Samenwerken in projecten

Samenwerken in projecten

Met collega’s in een organisatie samenwerken op basis van projecten, is van een andere orde. Meestal ben je dan met meerdere projecten dus in meerdere teams tegelijkertijd bezig. Je hebt in elk team misschien ook nog een andere rol en elk team functioneert weer net even anders. Je moet dus ook steeds schakelen tussen alle teams. Soms zijn er ook nog ‘externen’ in een projectteam. En bovendien is elke samenwerking in een project tijdelijk. Dat zorgt er soms voor dat de bereidheid om te investeren in de samenwerking geringer is. Maar dat kan een project aardig in de problemen brengen.

Samenwerken in project vraagt dus extra aandacht. We trainen regelmatig projectleiders en ervaren projectmedewerkers in de aspecten die bij het samenwerken in projecten een rol spelen. Zodat ze daar alert en adequaat op kunnen bijsturen. Met oog voor de dynamiek van het project en het projectteam.

In onze trainingen over samenwerken zitten altijd meerdere thema’s en lijnen:

 • commitment, intenties en doelen, belangen en posities in ene groep
 • van groep naar team; groepsprocessen als forming, storming, norming, performing
 • rollen in een groep; Belbin, RealDrives, taak- groeps- en procesrollen, functionele- en disfunctionele rollen
 • je eigen voorkeuren voor posities en rollen in de groep
 • communicatie in een groep, overleggen/vergaderen en besluitvorming
 • formeel en informeel leiderschap
 • elkaar helpen, instrueren, stimuleren en coachen
 • win-win onderhandelen ofwel ‘samen problemen oplossen’
 • afspreken, bespreken en aanspreken

Tegelijkertijd vinden we dat je in onze trainingen over samenwerken twee dingen ‘moet’ leren. Je moet leren observeren want alleen als je ziet wat er gebeurt, kun je in de groep bijsturen. En je moet ook inzicht krijgen in je eigen gedrag en rol in een groep. Zodat je ook jezelf leert bijsturen.

We werken op een heel praktische wijze aan deze verschillende invalshoeken. We laten deelnemers  allerlei type opdrachten en oefeningen doen. Aan de hand daarvan leren ze observeren, feedback geven etc. etc. Ze krijgen inzicht in alle aspecten van het samenwerken in een team. En inzicht in hun eigen intenties, doelen, gedrag en effect daarvan in een groep.

Tips voor beter samenwerken

 • Een groep individuen wordt alleen een projectteam als er een gezamenlijk doel is waar iedereen belang bij heeft en dus voor wil gaan.
 • Je moet elkaar nodig hebben in het projectteam. Er moet voor iedereen een plek zijn waar je je talenten, enthousiasme en energie kwijt kunt.
 • De onderlinge afhankelijkheden in het projectteam moeten heel duidelijk zijn. Juist als mensen aan meerdere projecten tegelijkertijd werken, is het overzicht snel zoek.
 • Bied je collega’s inspiratie en steun.  Laat zien dat je het hele project belangrijk vindt en niet alleen jouw bijdrage.
 • Vertrouwen krijgen begint met je betrouwbaar te gedragen. De cyclus van afspreken, bespreken en aanspreken is essentieel.
 • Vier vooruitgang. Zo houd je positieve energie in de groep en je werk. Uitdagende doelen en zien dat je die dankzij het werk van iedereen stap voor stap realiseert,maakt een mens blij.

Heb je een team dat niet zo soepel draait? Mail ons als je wilt weten wat wij voor dat team kunnen betekenen.
Heb je een startend team of andere teamvragen? Ook dan horen we graag van je.