Strategisch handelen… Wil je er beter in worden?

Strategisch handelen: strategisch denken en tactisch doen.

Wil je beter worden in strategisch handelen?

Er is veel te leren van de Chinese manier van denken over het bereiken van doelen. O.a. van Sun Tzu die aan het woord komt in het boek ‘de kunst van het oorlog voeren’. Vooral omdat zijn uitgangspunt is dat je moet proberen om oorlogsgeweld en dus doden en schade te vermijden. Je moet je doelen bereiken door psychologisch en strategisch inzicht en vanuit dat inzicht te handelen.

Een quote uit het boek:

‘Er bestaan geen op zichzelf staande gebeurtenissen’.

Om strategisch te handelen is het belangrijk je te realiseren dat mensen en situaties met elkaar samenhangen. En dat je meestal niet met een actie je doelen bereikt hebt. In onze coaching|training leren we je om een speelveld analyse en een actoren analyse te maken en steeds bij te werken. En we leren je hoe je vanuit die inzichten tot tactisch doen komt.

Meer weten?

Neem contact op met Wilga Janssen via het contactvenster rechts of via 06 55 79 78 32.

Omgevingssensitiviteit en strategisch handelen

Omgevingssensitiviteit en strategisch handelen

Vorige week werd ik gebeld door een projectleider met een coachvraag. Hij zei: ‘mijn teamleider zegt dat ik meer omgevingssensitiviteit moet ontwikkelen. En mijn vrouw zegt regelmatig dat ik met oogkleppen op, rond loop. Volgens mij hebben die twee dingen met elkaar te maken. Kun jij me helpen om meer oog te krijgen voor wat zich in mijn omgeving afspeelt?’

Wat is dat eigenlijk ‘omgevingssensitiviteit’ en waarom is dat belangrijk?

Omgevingssensitiviteit betekent letterlijk: gevoelig zijn voor de omgeving. In werksituaties bedoelen we met omgevingssensitiviteit dat je oog en oor hebt voor zaken als:

  • belangen, behoeften en persoonlijkheden van mensen die betrokken zijn bij je project
  • de historie die mensen met elkaar hebben
  • ontwikkelingen in de omgeving van je project
  • ontwikkelingen in de maatschappij
  • ontwikkelingen in je vak.

Je let op signalen hier en nu en je let op gebeurtenissen en informatie die op de iets langere termijn van invloed kunnen zijn op het project. Je ziet hoe die verschillende aspecten elkaar kunnen beïnvloeden. Je realiseert je dat het project dat je doet zich afspeelt in een omgeving en dat die omgeving voortdurend van invloed is op het verloop en het eindresultaat van het project. En dat je werkt met mensen die enerzijds nog al standvastig en eigenwijs kunnen zijn en anderzijds nog al wispelturig.

Je hebt niet alleen zicht op alle aspecten die je werk (je project) beïnvloeden, je bent ook in staat om zelf op een dusdanige manier invloed uit te oefenen dat het project binnen deze context toch (ongeveer) voor elkaar komt.

Wat moet je jezelf eigen maken om meer omgevingssensitiviteit te ontwikkelen?

  • Je hebt er een open, onderzoekende en nieuwsgierige houding voor nodig. Je kijkt naar wat er gebeurt en je vraagt je waarom iets gaat zoals het gaat. Wat zegt de gebeurtenis over de betrokken mensen, techniek, samenwerken, leidinggeven, politiek, beleid, regels etc.. Zo leer je steeds beter zien ‘hoe een spel gespeeld wordt’, hoe een spel jouw project beïnvloedt, en waar en hoe jij zelf invloed kunt uitoefenen.
  • Je moet leren om gebeurtenissen, informatie en mensen met elkaar te verbinden. Zo leer je zien welke patronen er onder gebeurtenissen liggen.
  • Je hebt een groot arsenaal aan communicatie (beïnvloedings-) vaardigheden nodig.
omgevingssensitiviteit

omgevingssensitiviteit en strategisch handelen

Ik heb deze projectleider aangeboden hem te coachen met behulp van ons handvat ‘strategisch denken, tactisch doen’.  Met behulp van dat handvat leer je om onderzoekend breed te kijken naar je project, de mensen en de omgeving. Om van daaruit strategieën te ontwikkelen voor je handelen. En over te gaan tot actie. Zo leer je aan de hand van je eigen dagelijks werk hoe je strategisch (er) handelt.

Volgende week beginnen we.

Meer weten?

Op deze pagina vind je meer informatie over de coaching in strategisch handelen.

Op deze pagina vind je een overzicht van al onze artikelen over strategisch handelen en beïnvloeden

En natuurlijk ben je altijd welkom voor een gratis kennismakingsgesprek. Je kunt Wilga bellen op 06 55 79 78 32. Of haar mailen via het contactvenster rechts.