training |coaching in assertiviteit – stevig in je schoenen staan – weerbaar en wendbaar zijn

Wil je liever assertiever worden? Wil je steviger in je schoenen staan? Weerbaar en wendbaar zijn. Ben je het beu om onder de voet gelopen te worden? Of genegeerd? Of overruled door anderen? Ben je te vriendelijk? Maak je je teveel zorgen over dingen die zouden kunnen gebeuren? Ben je te rustig of te introvert en walsen anderen daardoor te gemakkelijk over je heen? Ben je teveel een onderdeel van het (levens)plan van anderen? En te weinig bezig met je eigen waarden, dromen, doelen en plannen? Wil je de relatie met de ander goed houden en tegelijkertijd ook je eigen doelen realiseren?

Wij helpen je verder. We trainen en coachen mannen en vrouwen die graag assertiever willen worden, hun eigen ruimte willen innemen en hun eigen leven vorm willen geven. In plaats van een onderdeel te zijn van het leven van anderen.

Dat doen we met training en coaching:

In onze aanpak maken we gebruik van verschillende invalshoeken en modellen. ACT (acceptance en commitment training) staat centraal in onze aanpak. Dat is niet voor niks. ACT is een aanpak waarin ‘doen’ centraal staat. En daar geloven wij in. Want je leven verandert echt niet door er over na te denken. Je leven verandert alleen als je je anders gaat gedragen. En daar helpen wij je, met ACT, andere handvatten en onze persoonlijk professionele betrokkenheid, mee.

Hier lees je alles over onze kennismakingsworkshop.

Wil je meer weten?

Mail of bel Wilga Janssen. Je kunt haar bereiken via het contactformulier rechts of via 06 55 79 78 32.

Vast aan de slag?

op deze pagina vind je een overzicht van alle artikelen. In elk artikel vind je tips waarmee je meteen aan de slag kunt. 

Wij houden ons aan de NOBCO ethische gedragscode Daarin staat onder andere:

  • de coachee uiteindelijk zelf het beste weet wat goed voor hem is en zowel in zijn privé – als in zijn professioneel bestaan zelf, op basis van eigen afwegingen, kan beslissen wat hij wél of niet wil; dientengevolge is de coachee ook zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij maakt, en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag
  • de coachee en de coach volkomen gelijkwaardig zijn, in die zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden
  • tijdens coaching de doelen, middelen en keuzen van de coachee prioriteit hebben boven die van de coach
  • dat alle gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Laat wat van je horen

*