werkend leren: leren voor en van je werk

Hoe versterk je het werkend leren?

Het Sociaal Cultureel Planbureau publiceerde 30 augustus jl een nieuw rapport ‘Aanbod van Arbeid’. 

Er staan tal van belangrijke gegevens in over de arbeidsmarkt. Wij kijken er met de bril van ‘werkend leren’ en ‘je leven lang leren’ naar en lezen o.a.

Blijven leren en ontwikkelen

De deelname aan formele scholing (opleidingen en cursussen) blijft stabiel. Hoogopgeleiden tot de 45 jaar & met een vast contract volgen het vaakst een formele scholing.

Informeel leren is geen vervanger van formeel leren

Medewerkers die weinig formele scholing ontvangen compenseren dit niet door meer informeel leren. Informeel leren is nieuwe kennis en ervaring opdoen op de werkplek door te doen en door te leren van collega’s of leidinggevenden. De mensen die een cursus volgen, zijn juist ook degenen die veel informeel leren (als onderdeel van de cursus?). Groepen die weinig formele scholing ontvangen compenseren hun lagere deelname aan formele scholing dus niet door een hogere deelname aan informeel leren. Formeel leren versterkt dus het informeel leren!!! En de 70-20-10 regel dan? Wie het boek van Jennings leest, ziet dat hij formeel leren ook als basis voor informeel lezen ziet.

Arbeidsmarktontwikkelingen

  • Nederland is een kenniseconomie. We verdienen ons geld door steeds net iets slimmere oplossingen te bedenken voor problemen. Innovatie dus.
  • Vakgebieden komen en gaan steeds sneller. De kennis en kunde van nu is over 10 tot 15 jaar niet tot nauwelijks bruikbaar. Omscholing en herscholing in de nieuwe vakken en nieuwe technieken is dus van overlevingsbelang voor een kenniseconomie.
  • Het aantal oudere werknemers groeit gestaag. Terwijl we niet tot nauwelijks investeren in hun kennis en kunde.
  • Het aantal flexwerkers groeit gestaag. Terwijl we niet tot nauwelijks investeren in hun kennis en kunde.
werkend leren 2

werkend leren

Conclusie

Die kunnen we snel trekken. Formeel leren moet dus, juist ook om het informeel leren te versterken. En niet alleen voor de HBO-ers en academici. Juist ook voor de LBO-ers en MBO-ers, wiens werk ook verandert of (voor hen) nog erger, gewoon verdwijnt. Juist ook dus voor de mensen die een minder succesvolle schoolcarrière achter de rug hebben en misschien van zichzelf minder geneigd zijn tot formeel leren.

Formeel leren en informeel leren ‘moeten’ aan elkaar gekoppeld worden. Zo creëer je het meest optimale leer-rendement. We doen dit zelf bijvoorbeeld in onze trajecten ‘professioneel projecten leiden’. Waarvan we de 4e jaargang zijn gestart.

Hoe kijk jij hier tegen aan?  Wat gebeurt er in jouw organisatie aan formeel leren? Reageer in het contactformulier rechts.