training | coaching: samenwerken in zelfsturende of zelforganiserende teams

Een zelfsturend | zelforganiserend team

Of je slaagt als zelfsturend team hangt vooral af van de kwaliteit van je samenwerking. Als je echt samen een (ambitieus realistisch) doel wilt halen, gaat je dat ook lukken. Problemen zijn stap voor stap op te lossen als je dat ook echt met elkaar wilt. Dat vraagt wel een constante alertheid (‘hoe doe we het samen?’) en een blijvende betrokkenheid op elkaar en het doel. Ikke-ikke-ikke-gedrag is in een zelfsturend team uit den boze! Dat maakt zelfsturende teams in deze economische tijden tegelijkertijd zinvol en spannend.

Als je als helemaal nieuw team zelfsturend met elkaar start, kun je meteen gaan werken aan de gewenste patronen en stijl van (samen)werken. Als je als bestaand team, met bestaande (machts-)verhoudingen, normen & waarden en werkpatronen naar een zelfsturend team wil, gaat er vaak heel wat water door de zee.

In beide gevallen is een goede begeleiding essentieel. Wij coachen teams die met elkaar in beweging willen komen, meer zelfsturend willen worden en inspirerende doelen willen realiseren.

In onze trainingen over samenwerken in een zelfsturend team zitten altijd meerdere thema’s en lijnen:

 • taakautonomie: welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen bij het team, hoe ga je daar mee om?
 • welke leiderschapstaken liggen in het team en hoe ga je daar mee om?
 • hoe zorg je voor een taakverdeling, taakverbreding en taakverdieping?
 • commitment, intenties en doelen, belangen en posities in ene groep
 • van groep naar team; groepsprocessen als forming, storming, norming, performing
 • van goed naar beter, grenzen van performance verbetering
 • rollen in een groep; Belbin, RealDrives, taak- groeps- en procesrollen, functionele- en disfunctionele rollen
 • je eigen voorkeuren voor posities en rollen in de groep
 • communicatie in een groep, overleggen/vergaderen en besluitvorming
 • formeel en informeel leiderschap
 • elkaar helpen, instrueren, stimuleren en coachen
 • win-win onderhandelen ofwel ‘samen problemen oplossen’
 • afspreken, bespreken en aanspreken

Tegelijkertijd vinden we dat je in onze trainingen over samenwerken in zelfsturende teams  twee dingen ‘moet’ leren. Je moet leren observeren want alleen als je ziet wat er gebeurt, kun je in de groep bijsturen. En je moet ook inzicht krijgen in je eigen gedrag en rol in een groep. Zodat je ook jezelf leert bijsturen.

We werken op een heel praktische wijze aan deze verschillende invalshoeken. In de trainingen laten we deelnemers  allerlei type opdrachten en oefeningen doen. Aan de hand daarvan leren ze observeren, feedback geven etc. etc. Ze krijgen inzicht in alle aspecten van het samenwerken in een team. En inzicht in hun eigen intenties, doelen, gedrag en effect daarvan in een groep. In onze coaching op de werkplek maken we gebruik van de situaties zoals die zich voordoen. Met ons eigen gedrag laten we zien hoe je in een zelfsturend team allerlei – soms lastige – onderwerpen in de groep op een effectieve manier ter sprake brengt.

Tips voor beter samenwerken in zelfsturende teams

 • Een groep individuen wordt alleen een zelfsturend team als er een gezamenlijk doel is waar iedereen belang bij heeft en dus voor wil gaan.
 • Je moet elkaar nodig hebben in het zelfsturend team. Er moet voor iedereen een plek zijn waar je je talenten, enthousiasme en energie kwijt kunt.
 • Bied je collega’s inspiratie en steun. In een zelfsturend team kun je niet meer ‘naar de manager wijzen’. Collegiale steun, waardering en complimenten zijn daarmee extra belangrijk.
 • Vertrouwen krijgen begint met je betrouwbaar te gedragen. De cyclus van afspreken, bespreken en aanspreken is essentieel. Hoe je dat op een zorgvuldige manier doet, leren we in de coaching en training die we zelfsturende teams bieden.
 • Het belangrijkste ingrediënten om zelf een topper te worden, zijn de mensen met wie je samenwerkt. Investeer dus in je collega’s. Als iedereen het beste van zichzelf geeft, wordt jij ook de beste versie van jezelf.
 • Gebruik elke klus om de samenwerking te verbeteren. Zo kun je met elkaar steeds complexere vraagstukken aan. Dat maakt je werk ook inhoudelijk interessanter.
 • Vier vooruitgang. Zo houd je positieve energie in de groep en je werk. Uitdagende doelen en zien dat je die dankzij het werk van iedereen stap voor stap realiseert,maakt een mens blij.

Op zoek naar training of coaching?

Heb je een team dat niet zo soepel draait? Mail ons als je wilt weten wat wij voor dat team kunnen betekenen.
Heb je een startend team of andere teamvragen? Ook dan horen we graag van je. Je kunt ons via het ‘meer informatieverzoek’ hiernaast mailen of bellen op 06 – 55 79 78 32.