Verwilderde teams en teamvitaliteit

Omdat ik, zoals veel mensen nog al visueel ben ingesteld, houd ik van beeldspraak en metaforen. Niet omdat ze altijd één op één passen bij een vraagstuk maar de metafoor roept wel nieuwe, andere vragen en invalshoeken op. De meeste mensen praten (zakelijk :-)) niet met mij om te horen wat ze al weten. Ze zoeken naar nieuwe invalshoeken, nieuwe ideeën, een andere ordening of een andere aanpak. Omdat ze daarmee een stap verder komen.

Metaforen dus. Een metafoor die nog wel eens op tafel ligt, is die van de boer|moestuinhouder| volkstuinhouder. Het beeld van groeien en bloeien is sprekend en energiegevend. Maar… wat moet je allemaal doen om je kropje sla te laten groeien? Wat moet je allemaal doen en laten om een mooie appeloogst te hebben? En op welke grond groeit sla beter? Wat doe je eigenlijk als je een lapje droge zandgrond hebt?

Zo ontstond in een gesprek ook een doorkijk naar ‘wat gebeurt er als je niets doet?’. De aanleiding voor die vraag was de verzuchting dat het in het team nog al uit de hand was gelopen. De sfeer was om te snijden, er waren een paar mensen al langere tijd ‘ziek’ en de productiviteit was nog al gedaald. Al met al was de vitaliteit van het team dramatisch verminderd. Hoe kon het toch zover komen? ‘Het team is verwilderd’,  zei mijn gesprekspartner. Want niemand keek om naar het team, het team keek niet om naar zichzelf, ze kregen nog al wat stormen over zich heen, de sterkste krachten grepen om zich heen.

Bij mij riep dit het beeld op van mijn moestuin na drie weken vakantie: de sla was door de slakken opgegeten, het onkruid had mijn tere kruidenplantjes overwoekerd en de boontjes hadden last van schimmel. Ik had lekker in de zon boeken gelezen maar mijn moestuin had vooral veel regen en weinig aandacht gehad.

Gebeurt dat ook bij teams? Kunnen teams ook verwilderen? Het kan wel maar hoeft niet. Of verwildering ontstaat hangt o.a. af van de stevigheid van het team, van de samenstelling van het team, van doelen en taken, van gebeurtenissen en toeval.

Wat doe je als je een team in verwildering aantreft?

Vanuit de metafoor gezien, kun je denken aan:

  • Zon, water, meststoffen dus aandacht, energie, middelen en een uitdagende doelen.
  • Wat doe je met het onkruid? Soms moet je echt wieden. Andere keren blijkt een onkruid ook een goed bruikbaar kruid te zijn. Het vraagt alleen wat extra snoeiwerk en alerte aandacht.
  • Regelmaat en orde. Welke planten kunnen bij elkaar? Welke planten versterken elkaar? Hoeveel en hoe vaak moet je even kijken, snoeien, slakken weren enzovoorts?
  • En heel belangrijk: zichtbaar genieten van alle moois dat groeit en bloeit.

En nu?

Ben je lid of leidinggevende van een team dat naar verwildering neigt?
Zoek je begeleiding om je team te laten groeien en bloeien?
Neem dan contact op met Wilga of Wil op via het contactformulier hiernaast of via -6 55 79 78 32.

Spreekt dit artikel je aan. We schrijven regelmatig over teams dus meld je dan aan voor onze nieuwe artikelen.

Spreken onze tips je aan? Vertel het anderen via de sociale media.

Laat wat van je horen

*