Gedragsverandering: verbeter de omgeving, begin bij jezelf

Veranderaanpak ‘de ladder’: de leidinggevende als supporter

Vorige week had ik een coachgesprek met een teamleider over zijn rol in de veranderingen die het team te doen heeft.

Op basis van het model ‘De ladder’ van Ben Tiggelaar, hebben we met het team een veranderplan gemaakt. Een zo concreet en haalbaar als mogelijk veranderplan. Een veranderaanpak die ontwikkeld is en gedragen wordt door het team.

Het verandermodel ‘de ladder’ richt zich op doelen waarvoor gedragsverandering nodig is. Het model bestaat uit drie stappen:

  1. wat is het doel
  2. welk gedrag (bestaand en nieuw) is nodig om dit doel te bereiken
  3. welke support is nodig en hoe richten we de omgeving zo in dat deze het gewenste en benodigde gedrag ondersteund.

Een mooi, praktisch en handzaam model. Waarmee ik als teamcoach prima aan de slag kan.

En toch…

Je anders gedragen kan lastig zijn. Ook al vind je het doel nog zo belangrijk, het aanleren en vasthouden van nieuw gedrag kan ingewikkeld zijn.
Dus hebben de teamleider en ik samen gekeken naar zijn rol bij de gedragsveranderingen van de teamleden. Want voor de teamleden is de leidinggevende ‘omgeving’. Vaak een heel belangrijke omgeving. En dan maakt het niet uit of je teamleider of projectleider bent. In beide gevallen ben je voor het team ‘belangrijke omgeving’.  Dit Volkskrant artikel over vaders en ouderschapsverlof laat zien, hoeveel invloed het gedrag van de leidinggevende kan hebben. 

Als ‘omgeving’ kun je veranderingen in je team belemmeren of juist ondersteunen. De insteek die in ons coachgesprek centraal stond was dan ook deze: ‘verbeter de omgeving, begin bij je eigen gedrag’. Dat leverde concrete pareltjes van ondersteunend, supporterend gedrag op. Waar hij er 2 uit gekozen heeft om mee aan de slag te gaan. Want ja, ook een leidinggevende is een mens. Dus ook hem kost het aanleren en vasthouden van nieuw gedrag tijd en energie. Bovendien moet je toetsen of je nieuwe gedrag het gewenste effect op de teamleden heeft. Stap voor stap dus. Waarbij ik de coach/support van het team en van de leidinggevende ben.

gedragsverandering; de ladder; doel - gedrag - support

gedragsverandering; de ladder; doel – gedrag – support

 

Tags: Teamcoaching, teamleider , leiderschap, projectleider, veranderplan, veranderaanpak ‘de ladder’ van Ben Tiggelaar: doel – gedrag – support.