Wilga Janssen: trainer, loopbaancoach en teamcoach voor technisch professionals|ingenieurs

Wilga Janssen?Wilga Janssen

Ik woon in Breda met man en hond en heb twee studerende kinderen.
Kenmerkend is voor mij als persoon is: ik ben nieuwsgierig|onderzoekend, ondernemend, betrokken en een praktisch creatieve oplosser.
In mijn denken verbind ik de buitenwereld (de omgeving waarin je je beweegt, de markt waarop je verkoopt, technische ontwikkelingen, maatschappelijke ontwikkelingen, effect van je handelen etc.) met de binnenwereld (diensten|producten, competenties, leiderschap, samenwerken, persoonlijke attitude, je eigen stijl en drijfveren etc.). En ik verbind doelen aan handelen ofwel ‘wat wil je bereiken en hoe ga je dat voor elkaar krijgen?’.
Ik werk nu ruim vijftien jaar met vooral ingenieurs en andere technisch professionals, hun teams en leidinggevenden aan verbeteren, vernieuwen, veranderen. Ik help hen om in beweging te komen en om de (eerste) stappen van die beweging ‘handen en voeten te geven’. Soms gaat het om individuele vraagstukken, soms teamvraagstukken en soms organisatievraagstukken. In alle vraagstukken speelt het eigen gedrag van mensen een centrale rol. Ik vind het een uitdaging om met mensen steeds opnieuw te zoeken naar mogelijkheden om het realiseren van doelen, dromen of idealen iets dichterbij te brengen. Om met Covey te spreken: ik wil helpen om met respect voor je omgeving, je cirkel van invloed zo groot mogelijk maken.

Onlangs sprak ik met een klant over het invoeren van ‘zelfsturende teams’.  Of ik daar in geloofde, was de vraag. Het interessante aan de vraag is dat deze vraag twee lagen heeft die beiden iets over mij zeggen. De ene laag is die van de idealen. Mijn ideaal is om de wereld een beetje vredelievender, vriendelijker en duurzamer te maken. Ik wil (mijn) kinderen graag een goede wereld achterlaten. Sociale vernieuwing, sociale innovatie helpen daarbij. Zelfsturende teams is een vorm van sociale vernieuwing. Ze werken alleen als mensen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen én ook verantwoordelijkheid nemen voor het team|organisatie als geheel. Dat sluit goed aan bij mijn ideaal.
De andere laag is die de realiteit van vandaag. Onderzoeken van biologen, neurologen en psychologen en alle kruisvlakken daartussen laten zien dat mensen best willen samenwerken maar dat mensen ook gemakzuchtige, korte termijn denkers en statuszoekers zijn. Waardoor het eigen belang soms sterker is dan het gezamenlijke of langere termijn belang. Samenwerken doen we veel en met mooie resultaten maar levert ook vaak een hoop gedoe op.
Dat spanningsveld tussen de situatie nu en de wens vind ik interessant. Interessant om vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken. Om vervolgens vanuit de ontstane inzichten stappen te zetten om de wens stukje bij beetje te realiseren. Want uiteindelijk draait het om de concrete resultaten die je nodig hebt om je wensen, dromen en idealen stukje en beetje te realiseren.

In de Volkskrant van 29 oktober 2013 staat een uitspraak van Frits Bolkestein die me aanspreekt: ‘Ik kan het iedereen aanbevelen zonder illusies te leven. Ik heb ambities, geen illusies. De trein naar Utopia stopt bij de Goelag’.  Zijn uitspraak is enigszins boeddhistisch: juist door te accepteren dat het nu is zoals het is, houdt je ruimte in hoofd en hart om te blijven werken aan het realiseren van je doelen, dromen en ambities.

Meer praktische informatie en referenties vind je op mijn Linkedinprofiel. 
Ik vind het leuk ook via Linkedin contact te houden.

De artikelen op de website zijn grotendeels van mijn hand. Ik zie het als een leuke manier om mijn vak bij te houden en kennis en inzichten te delen met anderen.

Voor een persoonlijke kennismaking staat de koffie (en als het meezit home made kruidkoek) klaar.