leren te leren | op naar persoonlijk meesterschap

Je zelf ontwikkelen, nieuwe dingen leren, jezelf verbeteren, groeien en bloeien om te komen tot persoonlijk meesterschap en vakmanschap. Veel van de professionals uit onze trajecten en programma’s willen dat graag. En dus is het belangrijk om te weten hoe je jezelf kunt helpen bij het leren en ontwikkelen.

Australische onderzoekers  kwamen er in een onderzoek over afvallen en het vasthouden van je nieuwe gewicht (ook een leerproces!!!) achter dat ‘vasthouders’ op een aantal punten verschillen van de ’terugvallers’.

De mensen die volharden kenmerken zich door:

  1. sterke probleemoplossende vaardigheden
  2. meer oog voor het belang van planning
  3. dat ze zich zelf minder hard veroordelen als ze eens een fout maken.

Bovenstaande drie vaardigheden, kun je alle drie leren.

Probleemoplossende vaardigheden leer je jezelf door bij tegenvallers en problemen je af te vragen: hoe kan ik dit aanpakken. En steeds te kijken of meer opties kunt bedenken. Oefeningen in creativiteit helpen daarbij.

planning – time management

Planning is een onderdeel van time management trainingen. Leren vooruit te denken, je tijd handig in te delen, na te denken over ‘wat er fout zou kunnen gaan en hoe je dat voorkomt of daarop reageert’ zijn vaardigheden die je goed ontwikkelt door je tijd beter te organiseren.

Hoe je met jezelf omgaat als je fouten maakt of denkt te maken, is een onderdeel van de ACT (acceptance and commitment training) aanpak. Je hoofd produceert aan de lopende band gedachten (en gevoelens). Als je die allemaal serieus neemt en er in mee gaat als je eens een fout of misstap begaat, daalt je motivatie voor het leren en verbeteren.

Met ACT leer je om anders en productiever met je gedachten om te gaan. Op deze pagina lees je meer over ACT.

Wil je leren hoe je beter kunt leren en je zelf kunt helpen om meer te groeien en bloeien? Vraag dan een gratis adviesgesprek aan waarin we samen bekijken wat je vraag is en hoe wij je kunnen helpen. Neem contact op met ons via het contactformulier rechts of via 06 55 79 78 32.

Ben jij Social Mindful en empathisch?

Social Mindful. Samenwerken. Teambuilding. Persoonlijk Meesterschap. ACT Breda.

Social Mindfulness

In het tijdschrift voor Psychologie (december 2016) wordt Paul van Lange, hoogleraar sociale psychologie aan de VU, geïnterviewd over vertrouwen, empathie en inlevingsvermogen. Interessant om te lezen ook omdat je er meteen mee aan de slag kunt.

samenwerken teambuilding

Een van de dingen die je meteen kunt gaan doen, vat hij samen onder de term ‘social mindfulness‘. Daarmee bedoelt hij dat je steeds in je contacten laat merken dat je oprechte interesse en betrokkenheid hebt. Alledaagse vriendelijkheid dus, en liefst net even iets meer. Dat zit vaak in kleine gebaren die gemakkelijk te doen zijn: de ander voor laten gaan, een deur open houden, op tijd komen, de koekjes in huis hebben waarvan je weet dat de ander die lekker vindt, echt luisteren en onthouden wat de ander vertelde etc.. Je laat daarmee zien dat je oog en aandacht hebt voor de ander. Daarmee kweek je vertrouwen. En dat betaalt zich vaak direct uit in een meer ontspannen sfeer en in dat de ander jou ook wat gunt.

Vertrouwen is een van de weinige eigenschappen die nauwelijks genetisch bepaald zijn. Recente ervaringen spelen een grote rol en kunnen het vertrouwen snel laten groeien of beschadigen.Vertrouwen is dus sterk omgevingsafhankelijk en iets wat steeds om (wederzijdse) bevestiging vraagt. Bovendien wordt ons gedrag sterk beïnvloedt door wat er in de omgeving gebeurt. Als andere mensen (jouw omgeving) vriendelijk en betrokken zijn, ga jij dat gedrag overnemen. En andersom gebeurt dat dus ook!

Je kunt met allerlei kleine gebaren van vriendelijkheid en betrokkenheid (social mindful dus) gemakkelijk een bijdrage leveren aan het vertrouwen in je team en daarmee aan de samenwerking. En niet alleen in je team, ook aan het vertrouwen in je eigen leefomgeving. Doe je ook mee?

PS

Wil je meer weten over onze aanpak bij teamcoaching | teambuilding? Neem dan contact op voor een kennismakingsgesprek. Via het contactformulier rechts of via 06 55 79 78 32 (Wilga Janssen).

Wil je graag jezelf ontwikkelen? Assertiever worden? Meer inlevingsvermogen ontwikkelen? Je eigen leven beter vorm geven? We maken hiervoor gebruik van de ACT aanpak. ACT staat voor acceptance and commitment therapie | training. Je kunt er hier meer over lezen.

PS

In de Volkskrant van 29 april staat onder de kop ‘Wat is er mis met empathie?’ een uitgebreid artikel over de negatieve kanten van empathie. In het artikel, van de hand van Marco Visscher wordt Paul Bloom aangehaald. Bloom doceert psychologie aan de universiteit van Yale. Hij voert een rits bezwaren aan in zijn nieuwste boek, Against empathy. Hij gebruikt de schijnwerper als metafoor om aan te geven hoe empathie verblindend werkt. Wanneer je het ergens op richt, heeft het licht maar een beperkt bereik. Alleen datgene waarop je het schijnt, wordt zichtbaar. Empathie beperkt zich tot één persoon of een klein groepje personen.

Zo wordt ons vermogen tot empathie en ons inlevingsvermogen door fondsenwervers en politiek gebruikt om onze aandacht te richten op dat wat zij belangrijk vinden….

Het is dus belangrijk om naast ons aangeboren empathisch vermogen ook het meer rationele en cultuur bepaalde inlevingsvermogen te ontwikkelen. Dat helpt ons om verder te kijken naar ons primaire empathische reactie.

Op deze pagina op de site van de Volkskrant kun je het hele artikel lezen.

PS

Empathie lijkt op dit moment een belangrijk onderzoeksonderwerp te zijn. Zo blijkt uit onderzoek van Okonufa en collega’s dat verstandig empathisch reageren als een kind (een leerling in dit onderzoek) vervelend doet, vaak effectiever is dan straffen. Als je straft los je het probleem van het vervelende gedrag niet op. Vaak maak je het zelfs groter omdat er een negatieve spiraal ontstaat. Door verstandig empathisch te reageren en een gesprek aan te gaan, toon je vertrouwen en respect voor het kind en de situatie. Je krijgt beter inzicht in de behoeften en het perspectief van het kind en kunt zo vaak tot een betere oplossing van het probleem komen.

Bij volwassenen werkt dat niet anders. Negeren, afkatten, verbaal in de hoek zetten of op een andere manier ‘straffen’, zorgt ervoor dat het negatieve gedrag erger wordt of ondergronds overgaat in gemopper, geklaag of anderszins werk en sfeer verpestend gedrag. Het gesprek aangaan en de behoeften, waarden en doelen van de ander serieus nemen, zorgt er meestal voor dat er een constructieve oplossing komt.

PS

Mensen verschillen in hun empathisch vermogen door verschillen in aanleg en verschillen in positieve en negatieve ervaringen en in opvoeding. Het empathisch vermogen van mensen blijkt samen te hangen met schuldgevoelens. Verschillende onderzoeken laten zien dat mensen die meer | vaker schuldgevoelens hebben een groter empathisch vermogen hebben.  Mensen die een sterker ontwikkeld schuldgevoel hebben (meer empathisch zijn) hebben de neiging zich psychologisch meer aan te passen, doen meer hun best om emoties als woede of frustratie effectief te beheersen en zijn socialer in de omgang met andere mensen. Ze doen ook meer moeite om de relatie met anderen te onderhouden. En ze ontwikkelen daardoor ook meer interpersoonlijke probleemoplossende vaardigheden.

Interessant is ook dat ze ook beter zijn in het lezen van non-verbaal gedrag van anderen. Ze zijn beter in staat om gezichtsemoties waar te nemen en ze goed te interpreteren. Zie ook dit artikel.

Een punt van aandacht: Schuldgevoel en schaamte zijn niet hetzelfde. Schaamte is gericht meer gericht op jezelf en schuldgevoel is meer gericht op de ander. Bij schaamte zijn mensen (omdat de aandacht op henzelf gericht is) minder empathisch en minder gericht op de relatie met de ander.