Referenties opdrachtgevers

Referenties opdrachtgevers – hoofden opleidingen | teamleiders | managers | directeuren

Hoofden opleidingen aan het woord

Wilga Janssen excelleert in het trainerschap, door de deelnemers en de groep centraal te stellen. Ons leerproces en onze vragen, daar draait het om. Hierdoor sluit het aanbod aan bij de behoefte van de groep. Geen wonder dat wij uitstekende evaluaties terugkrijgen van de deelnemers
A. (Annet) van Duren, Royal Haskoning, Learning & Development Manager

Als groot ingenieurs en adviesbureau (Grontmij) hebben wij een populatie die vooral uit hoog  opgeleide technische mensen bestaat. Wat betreft de inhoudelijke kennis, snelheid van denken en oplossingsgerichtheid zit het over het algemeen wel goed. De minder harde competenties op het gebied van communicatie, samenwerking en  leidinggeven zijn in een aantal gevallen minder ontwikkeld. Door de jarenlange samenwerking met De Kunst van Anders weten de trainers, coaches en acteurs tijdens hun interventies goed tot de kern door  te dringen. Ze laten zich niet overbluffen door technisch inhoudelijke kennis van de deelnemers, maar durven te confronteren en houden op een respectvolle manier de spiegel voor. Dat leidt er toe dat medewerkers zich bewust worden waar hun blinde vlekken en ontwikkelmogelijkheden zitten. De Kunst van Anders  leert hierbij geen trucjes aan, maar help onze medewerkers om in hun eigen kracht te gaan staan. Niet alleen vanuit de inhoud, maar vanuit de balans tussen inhoudelijke kennis en expertise en persoonlijke overtuiging en vaardigheden.  In de samenwerking bij het ontwikkelen en uitrollen van ontwikkeltrajecten ervaar ik De Kunst van Anders als professioneel, flexibel, creatief en coöperatief. Maar vooral ook inspirerende en authentieke mensen en dat is erg prettig om mee samen te werken!. 
Kathelijne Völker-Veger    HR Adviseur Development Grontmij Nederland B.V.

Met de Kunst van Anders heb ik erg goed samengewerkt. Als opdrachtgever heb ik ervaren dat er constructief wordt meegedacht over de manier waarop beoogde resultaten het best behaald kunnen worden. Wat mij erg heeft ondersteund, ook in het proces in de organisatie, is de open houding, de vragen die gesteld zijn en de resultaten die met de trainingen behaald zijn. Ze maken de naam ‘De Kunst van Anders’ zeker waar en op een manier die aansluit bij de organisatie en toch net iets helpt de grenzen te verleggen.
Gon Mostert, Organisatie Adviseur

HR aan het woord
Wilga is te typeren als zeer betrokken, zowel bij de persoon als bij de organisatie. In korte tijd weet zij het probleem helder te krijgen. Door middel van kritische vraagstelling helpt Wilga de ander om zelf te ontdekken en stimuleert zij een actieve houding en het oppakken van de eigen verantwoordelijkheid.
Johanna van Berge, Senior HR adviseur, Grontmij

In de loop van 2014 heeft het Arcus College de Kunst van Anders benaderd met de vraag om een cursus Adviesvaardigheden voor alle stafadviseurs van Arcus te willen verzorgen.
Wat daarbij opviel was dat, alvorens de vraag positief werd beantwoord, met name onze contactpersoon Wilga Janssen ons in eerste instantie geholpen heeft met het formuleren van de juiste opdracht. Daarnaast werden er aanwijzingen gegeven m.b.t. realiseren van de juiste betrokkenheid van zowel opdrachtgever als leidinggevenden van de deelnemers opdat de cursus een maximaal structureel effect zal hebben. De Kunst van Anders hanteert een werkwijze die dicht bij de praktijk blijft en die getuigt van inzicht in de feitelijk aangetroffen situatie en de ontwikkelingsfase waarin de organisatie zich bevindt. Deze houding vinden we ook terug in de tussentijdse evaluaties, waarbij Wilga Janssen een stevige, gedegen sparring partner is. De opgedane ervaring heeft ertoe geleid dat Arcus  een tweede fase van het neerzetten van de adviesfunctie binnen de organisatie met de Kunst van Anders gaat neerzetten. R. Schonewille, hoofd P&O Arcus College

Klanten aan het woord over RealDrives
Wat een inspirerende dag! Met de methode Real Drives hebben we als MT inzicht gekregen in onze persoonlijke en team drijfveren. Leuke methode en heel inzichtelijk. Het heeft ons nieuwe inzichten gebracht op “onze werkelijkheid”. Daarmee gaan we zeker ons voordeel doen!
Dr. Marina A.W. Eckenhausen, directeur Foreest Medical School, Alkmaar

Bij Bieze Food Group leveren we op verschillende vakdisciplines diensten aan onze werkmaatschappijen. Wilga Janssen heeft ons als MT van deze dienstverlener geholpen zicht te krijgen op onze voorkeurstijlen en hoe wij onze omgeving zien. Door middel van kritische interventies tijdens de workshop heeft zij ons inzicht vergroot. Doordat we ons nu meer bewust zijn van ons gedragsrepertoire zijn we beter in staat te schakelen, en ons werk te doen. Ik heb Wilga leren kennen als een professional die aandacht voor het proces en de inhoud moeiteloos samen laat gaan.
Lamko Evers, Bieze Food Group

organisatie- & teamontwikkeling

Over een korte workshop over teamspirit:  bij de naborrel heb ik veel positieve reacties gehoord. Precies de goede balans tussen de activiteiten en datgene wat het opbracht. Dank voor de leuke en inhoudelijk goede bijdrage. A.C gemeente in Noord-Brabant

Wilga helpt mij keer op keer om in onze dynamische netwerkorgansiatie effectief te kunnen blijven handelen en in mijn energie te blijven. Ook om mijn persoonlijke drijfveren en competenties scherp in beeld te houden en keer op keer op de voor mij juiste wijze te verbinden aan de uitdagingen waarvoor ik als directeur sta. Dit houdt mij persoonlijk flexibel, gemotiveerd en inspirerend voor mijn omgeving. De frequentie van de gesprekken wisselt en zijn ook qua inhoud goed afgestemd op de complexiteit van de vraagstukken. Wilga weet mij hierin altijd weer te verrassen en mijn blik te doen verruimen.T. S. Directeur in de zorg

Wilga heeft mij destijds ondersteuning geboden toen ik de overstap maakte van project manager naar lijnmanager. Zij heeft mij wegwijs gemaakt in de verschillen tussen projectleiding en afdelingsleiding, onder andere situationeel leidinggeven. De afdeling waar ik leiding aan ging geven had zo zijn historie waarbij het van belang was om een aantal patronen te doorbreken. Wilga heeft in die periode onder andere intakegesprekken gevoerd met de personeelsleden en de heersende situatie in kaart gebracht. Zij heeft mij ondersteund bij het voorbereiden van afdelingsbijeenkomsten om zodoende de juiste snaar te raken. We hebben onder andere gewerkt met metaforen. Mede door de inzet van Wilga heb ik destijds mijn rol snel in kunnen vullen en werden in korte tijd essentiële stappen gezet.

In een later stadium, inmiddels op een andere afdeling, heeft Wilga mij ondersteund door als opleidingsadviseur op te treden. Zij heeft een selectie en screening van opleidingsinstituten uitgevoerd en we hebben aan de hand daarvan gezamenlijk een keuze gemaakt in de voor onze werkomgeving meest geschikte opleider. De desbetreffende personeelsleden hebben aansluitend een zeer doeltreffende opleiding genoten. Tevens heeft Wilga enkele van mijn personeelsleden persoonlijke coaching geboden, vooral gericht op het komen tot zelfreflectie. Aan de hand daarvan hebben de desbetreffende personeelsleden zelfvertrouwen opgebouwd en hun ontwikkelstappen gemaakt.

De samenwerking met Wilga is telkens zeer prettig geweest. Wilga is scherp van inzicht, ze is motiverend en ze laat je je eigen kerncompetenties (met bijbehorende valkuilen) op een prettige manier ontdekken. Van haar coaching krijg je energie om je volgende stappen te zetten.
CSi industries B.V. Marco Verhoef, Manager Project Management & System Integration

 

Ik had al veel zaken in mijn hoofd van hoe ik met de groep waar naar toe wilde. Jij hebt er voor gezorgd dat daar de juiste ordening in kwam en je hebt er een goede verdiepingsslag aan gegeven. Deze bijdrage heeft er mede voor gezorgd dat we de senioren en de rest van de groep de weg hebben gewezen voor het integrale denken en wat belangrijk is irt tot onze klanten. Vooral de afsluitende sessie afgelopen dinsdag gaf mij het gevoel dat we de juiste weg zijn ingeslagen. Voor mij is het zeer leerzaam geweest, b.v. hoe je ook anders tegen zaken aan kan kijken.
Ik heb je begeleiding als zeer prettig  ervaren. Je bent een rustig persoon die goed kan luisteren en meestal subtiel stuurt. Je hebt in de verschillende gesprekken bij mij in ieder geval mijn ademhaling naar een goed niveau gekregen. Je hebt je zaakjes goed voor elkaar en zit sterk aan tafel. In ieder geval van mijn kant veel dank voor de wijze waarop je mij hebt meegenomen in mij eerste strategie-trekkersrol.
Ir. Paul de Jong, adviesgroephoofd RHDHV