Assertiviteit – Stevig in je schoenen staan

Heb je ook wel eens dat gevoel dat anderen je op de achtergrond duwen? Dat jij niet echt gehoord wordt, terwijl je wel een goed idee of een goede oplossing hebt? Dat je te weinig opvalt? Dat anderen soms zelfs ‘over je heen lopen’? Dat je graag wat assertiever zou willen zijn? Kortom, dat je graag wat stevig in je schoenen zou willen staan? Dan is dit programma gemaakt voor jou. Met ons programma komen alle voor jou belangrijke onderwerpen aanbod en begeleiden we je langere tijd. Daardoor heb je echt de kans om flink te groeien naar een assertieve, vriendelijke doch besliste professional die zich niet meer het kaas van het brood laat eten.

Wat komt er allemaal aanbod in het programma ‘stevig in je schoenen staan’

  • Om jezelf goed te kunnen ontwikkelen, is het belangrijk om ook inzicht te hebben in je huidige gewoonten. Wat doe, denk en voel je nu in situaties die je lastig vindt? Wat drijft je in die situaties?
  • Vanuit de inzichten die dit onderzoek oplevert, ga je aan de slag om assertiever en slagvaardiger op te treden. Daarbij helpen we je door aan de hand van je praktijksituaties tips en handvatten mee te geven en deze gezamenlijk te oefenen. Zo weet je ongeveer hoe je de situatie aan wilt pakken en lukt dat in de praktijk een stuk gemakkelijker.
  • We leren je technieken als feedback geven, je ruimte innemen, vriendelijk doch assertief optreden, conflicten hanteren, onderhandelen, nee-zeggen, slecht nieuws brengen enzovoorts.
  • We begeleiden je minimaal een half jaar. Daarin organiseren we bijeenkomsten, ontvang je mails met tips en krijg je e-coaching.

We maken gebruik van veel verschillende invalshoeken als gedachtesturing, gevoelscontrole, communicatietechnieken, fysieke ruimte oefeningen en vooral van praktijkoefeningen en werkopdrachten. Want door situaties anders aan te pakken ontwikkel je nieuwe ervaringen en nieuwe vaardigheden. Waardoor wat eerst moeilijk was, steeds iets gemakkelijker wordt.

Als je dat helpt, doe je een aantal testen die je beter inzicht geven in je persoonlijkheid. Bijvoorbeeld de drijfverentest van RealDrives of een big five test van Testlokaal.

Interesse?

Neem dan contact op met ons via het mailblok, rechts naast deze pagina. Wij bellen je dan om een afspraak te maken.

Wie zichzelf tot bezem maakt, moet niet klagen over de stof.