8 dingen die je zelf kunt doen om de samenwerking in het team te verbeteren

teambuilding   samenwerken     vergroot je invloed     samen sta je sterker    samenwerking team verbeteren

samenwerking team verbeteren

samenwerking team verbeteren

Samenwerking team verbeteren? 8 tips om zelf aan de slag te gaan

Teambuilding gaat niet vanzelf. Het mooie is dat je als teamlid zelf al een hoop kunt doen om de samenwerking in je team te verbeteren. Je hoeft echt niet te wachten tot er een teamcoach komt. Met onderstaande tips kunt je zelf morgen aan de slag.

1. Maak een positieve start

Hoe je de samenwerking (steeds opnieuw!) start heeft grote invloed op het verdere verloop. Dus kun je een grote invloed uitoefenen door een positieve start te maken. Dat vindt deels in je eigen hoofd plaats. Als je denkt en er van uit gaat dat de ander – net zoals jijzelf :-) – een aardig persoon is en dat de ander  – net zoals jij dat bent  :-) – interessant is om beter te leren kennen, ga je met die gedachten en intenties het gesprek aan. Je ogen en mond stralen dat ook uit. De ander signaleert dat (grotendeels onbewust) en reageert daar onmiddellijk op positieve wijze op. Vervolgens kun je de start van het gesprek een boost geven door geïnteresseerd te zijn en doen. Stel vragen, laat je zelf kennen en luister met aandacht. Zo ontstaat er binnen enkele minuten een leuk en energiek gesprek.

2. Verwacht geen wonderen,

niet van jezelf en zeker niet van de ander. Verwacht niet de ander ziet dat jij (extra) je best doet om een goede samenwerking te realiseren. Mensen zijn in het algemeen vooral met zichzelf en hun eigen belangen bezig. Als de ander toevallig ook actief en bewust bezig is met het creëren van een goede samenwerking, zal het hem/haar misschien opvallen dat jij dat ook doet. Als de ander vooral bezig is met inhoudelijke doelen, gaat daar alle aandacht naar toe. De ander zal hooguit achteraf denken ‘fijn gesprek|mailtje oid, leuke collega’ en vanuit die ervaring en gedachten ook op een andere meer positieve manier met jou omgaan. En dat is jouw winst. Een winst die veel waard is!

3.  Relax, er is al hectiek genoeg in de wereld

samenwerking team verbeteren

relaxt samenwerken

Als jij ontspannen bent, geef je daarmee het signaal af dat je je veilig en vertrouwt voelt. De kans is groot dat ander daar met ontspanning op zal reageren. En ontspannen mensen werken veel beter samen dan gestreste mensen. Humor, met name zelfspot helpt enorm om de sfeer ontspannen te houden. Samen hard werken in een ontspannen sfeer, houd je veel langer vol dan samenwerken in een gestreste sfeer.

4. Houd het oog op de talenten, kwaliteiten en ervaringen van de ander

Ik ken geen perfecte mensen, mensen die alles kunnen en altijd alles goed doen. Jij wel? Ik ken wel veel mensen met talenten, ervaring, deskundigheid. Eigenlijk heeft iedereen die ik ken iets positiefs, nuttigs, interessants, bruikbaars voor het werk. En jij? Weet jij ook van jezelf wat jouw bijdragen aan een samenwerking zijn? En heb je oog voor de talenten, kwaliteiten en ervaringen van je teamleden? Onderzoeken laten zien dat als je in het team oog houdt op de talenten en kwaliteiten, je meer rendement haalt uit een ieders bijdrage. Maak samen eens een lijst van de kwaliteiten, talenten, ervaringen en ambities van alle teamleden en hoe je die voor de doelen waarvoor je samenwerkt kunt inzetten. Voor minder positieve kanten ga je naar punt 6.

Wil je graag op een onderbouwde manier inzicht krijgen in de talenten en drijfveren van jezelf en je teamgenoten? Wij kunnen je dat in onze teamcoaching bieden met bijvoorbeeld met de RealDrives drijfverentest. Je leest hier waar die test over gaat en wat die bijdraagt aan de samenwerking  en teamcoaching.

Wil je de samenwerking in je team verbeteren?

Lees dan ook de andere 4 tips en bedenk wat je vandaag nog gaat doen!

5. Houd oog voor situatie waarin de ander verkeert

We hebben allemaal nog een leven naast het werk. En ook op het werk hebben mensen naast die klus waarop je samenwerkt nog een agenda vol met andere taken en klussen. Zeker in een projecten organisaties (en veel technische bedrijven en ingenieursbureaus zijn dat) is dat het geval. Dat vraagt om veel meer afstemming omdat op al die projecten en klussen verschuivende prioriteiten en deadlines kunnen zijn. Zorg er dus voor dat je op een praktische en empathische manier met elkaar in gesprek blijft over opdrachten, projecten, afspraken en voortgang. Ga er altijd vanuit dat onder het gedrag van de ander positieve intenties zitten. Dat zorgt ervoor dat je met meer empathie, interesse en betrokkenheid in gesprek gaat met de ander. De kans dat je er dan samen uitkomt, is meteen een stuk groter.

6. Ga pro-actief om met je eigen (en andermans) gebreken

Gelukkig is niemand perfect :-). Je eigen gebreken en die van de anderen kennen helpt om te zien hoe je elkaar in de samenwerking kunt versterken. Vooral als je er op een luchtige manier het gesprek over kunt voeren. En elkaar kunt helpen bij het tackelen van die gebreken. Want als jij niet zo goed bent in A, kan een collega je beslist wel helpen. En andersom. Zo wordt je als team veel sterker dan dat je als individu ooit zou kunnen zijn. En daarom werk je samen. Het beroemde 1 + 1 = 3. Bovendien vinden we het leuk om een ander te helpen. Het geeft ons mensen het gevoel nuttig te zijn. Je aanwezigheid doet er toe. Je draagt bij aan het team. Dat maakt dat je voelt dat je een eigen plek hebt in het team en dat zorgt ervoor dat je je meer ontspannen voelt in het team. En zo kom je terug bij punt 3.

7. Verzin een list

Teamleden zijn per definitie verschillend als het gaat om waarden en normen. Dat kan een struikelblok zijn. Zo vindt het ene teamlid op tijd aanwezig zijn heel belangrijk. En het andere teamlid maakt daar niet zo’n punt van. Teamlid één is dus altijd te vroeg voor een overleg. En teamlid twee is (bijna) altijd een beetje te laat.

Je kunt als team gemakkelijk struikelen over dit soort gedoe. Dus is de vraag ‘Hoe ga je er mee om?’, gerechtvaardigd. Er zijn twee momenten waarop je actief met dit soort gedoe om kunt gaan

Voorafgaand aan mogelijk gedoe.

Veel gedoe komt voor uit gebrekkige communicatie. We gaan er te snel van uit dat de ander op een zelfde manier denkt over doelen, werkwijzes, klantcontact, kwaliteit enzovoorts als dat we zelf denken. Gelukkig is dat niet zo! Gelukkig? Ja. Want wat zou je elkaar te bieden hebben als je overal hetzelfde over zou denken. MAAR. Het is belangrijk om het over de cruciale dingen eens te worden. Dat vraagt vaak om wat uitgebreidere gesprekken vooraf. Waarin je zo concreet mogelijk spreekt over zaken als ‘resultaat, een tevreden klant, er samen voor gaan, ieder zijn eigen taken & verantwoordelijkheden’. Zodat je aan de samenwerking begint met een rijtje heldere en haalbare werkafspraken. Die je vervolgens gezamenlijk kunt monitoren en bijstellen als het gedoe zich voordoet.

Als het gedoe zich voor doet.

samenwerking team verbeteren

samenwerking team verbeteren

Gedoe is nooit helemaal te voorkomen. We zijn allemaal wel eens met het verkeerde been uit bed gestapt, vergissen ons, hadden een dagje ons slordigheidsgen aan staan :-) of een te kort lontje. Wat doe je dan? Allereerst leg je niet op elke slak zout. De stelregel is: de 1e keer dat X gebeurt is het toeval, de 2e keer dat X gebeurt is het opmerkelijk en de 3e keer dat X gebeurt lijkt het op een patroon dat aan het ontstaan is. En dan wordt het tijd om een gesprek aan te gaan. Dat gesprek voer je vriendelijk, waarbij de feiten en de afspraken centraal staan en je de blik op de toekomst ipv op het verleden houdt. Feedforward noemen we dat in jargon.

8. Versterk de onderlinge band door leuke momenten

Tja. Een keer per jaar hebben we een teamuitje. En we vergaderen elke kwartaal. Natuurlijk helpt dat om de onderlinge band in stand te houden. Maar als je die wilt versterken is meer nodig. En dat zit ‘m vaak in kleine momenten en dingen. Bij het koffieapparaat, aan de telefoon, per mail en app kun je ook prima op de hoogte blijven van elkaars wel en wee.Je kunt tijdens vergaderingen ook aandacht besteden aan persoonlijke zaken. Ook dat kan op talloze en ook hele leuke manieren. Het belangrijkste is immers dat je oprechte aandacht hebt voor je collega’s.

De onderlinge band wordt nog meer versterkt door successen (hoe klein ook) met elkaar te delen. Doen jullie dat? Of zijn successen vanzelfsprekend en bespreken we vooral missers en fouten? Hoe belangrijk dat laatste gesprek ook is (van fouten en missers wil je immers leren voor een volgende keer), voor de sfeer en de saamhorigheid in het team is het van levensbelang dat je juist ook oog houdt voor de successen en die samen viert.

En jij?
Wat doe jij om de samenwerking in je (project)team te versterken?
Je kunt hieronder in het reactieveld, jouw tips kwijt. Laat het ons en andere lezers weten.

Meer weten over hoe wij teams helpen om hun samenwerking te versterken?

Je kunt meer informatie of een oriënterend gesprek  aanvragen  via het contactformulier rechts. Of via 06 5579 78 32.

Meer lezen?

Op deze pagina vind je een overzicht van al onze artikelen.

Delen?

Je kunt via de social media buttons links, dit artikel delen met je netwerk. Wij waarderen dat zeer.

 

Laat wat van je horen

*