Teambuilding: gedoe of zelfs ruzie in het team…

teambuilding    samenwerken    gedoe in het team   conflicten in het team

Gedoe in het team 

Wil je meteen aan de slag met teambuilding?

Wil je graag een goede start maken met je team? Of gedoe zo vroeg mogelijk bij de kop pakken? Wij helpen je team om meters te maken in de samenwerking. Je kunt ons voor hulp bij teambuilding bereiken via het contactvenster rechts.

Waarom kennen veel teams gedoe en zelfs conflicten?

conflicten in team

gedoe in het team

Allereerst is de dynamiek in organisaties en daarmee in team de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Teams wisselen steeds sneller van samenstelling en druk van buitenaf om samen snel tot grote – liefst ook nog innovatieve – prestaties te komen neemt alleen maar toe.

Daarnaast worden mensen steeds mondiger, assertiever en proactiever opgevoed en opgeleid. Je leert dat het belangrijk is jezelf te laten horen en zien. Er wordt van je verwacht dat je initiatiefrijk, zelfstandig en resultaatgericht bent.

Zet een groep actieve, energieke, prestatiegerichte mensen bij elkaar en de kans dat ze elkaar misverstaan en elkaars gras maaien, is best groot. Deze mensen willen allemaal hun stempel drukken op het project en zijn vooral met hun eigen positie en inbreng bezig. Ze letten dus te weinig op de andere teamleden.

Zet een groep actieve, energieke, prestatiegerichte mensen in een team en verwacht dat ze snel tot mooie innovatieve prestaties komen en de kans op gedoe is best groot. Iedereen voelt de druk om te presteren en ze willen dat zelf ook graag. Een (licht) gevoel van stress zorgt ervoor dat mensen meer gericht zijn op hun eigen positie, hun eigen veiligheid en minder bezig zijn met de andere teamleden. Bovendien kan druk van buitenaf zorgen voor tempo-jagen waardoor een team de tijd niet meer neemt om met respect voor de inbreng van iedereen tot ideeën en besluitvorming te komen. De teambuilding komt onder druk te staan.

Wat doe je als je merkt dat het vertrouwen afneemt?

Voordat gedoe tot uitbarsting komt, zijn er voor een oplettend teamlid al signalen merkbaar die aangeven dat er wat aan de hand is. In een groep ontstaan namelijk heel snel communicatiepatronen. En afwijkingen van de die patronen laten zien dat er iets aan de hand is.

Voorbeeld
Het patroon in dit team is, dat we altijd allemaal zo’n kwartier eerder voor het overleg aanwezig zijn zodat we gezellig even kunnen bijpraten. Als daar ‘plotseling’ vanaf geweken wordt – sommige mensen komen meerdere keren achter elkaar nog maar vijf minuten eerder of zelfs te laat – dan kan het een signaal zijn dat er onderhuids wat aan de hand is.

Wat doe je dan?

Stap 1
Check en dubbel check. Doe dat het liefst eerst onder vier ogen bij de personen die het betreft. Vertel hem of haar dat je wat opvalt en vraag of het goed is als je dat met hem of haar bespreekt. Vertel vervolgens eerst je eigen waarnemingen (feiten dus) en eventueel dan pas je zorgen, gevoel of gedachten. Want je kunt best verkeerd zitten met je waarnemingen. En je zorgen en gedachten kunnen ook het resultaat zijn van je eigen gedachten en niet van het handelen van de ander!

Je herkent in bovenstaande waarschijnlijk de stappen van feedback geven:

  • Benoemen van je recente waarnemingen en vragen of de ander dit herkent.
  • Beschrijven van effect (zorgen, gedachten, gevoelens) en vragen of de ander dit snapt.
  • Bespreken hoe de ander dit ervaart.
  • Bespreken wat vanuit het gezamenlijke doel gezien, wat nodig is om samen verder te werken.
LSD, luisteren samenvatten doorvragen

luisteren samenvatten doorvragen

Luister serieus en aandachtig naar elkaar. Verschillen van inzichten over waarnemingen, interpretaties, doelen, werkwijzen zijn heel gewoon. En altijd wel te overbruggen mits je bereid bent serieus en met volle aandacht naar elkaar te luisteren. LSD (luisteren, samenvatten, doorvragen) is niet voor niets de meest belangrijke basisvaardigheid van alle communicatieve vaardigheden.

Het grootste risico in deze fase is, dat je je waarnemingen niet met de betreffende persoon bespreekt maar met anderen. Dat ontaardt al snel in roddelen, in vervorming van waarnemingen en in kliekjesvorming. Waardoor een relatief klein incident gemakkelijk kan uitgroeien tot groots gedoe.

Mocht je wel goed zitten met je waarneming dan kun je naar stap 2 gaan.

Stap 2
Bespreek samen hoe je hiermee verder kunt. Soms is het simpelweg genoeg dat je samen besproken hebt wat er aan de hand was en kun je nu weer met een schone lei verder. Soms moet er een bij de situatie passende actie komen.

Op welke acties je ook uitkomt, zorg ervoor dat de route er naartoe eerlijk is. Vergelijk het maar met onze rechtspraak. Die is zo opgezet dat beide partijen een zo eerlijk mogelijk proces hebben. Procedures en stappenplannen helpen om te zorgen dat alle teamleden zich serieus genomen en eerlijk behandeld voelen. Dat blijkt minstens zo belangrijk als de uiteindelijke uitkomst en acties.

Wat doe je als de ander je vertrouwen echt beschaamd heeft?

Soms gaat het echt mis en voel je je enorm op je tenen en hart getrapt. Er lijkt een flinke botsing aan te komen. En toch: vraag je af ‘hoe ernstig is dit nu werkelijk?’, ‘ vanuit welke intentie zou de ander dit gedaan hebben?’; en ‘stel dat de rollen omgedraaid waren, hoe zou je dan graag willen dat de ander zou reageren?’. Ga dus eerst met jezelf het gesprek aan om je eigen gedachten, normen en beelden te onderzoeken.

Ga als je het nodig vindt, het gesprek met de ander aan. Niet meteen dus want dan komt het stoom misschien nog uit je oren. Maar wacht ook niet te lang want dan lijken de nut en noodzaak van het gesprek verdwenen.

Onderzoek in het gesprek samen

  1. Of je beiden de samenwerking belangrijk genoeg vindt om er in te investeren.
  2. Wat je qua samenwerking minimaal moet doen om de gezamenlijke doelen te realiseren.
  3. Welke ervaringen, kwaliteiten en talenten je graag wilt inzetten om het gezamenlijke doel te realiseren.
  4. Wat je qua communicatie en afspraken kunt doen om beter aan elkaars verwachtingen en wensen te voldoen. Ben daar zo precies en concreet mogelijk in. Want veel gedoe in een team ontstaat uit slechte afspraken over communicatie en besluitvorming.
teambuilding - conflicten

teambuilding – conflicten

Door er samen serieus het gesprek over te voeren, leer je hoe je het maximale uit de samenwerking haalt. En hoe je in de samenwerking ook recht doet aan de talenten en drijfveren van alle teamleden.

Tot slot

Bedenk dat jee altijd een BOZO (beste optie zonder overeenkomst) hebt: je hebt namelijk altijd nog de keuze om de samenwerking op een heel laag pitje te zetten.

Wil je dat niet en zoek je hulp om als team samen sterker te worden?

Neem voor teambuilding contact op met ons via het contactvenster rechts of via 06 55 79 78 32.

Een nieuw team?

Wil je graag een goede start maken? Lees dan de tips in dit artikel. Met deze handvatten kun je meteen zelf aan de slag. Of neem contact op met ons.

Delen?

Vind je dit artikel interessant voor je relaties? Je kunt het via de social media buttons links, delen met je netwerk.

Meer lezen?

Op deze pagina vind je een overzicht van al onze artikelen.

En hier kun je je inschrijven om gratis elke maand een artikel van onze hand in je mailbox te ontvangen.

PS

Op deze pagina staan tips om je eigen communicatie te verbeteren. Zo lever je zelf meteen een goede bijdrage aan de samenwerking.

Laat wat van je horen

*