Teambuilding: samenwerken en de relatiebalans

Samenwerken en de relatiebalans 

Samenwerken staat in de top drie van onderwerpen waar opleiding en training voor ingezet worden (bron: onderzoek Nidap, augustus 2015).

Dat verbaast mij als teamcoach en trainer in leidinggeven & samenwerken niets. Heel veel werk wordt in groepen gedaan. En maar al te snel vinden we dat zo’n groep als team moet functioneren.

Als ik vraag wat mensen dan bedoelen hebben ze het over: doelgericht, efficiënt, gezellig, afspraak = afspraak, kortom ‘alles loopt soepel’. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk te zijn. Want samenwerken = samen werken. Samenwerken is leuk én lastig. Zeker als er druk op de ketel staat en er een resultaat afgeleverd moet worden.

Een groep, met eigen spelregels en (in)formele verhoudingen, zich laten ontwikkelen naar een op andere wijze samenwerkend team, kan heel wat voeten in aarde hebben. Hierin spelen bestaande posities, onderlinge verhoudingen, persoonlijke historie maar ook helderheid over de te realiseren doelen en de gewenste route daarheen, een rol. Daarnaast moet er, binnen de grenzen van wat nodig is om als team optimaal te functioneren, ruimte blijven voor individuele verschillen.

Wat me opvalt is dat er in teams meestal wel aandacht wordt besteed aan de missie, de visie, doelen en taakverdeling. Iedereen begrijpt ondertussen wel dat het niets wordt, als je als team niet weet waar je naar toe moet werken en wat er gedaan moet worden. Helaas wordt er veel minder aandacht aan de onderlinge relaties. Ik snap dat wel. Het is een lastiger onderwerp. Minder tastbaar en pakbaar. En wat moet je eigenlijk bespreken? En hoe doe je dat? Kun je het hebben over lange tenen? Of over de verwachtingen en wensen die je hebt? En wat doe je als mensen het niet met elkaar eens zijn?

In onze teamcoaching geven we ook de onderlinge relaties aandacht. In de onderlinge relaties speelt wat wij noemen ‘de relatiebalans’ © een belangrijke rol:

samenwerken en de relatiebalans

 

 

 

 

Vrijheid

Vrijheid gaat over de ruimte om de dingen op je eigen manier te doen. Een eigen visie en aanpak te hebben. Eventueel in je eentje te opereren. Daarvoor moet ruimte en waardering zijn. In een team kan dat gevoelig liggen. Mensen hebben allerlei codes (normen, regels) over hoe je je hoort te gedragen. Als je daaraan niet mee doet, val je buiten het team. Dan heb je wel vrijheid maar geen verbondenheid. Je opereert solistisch. Vrijheid krijg je dus van je teamgenoten.

Verbondenheid

Verbondenheid gaat over samen optrekken. Daarvoor moet je de ander goed kennen, waarderen, serieus nemen, betrekken en ook jezelf laten kennen. Verbondenheid heeft:
• een praktische, concrete kant nl. letterlijk samen aan het werk zijn.
• een relationele & emotionele kant. De beleving van de samenwerking die grotendeels bepaalt hoe open mensen zijn in hun communicatie.

Verbondenheid kan groeien door samen aan opdrachten te werken. In teams die heel succesvol zijn, zie je soms dat verbondenheid doorslaat naar versmelting. De teamleden gaan qua gedrag (en qua kleding en taal) sterk op elkaar lijken. Ze worden bijna inwisselbaar. Van enige persoonlijke ruimte, laat staan vrijheid is geen sprake meer. Dood in de pot voor de creativiteit en de teamresultaten.

Verantwoordelijkheid

Er zit dus een spanningsveld tussen vrijheid enerzijds en verbondenheid anderzijds. Keuzes die je daarin maakt zijn aan jezelf en hebben consequenties voor jezelf en voor anderen. Je hebt daarin dus verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid is het kantelpunt v.d. driehoek. Te veel verbondenheid leidt tot het inleveren van persoonlijke ruimte, dus vrijheid. Te veel vrijheid leidt tot het inleveren van verbondenheid en verlies van vertrouwen en veiligheid in de groep. Elk teamlid balanceert daartussen en heeft de verantwoordelijkheid daarin eigen keuzes te maken.

Het moge duidelijk zijn: voor de sfeer én de resultaten van het team, is het belangrijk om ook in gesprek te zijn over de onderlinge relaties.

Wil je graag met ons in gesprek over een team en onze teamcoaching?

Neem contact op met Wilga Janssen of Wil Princen via het contactformulier rechts of via 06 55 79 78 32.

Meer lezen?

Op deze pagina vind je een overzicht van al onze artikelen.

En hier kun je je inschrijven om gratis elke maand een artikel van onze hand in je mailbox te ontvangen.

Delen?

Spreekt dit artikel je aan?

Deel het dan met je collega’s, vrienden of bekenden via de sociale media buttons links.

Laat wat van je horen

*