Samenwerken = samen werken aan teamspirit

Heel veel werk wordt gedaan in teams. Dan staat al snel de vraag ‘Hoe werken we hier goed samen?’ op de agenda. En terecht natuurlijk. Want kijkend naar sportteams, zien we allemaal dat de kracht van goed samenspel sterker is dan de kracht van individueel talent. Wat kun je doen om je samenwerking te versterken? Hieronder vier aandachtspunten en vijf tips.

Doelen | resultaten | stip op de horizon

De eerste vraag is de vraag ‘Waarom werken we eigenlijk samen?’. Wat willen we bereiken? Is dit een gezamenlijk gedragen doel? Kan elk groepslid daar ook zijn eigen doelen en talenten in kwijt? Het maakt nog al wat uit of je een team van verkopers bent, een projectteam of een team in een high tech productieomgeving.

Samenhang

De tweede vraag is de vraag ‘Hoe werken we dan samen aan die doelen?’. Wat is er nodig om die doelen te bereiken? Hoe is de organisatie van het team? Welke onderlinge verbanden en afhankelijkheden zitten er in dit team? Voorbeeld: een estafette zwemteam heeft andere onderlinge verbanden en afhankelijkheden dan een voetbalteam en vraagt dus om een andere manier van samenwerken.

Persoonlijkheden

Welke drijfveren, waarden en talenten heeft elk teamlid? Welke kennis & kunde brengt iedereen mee? En waar zitten de lange tenen en kwetsbaarheden? Wat moeten we in elk geval met elkaar afspreken om recht te doen aan elkaars behoeften? Elkaar kennen, helpt om een relatie op te bouwen en ook om vanaf de start mensen aan te kunnen spreken op hun kracht en kwaliteiten.

In welke omgeving werk je?

Heb je als team de rust en de tijd om aan elkaar te wennen en op elkaar ingespeeld te raken? Of zit er veel druk op de ketel? En is dat teamdruk of wordt er druk uitgeoefend op de individuele teamleden? Urgentie helpt om je met volle aandacht te storten op het realiseren van teamspirit. Maar teveel druk op een beginnend team maakt de kans groter dat het team uit elkaar spat.

Tips

Als je langere tijd met mensen samenwerkt, wordt de persoonlijke en relationele kant van de samenwerking steeds belangrijker. Tips om je collegiale samenwerking te versterken zijn dan:

  • Vraag feedback en vraag hulp. Daarmee laat je zien dat je de inzichten en deskundigheid van je collega waardeert.
  • Geef complimenten. Waardeer de ander voor zijn deskundigheid, hulpvaardigheid, creativiteit etc.
  • Beperk je kritiek. Geen mens is perfect. Vraag je dus eerst af of je er ook echt tastbare last van hebt. Laat je ego af en toe een dagje thuis. Als het dan toch moet, vraag dan liever of ‘iets’ ook op een andere manier kan en leg uit welke last jij er van hebt. Doe dat soort gesprekken ALTIJD onder vier ogen.
  • Blijf oprechte aandacht tonen in de ander. Vraag & luister actief. Kom terug op eerdere gebeurtenissen en uitspraken.
  • Regelmatig samen lachen versterkt de verbinding. Doe dus regelmatig iets leuks.

Om van groep (los zand) te groeien naar een krachtig, flexibel team dat ook effectief kan acteren onder druk, vraagt aandacht en energie van het team. En van de teamleider. Dat doe je waarschijnlijk alleen als de doelen dat ook rechtvaardigen.

Maatwerk

Wij maken altijd programma’s op maat. Dat betekent dat we de ruimte hebben om te werken met groepen vanaf 2 personen! Trainen en coachen, theorie en praktijk gaan zo hand in hand. We trainen en coachen zowel teams als teamleiders.

Team vitaliteit en de vitaliteitsaanjager

Hoe je met elkaar samenwerkt is een van de aspecten die van invloed zijn op het succes van een team. Met ons model ‘De Vitaliteitsaanjager ©, helpen we teams om in de breedte en diepte alle aspecten te onderzoeken om van daaruit snel te kunnen verbeteren. Hier lees je er meer over.

PS

Wil je ons maandelijkse artikel met nieuwe tips liever niet missen? Meld je dan hier aan voor onze nieuwe artikelen.

Spreken onze tips je aan? Vertel het anderen via de sociale media links.

Wil je graag een presentatie |training | coaching op dit onderwerp? Nodig ons, via het contactformulier hiernaast uit voor een oriënterend gesprek. Of bel Wilga Janssen op 06 55 79 78 32.

Laat wat van je horen

*