Samenwerken? Wat zegt de wetenschap hierover?

Wij werken graag vanuit de laatste inzichten op ons vakgebied. En delen die inzichten graag met onze klanten. Daarom vind je op allerlei plekken op onze website artikelen, tips en handvatten. Op deze pagina gaan die over samenwerken.

Zelfzuchtig gedrag leidt uiteindelijk tot isolatie

Dynamische en complexe sociale netwerken moedigen hun leden aan om zich vriendelijker en coöperatiever op te stellen. Zelfzuchtig gedrag kan er daarentegen toe leiden dat het individu uit de groep wordt geweerd en letterlijk aan zijn lot wordt overgelaten
Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University. De Amerikaanse onderzoekers stellen dat vriendelijke personen daardoor uiteindelijk ook de beste resultaten kunnen bereiken.

Onderzoeksleider David Rand, docent psychologie aan de Harvard University, merkt op dat mensen soms afgrijselijke dingen met elkaar doen, maar zich meestal bijzonder coöperatief opstellen. “Het is eigenlijk ongelooflijk hoe miljoenen mensen op beperkte oppervlaktes in steden over de hele wereld kunnen samenleven,” merkt hij op. “Handel, vriendschap en democratie op zichzelf vergen een bijzonder hoog niveau van samenwerking. Wanneer iedereen zich coöperatief opstelt, worden uitstekende collectieve resultaten bereikt.”

Het onderzoek toonde volgens Rand aan dat proefpersonen hun sociale netwerken herschikken op een manier waarop zowel voor henzelf als voor het collectief de beste uitkomst wordt gerealiseerd. “Het individu wil nieuwe banden smeden met mensen die zich genereus opstellen, maar probeert ook de samenwerking stop te zetten met personen die zelfzuchtig gedrag vertonen. Op die manier wordt een betere omgeving gecreëerd door vriendelijk te zijn voor elkaar. Wie zich slecht gedraagt, dreigt uiteindelijk uitgesloten te worden.”

De onderzoekers stellen dat een dergelijke uitsluiting het individu ook aanzette om zich nadien extra coöperatief op te stellen. “Uitsluiting is een interne discipline die ervoor zorgt dat het sociale netwerk een hoog niveau van coöperatie van handhaven,” merkt David Rand op. “Een dynamisch sociaal netwerk kent dan ook een grote vorm van samenwerking. Een omgeving waarin geen keuzemogelijkheid aan interactie-partners wordt geboden, wordt daarentegen gekenmerkt door een afbrokkelende samenwerking.” (www.express.be)

Waar samen werken toe kan leiden, laten dit filmpje over een mierenstad zien