  Samen hebben we het programma op hoofdlijnen bepaald en de taken verdeeld. Vervolgens zorgt Wilga voor de verdere uitwerking, waarbij er zowel aandacht is voor de ‘inhoud’ als voor de ‘mens’ achter het team. Die combinatie is in mijn ogen essentieel voor een goed draaiend projectteam. Wilga heeft ervaring met beide invalshoeken, overigens zonder zweverig te worden. Ze is objectief, meevoelend en houdt het tempo erin. Een mooie combinatie, waardoor haar bijdrage echt meerwaarde oplevert. Marieke Willekens, Gemeente Veghel

MT coaching met RealDrives
Bij Bieze Food Group leveren we op verschillende vakdisciplines diensten aan onze werkmaatschappijen. Wilga Janssen heeft ons als MT van deze dienstverlener geholpen zicht te krijgen op onze voorkeurstijlen en hoe wij onze omgeving zien. Door middel van kritische interventies tijdens de workshop heeft zij ons inzicht vergroot. Doordat we ons nu meer bewust zijn van ons gedragsrepertoire zijn we beter in staat te schakelen, en ons werk te doen. Ik heb Wilga leren kennen als een professional die aandacht voor het proces en de inhoud moeiteloos samen laat gaan. Lamko Evers, Bieze Food Group