Teambuilding: leren van de historie van je team

Teambuilding   teamspirit   zelfsturende teams

Teambuilding: leren van de historie van je team

Het team wilde graag coaching. Ze waren min of meer een zelfsturend team. Dat viel hen lang niet altijd mee. Bovendien was er de afgelopen jaren in en om het team veel gebeurd. En die gebeurtenissen hadden grote invloed op de teamspirit en de samenwerking. De teamleden wilden niet alleen werken aan het verbeteren van de hier-en-nu samenwerking. Ze wilden ook graag snappen hoe ze als team waren beïnvloed door de historie. Zodat ze daarvan konden leren voor de toekomst.

Historie, toekomst en hun samenhang

Ik was en ben het eens met hun gedachte dat je kunt leren van de geschiedenis. Niet omdat een geschiedenis zich altijd precies herhaalt. Maar wel omdat je leert op een andere manier – meer strategisch – na te denken over het handelen van mensen en de invloed daarvan op de omgeving. Je leert je eigen gedrag en dat van anderen meer te bezien vanuit de context en de situatie van dat moment. En je leert ook zien dat toeval altijd een rol speelt. Bovendien merkt je dat je lang niet alles in de hand hebt en dat je het vaak moet doen met wat er – deels toevallig – gebeurt. Wij noemen dat strategisch denken en tactisch doen. Hier kun je er meer over lezen. 

Geschiedenis

Ik put daarvoor ook inspiratie uit het boek van Harari. Yuval Noah Harari schrijft in zijn boek ‘Sapiens, een kleine geschiedenis van de mensheid’ het volgende:

Elk punt in de geschiedenis is een kruispunt. Er leidt precies één weg van het verleden naar het heden, maar naar de toekomst splitsen zich talloze paden af. Sommige van die paden zijn breder, minder hobbelig en beter gemarkeerd, dus is het waarschijnlijker dat we die nemen, maar soms neemt de geschiedenis – of de mensen die de geschiedenis maken – onverwachte afslagen.

Dat geldt ook voor de geschiedenis en de toekomst van een team.

Geschiedenis van het team

Ook de geschiedenis van dit team was een route met veel kruispunten. Bovendien lagen er nog al eens obstakels op de weg, was een weg afgesloten, was het slecht weer, vielen er teamleden af enzovoorts. Door met elkaar terug te kijken, leerde het team hoe gebeurtenissen buiten en in het team, de sfeer en de samenwerking hadden beïnvloed. Ze zagen hoe hun eigen handelen van invloed was geweest op de sfeer en op de positie van het team in de organisatie. Ze zagen dat sommige van hun (of andermans) handelingen in die context en dat moment het gewenste effect hadden. Maar dat door allerlei zich wijzigende omstandigheden, dat effect soms ook weer teniet werd gedaan. Terugkijkend konden ze met elkaar de weg die ze de afgelopen jaren hadden afgelegd, bloot leggen.

Teamleden leerden daarvan voor de toekomst:

  • realistischer te kijken naar het doen en laten van zichzelf en andere mensen. Wat vandaag een goed idee lijkt, blijkt het overmorgen niet te zijn en andersom. Je leert het handelen van mensen meer bezien vanuit de context | de situatie waarin het zich afspeelt. Je leert dat je lang niet altijd de hele situatie kunt overzien en dat je bril gekleurd is. De meeste mensen doen gewoon hun best en vanuit het resultaat daarvan moet je weer verder.
  • dat patronen in een team hardnekkig kunnen zijn: mensen zijn gewend om op een bepaalde manier met situaties en elkaar om te gaan. Die gewoonten zijn niet zomaar verdwenen. Het helpt als je patronen sneller herkent. En als je er met relativering en humor mee om kunt gaan.
  • meer te denken vanuit belangen en posities. En zich meer te realiseren dat iedereen altijd belangen en posities heeft. Die zijn (meestal) niet goed of slecht. Je moet er gewoon mee dealen.
  • meer te denken vanuit de langere termijn en wat je op die langere termijn wilt bereiken door hier-en-nu iets te doen of laten.
  • zich meer uit te spreken naar elkaar over behoeften, belangen, gedragsstijlen, verschil in persoonlijkheid en de effecten daarvan. Als je als team sterk wilt staan, moet je elkaar goed kennen, in je eigen team open en eerlijk willen zijn en met enige humor en relativering naar jezelf en andere mensen kunnen kijken.
  • zien dat je invloed heel wisselend kan zijn. Dat je de goede momenten moet gebruiken en vervolgens ook weer moet afwachten hoe het valt.

Het schip schoonmaken

Ik noem deze aanpak ‘het schip schoonmaken’.  Je bikt alle aangegroeide mos en schelpen van het schip. Vernieuwt wat kapot of versleten is. Bespreekt alle rollen en posities. Enzovoorts. Bij deze aanpak is het van groot belang om:

  • een tijdslijn uit te zetten
  • onderscheid te maken tussen feiten, meningen & gedachten en gevoelens
  • met elkaar terugkijkend, te leren van wat is gebeurd.

Door dat zorgvuldig met elkaar te doen kun je met deze terugblik de gevolgde route met alle kruispunten, gebeurtenissen en hun gevolgen bloot leggen. Dat is leerzaam.

teambuilding

teambuilding – schoon schip maken

Niet omdat je de geschiedenis kunt herhalen en herschrijven. Maar omdat je die manier van denken en spreken met elkaar kunt gebruiken voor wat zich hier-en-nu richting de toekomst afspeelt. En dat helpt je als team om een koers uit te zetten en met elkaar die kant uit te bewegen.

 

Wil je leren van de historie van je team?

Neem voor teambuilding contact op met Wilga Janssen via het contactvenster rechts of via 06 55 79 78 32.

Delen?

Vind je dit blog interessant voor je relaties? Je kunt het via de social media buttons delen met je netwerk.

Meer lezen?

Op deze pagina vind je een overzicht van al onze artikelen.

En hier kun je je inschrijven om gratis elke maand een artikel van onze hand in je mailbox te ontvangen.

 

zelfsturende teams

De last van het zelfsturende team

Een directeur van een organisatie waar ruim een jaar geleden zelforganisatie werd ingevoerd, vertelde vorige week: ‘Een van de teams kwam met de vraag ‘Kunnen we niet een coördinator benoemen? Die kan dan een aantal van de taken als roosteren, ziektevervanging regelen, mensen aanspreken die te laat komen en zo, voor vast doen. Dat is toch veel handiger?’.

Tja. Zelfsturing of zelforganisatie is lang niet altijd gemakkelijk. Managementtaken kunnen saai zijn, taai zijn, conflicten met je collega’s opleveren, spanning geven…

Wat doe je nu?

Toch maar weer een coördinator? Die dan over een tijdje gewoon weer teamleider wordt? Waar we als ‘gewone’ teamleden over kunnen klagen en bij kunnen klagen! En die ons helpt als we iets moeilijk vinden.

Of toch maar niet? En het team helpen om beter te worden in deze taken en beter te worden in het samenwerken in deze taken. Het team coachen om samen vitaler en krachtiger te worden. En het team te leren om ook effectief naar de ‘bedrijfsmatige’ kanten van het werk te kijken. Ook niet altijd gemakkelijk.

Een ingewikkeld dilemma waar je als directie steeds weer een weg in moet zien te vinden. Terwijl je op voorhand weet dat er geen ‘beste’ oplossing is, hooguit een oplossing die tijdelijk goed werkt. En dat elke oplossing investeringen vraagt.

Teamcoaching

zelfsturende teams 1

zelfsturende teams?

Ben je op zoek naar een teamcoach? Iemand die het team kan helpen bij de ontwikkelingsvragen die het team heeft?

Neem dan contact op met Wilga Janssen via het contactformulier rechts of via 06 55 79 78 32

Referenties over teamcoaching vind je hier.