Samen sterk staan: vertrouwen als basis voor samenwerken

Samen Sterk Staan   samenwerken    teambuilding   vertouwen

Vertrouwen

Om als (project)team goed te kunnen samenwerken zijn meerdere dingen van belang. Misschien wel de meest cruciale is de bereidheid om je teamgenoten te vertrouwen. Vertrouwen in de zin dat je er vanuit gaat dat de ander eerlijk is, dat je op de ander kunt rekenen en dat die zich aan de afspraken houdt.

Vertrouwen is blijkbaar niet vanzelfsprekend. Uitdrukkingen als:

  • Zoals de waard is, zo vertrouwt hij zijn gasten.
  • Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.
  • Vertrouwen is goed, controle is beter.

laten zien dat vertrouwen aandacht nodig heeft. En eigenlijk is dat wel logisch als je je realiseert dat wij mensen vaak van elkaar afhankelijk zijn voor onze resultaten, plezier en geluk. Als je dan nog niet precies weet wat je aan de ander hebt, ben je vaak voorzichtig en afwachtend. Al werkende weg kom je er achter wie de ander is en wat je aan hem hebt.

samenwerken – teambuilding

Als vertrouwen er niet vanzelf is en wel belangrijk is voor een plezierige en succesvolle samenwerking, is het dus nuttig om vanaf het begin af aan aandacht en energie te stoppen in het opbouwen en vasthouden van vertrouwen. Hoe doe je dat op een effectieve manier? Hieronder vind je onze tips.

Vier tips om vertrouwen op te bouwen

1. Investeer in het elkaar leren kennen.

Ons uitgangspunt: ‘Dat wat je aandacht geeft groeit’. Geef dus aandacht aan de positieve kanten van samenwerking, aan hoe je elkaar kunt helpen en versterken en aan wat je met elkaar verbindt. Zo geef je de samenwerking een kans om te groeien en bloeien.

Verwacht niet dat een samenwerking vanzelfsprekend goed gaat. De ander heeft beslist andere verwachtingen, andere ervaringen, andere waarden en normen. Ook over samenwerken. Tegelijkertijd, jezelf en de ander vertrouwen in de samenwerking begint met daarvoor te kiezen en er voor te kiezen er alles aan te doen om dat vertrouwen te laten stijgen. Dat doe je als je je goed realiseert wat het samenwerken oplevert, voor het doel dat je wilt bereiken.

De basis voor dat goede samenwerken is de ander heel goed te leren kennen en waarderen: ken zijn/haar ambities, talenten, ervaringen, hobby’s, waarden en wereldbeelden, privé situatie. Spreek elkaar regelmatig over successen en moeilijke zaken, over wat je belangrijk en waardevol vindt in de klussen waarvoor/waarin je samenwerkt. Hoe beter je elkaar kent, hoe beter je weet wat je precies aan elkaar hebt, hoe krachtiger de verbinding wordt. En hoe relaxter en leuker de samenwerking wordt.

Spreek elkaar ook uitgebreid over samenwerken:
op welk vlak wil je samenwerken, wat verwacht je van elkaar, welke waarden en spelregels vind je in samenwerken belangrijk, hoe ga je de onderlinge communicatie doen? Hoe concreter en explicieter je bent, hoe helderder je de samenwerkingsafspraken maakt, hoe groter de kans dat je een vliegende start maakt in de samenwerking.

Onderzoek wat je elkaar te bieden hebt, waar jullie ervaring en talenten aanvullend zijn. Want als je merkt dat je elkaar nodig hebt om een goed resultaat te leveren, ben je ook meer bereid om te investeren in de samenwerking. Hoe groter jullie gezamenlijke belang, hoe groter de bereidheid om te investeren in de samenwerking en dus in het wederzijdse vertrouwen.

2. Ga tot het tegendeel bewezen is uit van de positieve intentie van de ander

In de praktijk is er bijna niemand op uit om jou met opzet een pootje te lichten. De meeste mensen zijn vooral bezig met hun eigen sores, hun eigen taken en doelen. Als er iets gebeurt wat jou stoort, heeft de ander maar zelden als doel om jou te grazen te nemen. Toch denken we dat al snel. Onze neiging is: ‘als ik iets fout doe ligt het aan de omstandigheden, als de ander iets fout doet ligt dat aan zijn karakter’ (we noemen dat in ons jargon de fundamentele attributiefout). Het werkt natuurlijk beter om er – tot het tegendeel echt bewezen is – van uit te gaan dat de ander goede intenties heeft. En dat ook bij de ander zich situaties kunnen voordoen die er voor zorgen dat hij/zij zich niet aan afspraken kan houden.

3. Spreek met elkaar in plaats van over elkaar.

Begin meteen met het uitspreken van je verwachtingen en met wat jij nodig hebt van de ander om jouw werk goed te doen. Blijf wel reëel. Waarom zou je van de ander meer willen dan wat je zelf bereid bent om op de mat te leggen in het kader van de samenwerking. Ben dus ook helder in wat je zelf te bieden hebt.

Bespreek regelmatig met elkaar hoe jullie vinden dat de samenwerking gaat. Bespreek wat goed gaat en wat nog beter zou kunnen.

Vraag je bij een irritatie af of het de moeite waard is om er over in gesprek te gaan… want veel van je irritaties zeggen minstens zoveel over jezelf dan dat ze iets over de ander zeggen.

Wil je toch met irritaties, spanning of fouten aan de slag maak dan goed gebruik van de feedforward regels:

  • Houd het bij de feiten en maak de situatie niet groter dan die is.
  • Spreek in ik termen en benoem het effect op jou en/of de taak.
  • Focus je op de gewenste toekomst. Het verleden kan niet ongedaan gemaakt worden terwijl je voor de toekomst nieuwe afspraken kunt maken.

4.  Gedraag jezelf betrouwbaar.

samenwerken – teambuilding

Last but not least ‘vertrouwen begint bij je betrouwbaar gedragen’. Daarom:

  • Maak haalbare afspraken.
  • Kom je beloften na.
  • Probeer de ander net even iets meer te helpen dan wat je hebt afgesproken.
  • Communiceer met de ander als je zelf iets vergeet of fout doet. Realiseer je steeds dat wat jij doet impact heeft op de ander en dus dat je rekening met de ander moet en wilt houden.

Wij van De Kunst van Anders ervaren dat samenwerken leuk, leerzaam, effectief en succesvol is. Het is in onze ogen de investering meer dan waard. Dat gunnen wij jou en jullie ook.

Wil je als team een echt grote stap voorwaarts maken in de samenwerking?

Doe dan met ons de RealDrives drijfverentest en leer jezelf en je teamleden heel goed kennen. Niet alleen laten we je zien welke drijfveren je hebt, we helpen je team ook om deze inzichten bij de (project)opdrachten zo te benutten dat je er als team sterker van wordt. Teambuilding met resultaat dus. Neem contact op via het contactvenster rechts of via 06 55 79 78 32.

Wil je (als team) leren om beter samen te werken maar weet je nog niet hoe?

Vraag dan een adviesgesprek aan over jouw vragen en hoe wij je (en jouw team) daarbij zouden kunnen helpen mocht dat nodig zijn. Neem contact op via het contactvenster rechts of via 06 55 79 78 32.

PS
Onderzoeken laten zien dat mensen die sneller geneigd zijn anderen te vertrouwen, mentaal gezonder en gelukkiger zijn.

Meer lezen?

Op deze pagina vind je een overzicht van al onze artikelen.

En hier kun je je inschrijven om gratis elke maand een artikel van onze hand in je mailbox te ontvangen.

Delen?

Je kunt via de social media buttons links, dit artikel delen met je netwerk. Wij waarderen dat zeer.

Laat wat van je horen

*