Aan de slag met gedragsverandering! Hoe? Met ons vier stappenplan kun je op weg

Stil staan, is achteruit gaan

Er is in ondernemend Nederland niemand meer die deze uitspraak nog vreemd vindt. We weten allemaal dat je, als je te lang teert op je huidige resultaten en successen, je links en rechts door andere aanbieders wordt ingehaald. Dus ben je niet snel tevreden. Niet tevreden over je eigen resultaten. Niet tevreden over je team- of organisatieresultaten. Je wilt graag meer klanten. Je wilt een grotere klanttevredenheid. Je wilt meer marge en lagere kosten. Je wilt blijere, creatievere, ondernemende werknemers. En coachende, inspirerende leiders. Je wilt kortom meer resultaat en daarvoor is ook ander gedrag nodig. Wij weten dat gedrag van mensen altijd samenhangt met de omgeving waarin ze functioneren. Maar hoe kom je dan van A naar Beter? Ons stappenplan helpt je daarbij op weg.

Stap 1 ‘NU’

Breng de huidige situatie in kaart. Mensen, doelen, structuren en omgeving worden in samenhang in kaart gebracht. Bij het gedrag kijken we naar ‘doen, willen, denken, durven, kennen en kunnen’. We maken alle elementen zo concreet mogelijk. Gedragsbeschrijvingen ontstaan aan de hand van voorbeelden, cases en observaties. Door die uit te spitten wordt zichtbaar welke patronen daar in zitten en of die te maken hebben met de persoon dan wel met de omgeving.

Stap 2 ‘GEWENST’

Breng de gewenste situatie in kaart. We kijken met de betrokkenen naar dezelfde aspecten als in stap 1, maar nu kijken we naar waar we naar toe willen: Welk gedrag zouden we willen?

Stap 3 ‘GAP’

Op alle onderzochte aspecten wordt helder, wat veranderd, verbeterd of vernieuwd moet worden. In onze rapportage geven aan wat op welke onderdelen aangepast zou kunnen worden en wat dat oplevert. Wij focussen ons vervolgens op onze eigen expertise: de gedragselementen. En maken met betrokkenen een gedragsverbeterplan. In dat gedragsverbeterplan komen doen, willen, durven, denken, kennen, kunnen en de invloed van de omgeving steeds terug.

stap 4 ‘AAN DE SLAG’

We werken met onze interventies stap voor stap aan het realiseren van het gewenste gedrag. En kijken steeds met alle betrokkenen naar de resultaten, wat bij het realiseren van deze resultaten geholpen heeft en wat belemmerd heeft. Daardoor weten we steeds wat een goede volgende stap is.

Steeds slimmer leren, staat in onze aanpak centraal. We maken daarvoor gebruik van allerlei middelen en methodieken om zo blended learning te realiseren. Persoonlijk contact wisselen we af met on-line leren, werkplek leren en vooral veel opdrachten en oefeningen.

Natuurlijk bevat ons stappenplan op detailniveau nog veel meer aspecten. Die kom ik in een gesprek graag toelichten. Mail of bel Wilga Janssen op 06 55 79 78 32  of w.janssen@dekunstvananders.nl

PS

Ons stappenplan is gebaseerd op met NLP werkmodel, het systeemmodel van Kees Visser, de onderzoeken van Ben Tiggelaar en het Triade gedragsmodel van professor dr. Theo Poiesz. Wie snel wijzer wil worden over gedragsveranderingen raad ik aan het boek ‘doen’ van Ben Tiggelaar te lezen.